Hide Articles List

8 articles on this Page

Breuddwyd Eisteddfodol. I

Arwerthiad ar Lyfrau a Ghywreinion…

Y Llofrudd Thomas Jones.

News
Cite
Share

Y Llofrudd Thomas Jones. WEDI rhoi dedfryd raarwolaeth ar yr adyn ariffod- 118 uchod, ar ol prawf r barhaoid am ranau o ddeu- idydd, yn Mrawdlya Dolgellau, dygwyd y con- iiemniedig yn union ar ol y dyfarniad i garehar jaernarfon, lie y cyrhaeddodd tua. 10 30, Yr oedd ] 1 ;orf aruthrol o bobl yn disgwyl ei ymddangosiad j 1 chyn gynted ag y dasth y tren i'r orsaf, ac i'r neddgeidwaid ddisgyn gyda'r carcharor, cymerodd f ) ,I-icthr mawr le i gael cipdrem arno, a chyda'r an- i lawsder mwyaf y cafwyd Jones i'r cerbyd oedd yn n aros. Anhawader mawr hefyd gaed i fyn d a'c serbyd trwy'r dorf i'r carchar. Ymddangosai'r G iarcbarer yn ddigalon. Bydd i'r dienyddiad gy- I neryd lie yn ngarohar Caernarfon, serch mai mewn 6 ir arall y cvfl4vnwyi yr ysgelerwaith. Mac'n ,wr 45 mlynedd er y dienvddiad diweddaf yo 3 ^ghaernarfon, yr hwu oadd yn un oyhoeddus c Saw'r llofrudd hwnw oedd John Roberts (ceu <5 Jack Swan "), yr hwn a gafwyd yn euog o ladd T lane ieuanc o ysgolfeistr o'r enw Jesse Roberts, riewu llanercb unig a.r y mynydd gerllaw Bwlch y f )deufaen, nid nepell o Gonwy. p Nos Wener, bu agos i ffactri Mri Griffith a'i g Pab, masnachwyr gwlan, Llangollen, gael ci di- s lystrio gan din. Yr oedd y golled yn fawr,a. buasai'n wy onibai i'r tan dori allan cyn i'r gweithwyr loswylio. ? E Ddydd Sul, bu farw yn Llundain, yn 57 oed, yr 1 %L»rhyd. Arthur Guest, mab y diweddar Syr John £ Suest o Ddowlais, a'i briod lengar y Bendefiges yharlotte Mueat, cyfieithydd y Mabinogion. Oyn- 0 ychiolodd Poole yn y h'enedd o 1868 hyd 1874. f fe oedd eadeirvdd Owmni ReilfFordd y Taff er 891. Brawd iddo ydyw Arglwydd Wimborne. I --0-- b 5OT;IY^MOR-GWISGOEDD'Y MOR. ^3, » >yx,Ai Rhieni a Gwarcheidwaid sydd a'u bwriad „ ,p.fon eu plant i'r m6r, ac yn byw bellder o Lerpwl, L ■n y lie cyntaf ymohebu a'r Don, Lord Street, am eu hestr fanwl o Wisgoedd i fechgyn yn troi allan i'r C n<Vf: nsu, os yti y rlref, gal web a^wolwchy nwydd- V ,u ddangosir yn eu Hadran Porawl. Gan eu bod yn 7 1 wneud y cwbl eu hunain, gellir eael siwtiau eyfiawn m brisiau eyfanwerthol, yn rhedeg o 7p., 10p., 15p. s Op, iolÍynu-Anfonir Rhestr o'r prisiau a phob manyl- m oad eyfeirio i'r Adran Forawl The Don Assoeiat- S n: L iSfcrfcefc a Paradise Streofc, Liverpool. S

----------!Colofn Dirwest.

Advertising

PWLPUDAU CYMREIG, Gorph. 24.…

|Yr Annghydfod yn y Deheudir.

[No title]