Hide Articles List

10 articles on this Page

Byffryn Clwyd. j

Erawdlysoedd Qogledd Gymru,…

---0--11HAGFARN. I

Newyddion Cymreig.

News
Cite
Share

Newyddion Cymreig. Yn Nhowyn Meiriooydd rhoddir y bwri&d o godi yspytty heibio o ddiffyg cefnogaeth arianol. Mae 17 o lowyr sir Ffliat wedi llwyddo mewn ar- holiad ar fwnaeth. Am werthu ymenyn heb fod yr hyn y proffesai fod. dirwywyd Wm. Shaw, Shottoa, air Fflint, ddydd lau, i Ip a'r costau gan yriadoo Penarddlag. Ddydd Mercher, lladdwyd Jas. Williams, Bryii- celyn, Trsffynon, yn ddamweiniol trwy i wagen ei ddirwasgu pan oedd y ceffylau wedi gwyHtio. Mae Oynghor Conwy wedi gwario droa lOOp a adgyweirio muriiiu'i Castell. Awgrymai'r Maer y dylid codi 3a y pen am fyned ar furiau'r dref. Derbyniodd Mr J. T. Parry, un o ddiaconiaid eg. lwys Aanibynol Bethesda, Arfon, alwad i fugeilio eglwysi Cilcenin a Dihewyd. Ar fyrder, bydd y Parch Richard Hughes, un o ddarlithwyr Coleg y Bla, yn cymeryd gofal un o eglwysi Presbyteraidd Bournemouth. Mr Arthur Dalies, cyfreithiwr, Llanidloes, dde- wiswyd nos Iaii gan Gynghor y dref i fod yn glerc iddynt. Dr Jones-Morris, Porthmadog, sydd wedi ei eth- ot yn Hywydd Cymdeithas Feddygol Goglsdd Cym- ru fel olynydd i Dr Palin, Gwrecsam. Awst 3 sydd wedi at benu yn ddydd crogi Thos. Jonea, llofrudd y Graigddu, yn ngharchar Caer- narfon. Ddydd Gwener, gan ynadon Gwrecsam, anfon- Thomas Dixon a Wm. Eaton i garchar am ddwyn gwerth 20p o flawd o felin y Cobden-y cyntaf am wythnos a'r olai am ddeufis. I Yn Ysgol Ashford i enethod Cymreig enillwyd y ddwy ysgoloriaeth agored gan Miss Gwladys Irene Johns, Toagwynlais, a Miss Jane Gladys Jeremy, I Liangain. Mae Bwrdd Oemdaeth Dramor y M.C. wedi derbyn Mri Edwin Rowlands a J. Gerlan Williams j —myfyrwyr ya Ngholeg y Bala—i fyned i kfurio yn Mryniau Khasia. Yr wythnos ddiweddaf ordeiniwyd M Robert Hughes, Porthmadog, gynt o Go!eg Annibynol Aberhonddu, yn weinidog eglwys Seisaig Atsager, sir Gaer. Bydd y Parch W. Mason, a aeth yn ddiweddar i'r America, yn dychwel yn fuau i'r wlad hon i ofala eto am eglwysi Aurtibynol Salem a Soar, Llanbedr, ger Conwy. Mewn cyfarfod o bwyllgor a benodwyd i drefnu pryniad yHain tir o flaen Eglwys St. Paul, Colwyn Bay ddydd lau, hysbyswyd fod 660p eisoes wedi eu haddaw, Y Parch H. Price Hughes, Llundain, yn ol pob tebyg, a benodir yn Llywydd Cynadledd y Wes- leyaid. Efe oedd yr ail ar y rhestr llynedd, a byddai. ei ddewisiad i'r swydd uchal ya boblogaidd iawn. Gerbron ynadoa Rhvl, cyhuddid Annie Malcolm Hughes o ladrata plentyn bychan o'r onw Eliza- beth Evacs. Fe'} daliwyd yn ymyl Caer ac wedi gAvra«do'r achos taiiwyd ef i Frawdlys Fflint yr wythuos nesaf. Dan Fesur Trethiant Ama?thyddol caiff Due Devonshire fudd o 1,500p y fiwyddyn, a Mr Smith Barry 800p y flwyddyn. Bwriada Mr Herbert Lcwis, A.,S., alw sylw Canghellydd y Trysorlya at yr afresymoldeb o gynorthwyo cyfoethogion fel y rhai hyn. Lie dyddorol i ymdeithydd ydyw Abergafeni. Mae rban o'r hen gastell wedi ei droi yn wsstty ac y mae'r neuadd lie y llofruddiwyd Seisyllt ab Dyfnwal a Thywysogion Powys trwy orchymyn Wm. de Braos.3 yn cael ei chadw fel crair. Mae teimlad cryf yn y lie a'r ardaloedd cyffiniol yn erbyn i gwmni neillduol godi fferyllwaith yn Nghyffordd Llandudno. Mewn cyfarfod cyhoedd- us ar y pwnc yn Nghonwy nos Wener, condemn. iwyd y bwriad, gan alw ar Raith y Dosbirth i wrthocl pasio'r planiau. Oherwydd y gwroldeb a ddangosedd Evan Ro- berts yn nglyn a'r ddamwa,in ddiweddar yn Man Colwyn, bwriada Cymdeithas Genedlaethol y By w ydtadau ei awhegu ag ansrehiad hardd ddradfawr Rhoddir hioradieg gyd* chof-ysgnf arm hefyd i Robert Hugheo a. Hugh Evans a Ip i'r llanc Wal- ter Jones. Oyroerodd angladd Mr Thomos Owen, A.S., le ddydd.lau yn mynwent Ymneiliduol Mnchytdieth, ac yr oedd o nodwedd breifafc. Gweiuyddwyd gan y Parchn W. Perkins, Bristol Wesley Brangate, Coleg Ringswood E. Brentdall, a John Boudon. Llundain. Yr oedd y bedd wedi ei amwisgo a rhosynau a blodau eraill. Bygythia Due Westminster roi cyfraith ar Raith Dosbsrth Treffynoa os gwerthant ddwfr Ffynon Gwenfrewi i Mr Atberton. Mae felly'n gyfyng o'r ddeutu ar y Cynghor gan fod y Dac a'r Pabyd-iion yn gwneud gwaethaf iddo. Yii y cyfarfod di- weddaf penderfynwyd anfon deiseb at y Duo yn nodi yr hyn a barodd iddynt fiderbyn oynyg y mas- nachydd Seisnig gan obeithio y bydd i hyny Jeddfu ei wrchwynebrwydd. Allan o 34 o ymgaiswyr, Mr D. R. Harris, B.A., sydd wedi ei benodi gan Gynghor Celeg y Brifys- roi, Aberystwyth, yn Ddarlithydd Cynorthwyol ar Addysg ac yn Athraw Cynorthwyol yr Adran Nor- malaidd yn y Coleg, Y mae Mr Harris wedi enill amryw wobrwyon as ysgoloriaethau, yn B.A. o Brify sgol Lluadain, ac wedi graddio hefyd yn I Mhrifysgol Caergtawnt. Yn nglyn a'r hyn a ehvir "CyatInn Bangor 1 alluogi athrawon ieithoedi diweddar i dreulio rhatx o'u tymhor efrydu ai, v Cyfandir, y mae un ysgoi- oriaeth a thair exhibition i'r dyben hyny wedi eu sefydlu gan Senedd Coleg y Brifysgol, Bangor. Enillwyd yr ysgoloriaeth, yn werth 50p am un flwyddyn, ac i aatudio yn Mhrifysgol Paris, gan Charlotte M. Webb a'r exhibitions gan Fanny Elliss, Wrn. Roberts, ac Edith Owen. Dyma gyfieithiad Cymro Americanai Id o'r hen emyn "Bydd myrd-l o rvfeddodau Ten thousand thousand wonders Await the coming morn, When forth shall come the weary, From sin and sorrow borne Resembling Christ, their Saviour, In glory, peace and love, Cloth'd in their heavenly garments, They dwell with God above.

Advertising

Aeigiadd CSoteufryn* |

Etholiad Gravesend.

--0---Liythyr Lerpwl,

CRYFBAIR LLYSIEUOL.

Advertising