Hide Articles List

8 articles on this Page

Breuddwyd Eisteddfodol. I

Arwerthiad ar Lyfrau a Ghywreinion…

Y Llofrudd Thomas Jones.

----------!Colofn Dirwest.

Advertising

PWLPUDAU CYMREIG, Gorph. 24.…

|Yr Annghydfod yn y Deheudir.

News
Cite
Share

| Yr Annghydfod yn y Deheudir. I j METHIANT ARALL I YMHEDDYOHU, j YMDDENGYS heddwch yn mhell y dyddiau hyn. TlOdd y cyfarfod ddydd Sadwrn allan yn afinvydd. ianus iawn. Mae yn chwech wythnos er pan gyfarfu cynrychiolwyr y perchenogion ddiweddaf ag arweinwyr y dynion, a dygwyd cyfarfod unedig dydd Sadwrn o amgylch trwy offeryDoliaeth Syr Edward Fry, y cymodwr swyddogol, yr hwn gafodd gan y dynion anfon i'r perchenogion gynyg- ion newydd yn y goba.ith o hwyluso cytuno. Beth oeddynt y cynygion newydd hyn a weiir o idivrrth y cryaodeb swyddogol a ganlyn o'r gwaithrediadau a gyflenwyd gan Bwyllgor y Gweithwyr. Parha- odd y gynadledd unedig o ddeg yn y boreu hyd agos i bump o'r gioeh y prydnawn. Dyma Adreddiad Swyddogot y Gweithwyr.—Oaf odd cyfarfod unedig o Bwyllgor y Glo-berchenogion a Phwyllgor y DvBion ei gynal yn Nghaerdydd dydd Sadwrn, Syr W T Lewis yu llywyddu. a Mr W Abraham (Mabon) yn yr is gadair, Agorwyd y gweithrediadau trwy i'r cadeirydd alw ar Mr Dal- ziel i ddarllen llythyr oedd Pwyllgor y Gweithwyr wedi ei aafon ar gais a chyda ehydsyniad Syr Ed- ward Fry, y cymodwr a benodwyd gan y Llywodr- aeth a gwasanaeth yr hwn ni dderbyniai y perch- enogion. Yna darllenwyd y llythyr, yr hwn oedd i'r per- wyl eu bod hwy (y gweithwyr) wedi eu hysbysu gan Syr E. Fry nad oedd Pwyllgor y Perchenogion yn barod i dderbyn ei gyfryngiad ef, ond eu bod yn barod i gyfarfod a thrafod materion gyda chyn- rychioiwyr awdurdodedig y gweithwyr, a'u bod hwy (y gweithwyr) gan hyny yn gosod y telerau canlynol fel aylfaen tr,-tfodaeth Fod i'r eg- wyddor o bris gwerfchiant glo, o'i chymhwyao yn hunan-vsgogol, gael gweithredu yn rheoleiddiad eyflogau yn unol a graddfa o ffigyrau i gael cytuno arnynt, yn ddarostyngedig i'r amod hon os di- gwydd i gyfartaledd pris gwerthu glo ostwng neu godi uwchlaw pwynt neillduol i gael cytuno arno, fod graddfa'r cyflog i gael ei benodi gan fwrdd cymod, i gael trefn gydiol a'r unrhyw a sicrhaben- derfyniad yn mhob achos, y cyfryw fwidd cymod i drafod pob annghydwelediad yn codi allan o'r cytundeb, Gol-,eithiai Pwyllgor y Dynion y bydd. ai i'r Uythyr gael ei dderbyn yn yr un ysbryd ag yr anfonwyd ef-hyny oedd, gyda dymuniad pryderus trwy bob moddion posibl i derfynu y cweryl presinol. Dywedodd y cadeirydd, ar ei ran ei han a'i gyd. aelodau, ei fod yn derbyn y llythyr yn yr uu ya- bryd a yr at fonwyd ef, ac aeth rhagddo i ofya a oedd Pwyllgor y Gweithwyr wedi eu hawdur- do h yn ddyledus gan y gweithwyr i wneud y cyt- undeb, i'r hwn yr atebodd yr is-gadeiryrtd yn ben- dant eu bod Yna gofynodd y cadeirydd rai cwestiynau pe'lach. Yna dilynodd trafodaeth, pryd y cymeroid am- ryw aelodau y pwyllgor ran. Y canlyniad oedd i'r cadeirydd ddweyd fod y perchenogion unedig mor uufrydol y diwraod hwnw ag erioed na chfttfai trydydd parti ymyryd mewn naill ai dyfod i benderfyniad na chw^ith i ddwyn allan ddarpar- iaethau y cytuodeb. Ar hyn sylwodd yr is-gadeirydd, yn nwyneb y penderfyniad hwnw, nad oedd o un dybea parhau y tr ifodaethaa. Modd bynag, ar awgrymiad un o'r perchenogion. gohiriwyd y cyfarfod am awr. Wedi ail gyfarfod, ail ddvwededd y cadeirydd ei fynegiad blaenorol mewn dull mwy pendant fyfch, sef eu bod yn benderfyriol i beidio derbyn can- olwr, naill ai i ddyfod i benderfvniad nae i garie allan unrhyw beth ailai gedi ohono. Dywedodd yn mhellach fod cynrychiolwyr y dynion wedi gwrthod trafod eu te'erau hwy a osodwyd ar bea y glo-by Maa ar yr lleg o Ebrill; i'r hyn yr atebodd yr is-gadeirydd eu bod yn barod i drafod unrhyw delerau ar y llinellau a awgrymwyd yn eu Jiythyr. a chcllliatau y byddai'r perchenogioa yn barod i gyflw no i drydydd unrhyw bwynt y methant hwy a chytuno arno Yna terfynodd y gweithrediadau. Penderfyn- wyd cvnal cyfarfod o Bwyllgor y Dynion yn y Park Hotel. Pontypridd, dydd LlUD. Ail gyfaryil(iodd Pwyllgor y Perchenogion, wedi i'r gynadledd fyned drosodd, a thynasant allan fynegiad o'r telerau oedd i gael eu gosod i fynu yn y glo-byllau dydd LInn. Yn y myneg- iad hwn y aaeiatriaid a ddywedant, yn gymaint ag i gynrychiolwyr y dynion wrthod trafod unrhyw delerau oddieithr i ganolwr gael ei benodi, eu bod hwy (y perchenogion) yn barod i wneuthar ymdrech derfynol i roddi terfyn ar y streic, a chan hyny eu bod yn barod i osod i fyny y telerau a ganlyn yn lie y rhai roddwyd i fyny ganddynt yn Ebrill diweddaf ;—Yn gyntaf, y bydd i'r glofeydd gael eu hagor dan delerau cytundeb y llitlir-raddfa (slidiny scale) oedd yn terfynu Mawrth laf, a'r hon gaiff barbau mewn grym hyd Gorph. laf, 1901, Ionawr laf, 1902, neu y Gorphenaf laf dilynol. Y nail, fod yr wyl fisol (Gwyl Mabon) i gael ei diddymu. Yn 3ydd, fod codiad union- gyrchol o 5 y cant uwchlaw eyflogau Mawrth 31 iiweddaf i gael ei roddi, a chaiff suddo i ueu ffurfio rhan o'r cyfryw godiad ag a fyddo dyledus i'w roi dan y raddfa. Mewn canlyniad i gynadledd a gyaaliwyd bryd- aawn Sadwrn yn Ngwestty'r Angel, Caerdydd, rhwng arweinwyr y glowyr a chynrychiolwyr jwmniau Aber Rhondda, Dinas Isaf, a Victoria Level, bu i'r ail godiad o 10 y cant a hawlid gael ei rodddi i weithwyr y glofeydd hyny. Miss Davies, efrydydd meddygol yn Edinburgh nerch i'r Parch Cynffig Davies, Porthaethwv," sydd wedi enill ysgoloriaeth Arthur, gwerth 50p -0: Os am gyfrol o feddyliau mawreddo.P yn y Gym- -aeg goethaf, pryner « COFXANT Y PARCH JOHN HUGHES, D.D., dan olygiaeth y Parch JOHN WIL- aams, Princes Ro,,Ad. Lerpwl. Mae'r rhan gyntaf, >ris Swat, allan 0 witsg y swyddfa hon, ac yn cyn- svysrhai o'r pregethau godidocaf syddyn yr iaith, Paham V belir Is 10c a 2s y pwya am De Ceylon newn pecyaau addurnedig ? Gellir cael Te o ansawdcl ■hagorach am Is tic y pwys gan BARBER a'i Q-WMNI aasnachwyr Te, 1, Church Street, Lerpwl, a thelir yr mdiad i Ohwe' Phwya unrhyw gyfeiriad ya v )eym» as Gyfunol. o:

[No title]