Hide Articles List

10 articles on this Page

Byffryn Clwyd. j

Erawdlysoedd Qogledd Gymru,…

---0--11HAGFARN. I

News
Cite
Share

-0-- 11HAGFARN. I MAE yn ffaith liynod, ond gwir, fod canoedd o bobl yn glynu mor gyndyn wrth hen syniadau fel na roddant brawf ar unrhyw nwydd newydd, pa ragor- iaeth bynag all fod yn perthyn iddo. Nid yw hyn yn iawn nac vn ytr.ddygiad synwyrol, ac yn ami try y cyndynrwydd a'r rhagfarn h Am yn niweidiol ac yn golled i'r rhai a'u coleddant. Mae pob dyn synwyrol yn dyso-u llawer oddiwrth brofiad eraill. Mae profiad y lluaws yn ein gwlad yn tystio mai meddyginiaeth anffaeledig at ddoluriau y cylla, vr afu, y giau, a'r gwaed yw Quinine Bitters Gwilym Evans. Mae dysgeidiaeth meddygon yn tystio ei fod yn feddyginiaebh sicr ac effeithiol, a gwybodaeth wydd- onol yn sicrhau ei fod yn feddyginiaeth bur a dyogel. Gan hyny, dylai pawb sydd yn dyoddef oddiwrth afiechyd neu wendid yntarddu oddiwrth anhwylderau yn yr organau hyn wneud prawf ar Quinine Bitters j Gwilym Evans. Nid yw byth yn sioiiii. Mae y meddyglyn rhagorol hwn yn gyd gasgliad godidog o'r hyn sydd rhinweddol a meddyginiaethol yn hollbrif lysiau y byd llysieuol. Mae pawb sydd wedi rhoddi prawf teg ar Quinine Bitters G wilym Evans yn cydnabod yn rhwydd ei rinweddau a, i deilyngdod, ac yn rhoddi y ganmolia.ath uchaf iddo Oherwydd ei fawr lwyddiant a'i boblogrwydd cyffred inol mae amTYw efelychiadau gwael ohono. Dyla pob un fyddo'n prynu y Quinine Bitters ochel yr efelychiadau diwerth hyn trwy edrych fod enw Gwilym Evans ar y label, y stamp, a'r botel. Ar werth gan fEeryllydd yn mhob man, mewn poteli 2s 9c a 4s 6c yr un.neu gellir ei gael trwy y post yn union- gyrchol oddiwrth y perchenogion, Quinine Bitters Manufacturing Co., Limd., Llmclly, South Wales.

Newyddion Cymreig.

Advertising

Aeigiadd CSoteufryn* |

Etholiad Gravesend.

--0---Liythyr Lerpwl,

CRYFBAIR LLYSIEUOL.

Advertising