Hide Articles List

8 articles on this Page

Breuddwyd Eisteddfodol. I

Arwerthiad ar Lyfrau a Ghywreinion…

Y Llofrudd Thomas Jones.

----------!Colofn Dirwest.

News
Cite
Share

Colofn Dirwest. YR wyf yn amgau y llythyr canlynol a ddaeth i law yn rby hwyr i'r rhifyn diweddaf ETHOLIAD DURHAM. SYR,—Y mae sylwadau eich gohebydd yn "Colofn Dirwest am yr wythnos cyn y ddiweddaf, mewn perthynas i waith arweinwyr dirwestal yn gwrthod cefuogaeth i'r ymgeisydd Rhyddfrydol ynyr ethol- iad uchod, yn sier o beri gofid i luaws mawr o ddarllenwyr oyson y Gymro. ac y mae yn syn genym fod ei grsdo wleidyddol ddirwestol mor egwan a gwelw. Mae'n hollol deg, ac ymarferol i bleidwyr y Direct Veto a cbau y t%farnau ar y Sab. both, ddisgwyl i'r blaid Ryddfrydol lynu yn ffyd(i- lawn wrth ymrwymiadau ei harweinvfyr, ac wrth y mesura.u hyny ag y maent wedi deohreu eu cefnogi trwy en rhoddi ar y rhaglen Ryddfrydol, ac y mae y Direct Veto yn un o'r rhai blaenaf o'r cyfryw. Mae yn gwbl eglur i bawb sydd wedi talu sylw i dclewisiad ymgeiswyr Rhyddfrydol yn yr etlioliad- au diweddaf. fod rhyw allu yn gweithio y tu ol, ac yn llwyddo i gael gan y cyfryw i ymwrthod a phleidio y Direct Veto, yn ol cyfarwydd Mr Her- bert Gladstone, yn cynrychioli Rhyddfrydia.eth y elybiau a dynli y prif bwynt yu etholiad Durham. A oes rhyw reswm yn gofyn am i ddirwestwyr ddal i fynu freichiau Mr H G a'i ddiadell fechan o ddef- aid duon a gwanhau yn ddirfawr freichiau y rhai sydd wedi para yn bur i'w hegwyddorion. Pa mor galed bynag yw'r ymadrodd i'ch gohebydd, y mae adnod yn Mheibl y Cymro, iawn cystal, os nad gwell na'r un y eyfeiria ati yn Mheibl y Sais --I Y neb nid yw gyda ni i'n herbyn y mae." Fe faasai etholiad Mr Boyd yn fwy niweidiol i'r achos dir- westol nag y mae yn bosibl i Mr Elliot byth fod. Mae ef gyda'r gelynion a ni a'i badwaenom ond buasai y cyntif yn rhoddi ei ddylanwad yn gryf yn ein herbyn yn nhy ein caredigion. Nid yw arweia- wyr yr achos dirwestol yn gosod maglau yn ffordd Rhyddfrydwyr, ac y mae ganddynt bob rheswm a hawl i ddisgwyl i bob Rhyddfrydwr fod felly o egwyddor, ac nid yn bwhwman ar ol y pethau tebycaf o'u cario i St Stephen. Y mae yr hyn sydd wedi ei wneud yn Durham yn cario allan bender- fyniad cynadleddau dirwestol yr U.K.A., Teml- Da Lloegr a Chymru, &c.; ac nid ydym yn gweled rheswm dros wyro oddiwrthynt. Garasem ymhel- aethu, ond awn yn rhy faith. Booth. L. R. Yr wyf yn edmygu sel gyson fy nghyfaill; ond nid wyf yn eydsyuio ag ef fod fy nghrado ddir- westol fymryn sdach na'r eiddo yntau. Y mae'r uniongrededd dirwestol y dadieu-i ef ac eraill o'r U.K. A. drosto yn beth da ond y mae mawrfryd- igrwydd ysbryd wrth ei gymhwyso yn beth an- nhraethol well. Darllenais gryn dwysged o lyth- vrau yn y wasg ar y inater-rhai oddiwrth wyr go flaenllaw yn yr U.K. A. yn condemnio y llwybr a gymerwyd yn etholiad Durham ond hyd nes y profir fed yna fradwriaeth ar ran y blaid Rydd- frydol, ofer yr holl lythyru. Cael ei gymeryd yn ganiataol y mae hyd y gwelaf fi, a hyny am ei fod yn ddull mwy rhwydd i gael rhywbeth i anelu ato.

Advertising

PWLPUDAU CYMREIG, Gorph. 24.…

|Yr Annghydfod yn y Deheudir.

[No title]