Hide Articles List

10 articles on this Page

Byffryn Clwyd. j

News
Cite
Share

Byffryn Clwyd. DDYDD lau, daetb y Tywyaog Dolgorouki ar Dywysoges, y rhai a briodwyd yn Lluadain ddydd Llun, i dreulio rhin o'u mia rnel yn Nghastell Rhuthin. Pdn ddeallodd. y trefwyr fed tywysog yn eu plith aethant allan i'w groes&wu yn wresog, a chydnabyddwyd y teimladau da gan y Tywysog a'i briod, Bu dwy hen chwaer farvy yn Ninbycb yr wyth. nos ddiweddaf, sef Mary Joaes, Heol Heallan, yn 83 mlwydd a Marged Roberts, Crest View, yn 89 oed. Ddiwrnod y ffair yn Niabyoh, agorwyd y bwyd- ystafelloedd newyddion yn y Srnithfield. Yn ysgol Manchester, enillodd merch i brif-feistr I Ysgol Ramadegol Dinbych, sef Miss E. A. G. Ed wards, ysgolcirlaeth gwerth 15 gini am dair-blyn- edd. O'i chymharu a'r rhai flyayddau'n ol, bechan lawn oedd ffair who Dinbych ddydd Mercher, Gwerthid am o 5åc i no y pwys. Yn Dghapal M.O, Llaneiwy, dan lywyddiaeth y Parch Jonathan Jones, cynaliwyd cyfarfod cecado! -caed anerchiadau gan Mrs Williams a'r Parch J, Pengwem Jones, o'r India. Ddydd Gwener, trosglwyddwyd trwydded taf- arn y Butcher's Arms i Thomas Freeman, Tany- arc. Yn nghapel St. loan, Caer, yr wythnos ddiwedd. af, priodwyd Mr J. H. Wynne, M.R.C.V.S., Dinbych, a Miss Mary Jane Lloyd, Berthewig— Emrys "p Iwan a'r Parch J. Davies, M.A., yn gwasanaethu. Ddydd lau, aeth Cymdeithas Gwyr leuainc Rhuthin am dro i Felin Meredith, Rhewl. Ar ol cael te, difyrasant eu gilydd gyda chanu ae anerch- iadau. Yr wythnos ddiweddaf daeth plant yr llong Inde- jatigable i Ruthin. Rhifant 126. Bwriadant ym. weled a Dinbych, Wyddgrug, &c. Nos Sui, tra yr osdd amryw o blant yn chwareu ar lan y Glwyd yn ymyl Rhuthin, syrthiodd un ohonyut i'r afon; ond trwy gynorthwy Mr R. Williams, Corwen, a ddigwyddai tod ger-liaw, fe achubwyd yr eneth. Yn nghyfarfod Bwrdd Ysgol Rhuthin, dywed- odd y cadeirydd fod 176 o blant ar y llyfrs.u sad oeddynt yn myned i'r ysgol o gwbl. Yn Llys Msmddyledioa Rhyl ddydd Gwener, gorchvmytiwyd John George i cialu Ip o gostau am dori'roanUaw o gwmpas yr hen ffynon sydd yn ninas L'anelwy—ffynon a wnasd ar gyfer tlodion y ddinas gan yr Esgob Short yn y fl. 1858. Nos Fercher, anrhegwyd Mr W. M. Pierce, or- ganydd BgtwjS G-ymraeg Dinbych, a chadair hardd ac amryw"b sthau eraill, gan aelodau'r Yagol Sal ar achlysur ei briodas a. Miss Nott. Yn yr Unol Dslaethau hu farw Richard E. Ro-* berts, mab y diweddar R. Roberts, teiliwr, Gwael- odvdref. Yr oedd yn ddyn ieuanc Oi),IJ, a phan yn Ninbyeh enillai mewn cystadleuon lleaydclol. Gweithiai yn swyddfa'r Drych. Ebe'r diweddar Dr John Hughes, mewn cyfarfod ordeinio yn Ninbyeh rai blynyddau yn ol, yn ei siars i'r gweinidogion ietiaino "Peidiwoh gwas- traffa'ch doniau I bregethu yn erbyn Agnosticism ar ben Mynydd Hir&ethog." Mae'r ffr&efch Mr C. o Lanbedr D.C. yn dymuno gwybod ffordd y mae'r letter-box hwnw gerllaw Tyn- ygroesffordd, ac arno y goiriau No collection on Sunday," yn rhagori ar eglwys y piwyf ? ONESIMuS. --0-

Erawdlysoedd Qogledd Gymru,…

---0--11HAGFARN. I

Newyddion Cymreig.

Advertising

Aeigiadd CSoteufryn* |

Etholiad Gravesend.

--0---Liythyr Lerpwl,

CRYFBAIR LLYSIEUOL.

Advertising