Hide Articles List

8 articles on this Page

Breuddwyd Eisteddfodol. I

News
Cite
Share

Breuddwyd Eisteddfodol. MR GOLYGWR,—Tybed y byddwch chwi yn breuddwydio weithiau 1 Mi glywais y doniol- j fawr Archdderwydd, pan yn ymwelad a Ffeatin- iog yma yn ddiweddar, yu dweyd am rhyw greadur o ddyn oedd yn rhy ddidalent i allu breaddwvdio Gyda Haw, rhaid i mi gael eicb hysbysu yn y fan hon fod yr hybarchus Arch- dderwydd yn yiuddangos mor gryf as urddasol n<y y bo erioed ac wrth sylwi arno yn oerdded drwy y Blaenau yma, tybiwn fy mod yn clywed swn cyoghaneddion yn ei ganr'au, a bod meddyl- ddrychau barddonol y ymsaethu o'i lygaid aaegis y llithra pelydraa o'r haul. Efe yw y bersonoliaeth fwyaf tarawgar yn boll gylch yr Orsedd, ac mae ei ymddangosiad urddasol yn ;gwneud i dywysogion yswilio. A thra yn son am yr Archdderwydd, caniatewch i mi roddi ,Yair o gynghor i'r beirdd. Dylai beirdd fod yn. Soneddigaidd. Oad aid boneddigaidd yw gwaith rhai ohoJiynt yn gwneud cyfeiri&dau iled-wawdlyd at yr Arcbdderwydd, fel y gwnaed yn Nghaerdydd, os yw adroddiadau y newydd- iad'iron yn gywir. I Pan. ddechreuais ysgrifenn, soniais am freu- ddwydio. Ac fel hyn y bo. A minau heb ddim neiliduol i'w wneud, panderfynais esgyn i ben I y Moelwyn, a'm ci gyda mi. Serth oedd y Uwybr, a blin yr esgyniad ond fel yr awn i fyuu teimlwn fy mod yn nesu i'r nefoedd mewn I mwy nag un ystyr. Swn ambell ergyd o'r chwareli draw, a siffrwd ambsll aderyn raynydd vu dianc rhagof, oedd yr unig swn a'm eyr- haeddai—beblaw swn fy ngherddediadfy bun. I Eisteddais ar ben y mynydd ucbel, unig, iach, ¡ tra yr araf ddisgynai yr haul tm'r gorllewin, a'i wyneb mor siriol ac ieuanc ag ydoodd y bore* cyntaf y tywynodd ar ein byd. Yr oeddwn yn ddigon talentog i fyfyrio yebydig, a gwae foasai i mi pe meddyliaswn am ddim ar y pryd ond am yr Eisteddfod agoshaol. Gan flinder y daith, » dymunoldeb pen y Moelwyn ar nawnddydd mor hafaidd, gorweddais a hunais yno. Cyfarthiad fy ngbi yn y pellder, fel y rhedai ar ol aderyn diniwed, oedd y swn olaf a glywais yn fy symudiad i fyd arall. Yno, ac feliy, y breuddwydiais freuddwyd. Gwelwn henafgwr yn sefyll gerllaw i mi, wedi ymwisgo mewu mantell laes, ddn, ami ei phlygion, ac fel y llif- ai yr awel drwyddi tvbiwn ei bod^ yn llawn t;\nau, a pher fel can angylion osda y swn a glywais. Ofnais yn fawr ,,1' y oyntaf, a chryn. dod a'm daliodd oblegyd i tai dybio fod yr hen afgwr yn edrycb yn lied sarug arnaf. DeaUodd yntau byny, a gosododd ei law yn dyner ar fy vsgwydd gan ddweyd, am hofni i, oblegyd nid. wyf am dy niweidio o gwbl." Dan gyffyrddiad caredig ei hw, ciliodd fy olIi, ac edrychais i'w wyneb Nodweddid ei drem gan dreiddgarwoh a mwynder. Anturiais ofyn iddo pwy ydoedd. A braidd cyn i mi orphen fy ngofyniad, atebodd yutan, "Prophwyd wyf fi. "Prophwyd t'* gofynais inau ac atebodd yntau yu lied lym--fel pe buasai yn synu fy mod yn ei amheu-" Prophwyd." "Fy arglwydd," eba fi, nid wyf yn dy ainheu o gwbl, ond yr wyf yn synu fod bod mor urddasol wedi talu ymweliad a, mi. Gwn y gwnei faddeu i mi am ddweyd fy mod yn teimlo dyddordeb mawr yn y dyfodol, a mawr befyd fyddai fy niolch pe gwelet yn dda fy hysbysu o ychydig bethau sydd i ddyfod." Teimlwn fod ei lygaid treiddgar yn syllu t rwof fel yr edrychai arnat, ac y dywedai, Gwaith prophwyd yw nophwyJo, a pha beth bynag a ofynech i mi ti a gei wybod." Wel," meddwn inau, 4t yr wyf fi ween bod yu ddigon fwirion yn ddiweddar i feidwl llawer am yr Eisteddfod sydd i gael ei chynal yn Ffestiniog, ac mi hoffwn yn fawr gael gwybod am ei thyng- ed." Gofyn. ac mi a'th atebaf, ebai yntau. i; A fydd irr Eisteddfod dalu V gofynwn. of, Bydd, bydd, bydd," oedd yr atebiad, ac ych- wanegai, Ni chlybuwyd i ohwarelwyr fethu." "Pwy gaiff y Gadair?" oedd y gofyniad nesaf. Ni ddywedaf ei enw," eb»i'r Prophwyd, "ond sicrhaf di mai un o'r beirdd a r beirniaid goreu yn Nghymru fydd efe gwr roewn gwth o oodr&T?, byr ac eiddil o gorpholaeth, ac yn byvv droB Giawdd Offa." A phwy, syr, a gailf ( v Geroxi? .Vel." ebai'r prophwyd, "pen 1 4 Bardd newydd fydd yn y Goron y tro hwn dyna yr arfaeth. Gwr byr gorpholaeth yw j yafcau, ond hir ei ben." Wedi cael atebion i'r I I yofyniadau blaenorol, teimlais dipynyq wylaidd I i feddwl gofyn ychwaneg. Modd bynag, gwel- « wa don o ysgafnder direidus yn mycod dros ( ^*ynebpryd y prophwyd, a dywedodd dan c wenu, Os oes genvt rhyw ofyniadau eraill, mi r a'u hatebaf i ti," a pbrofodd v.r atebion a gefais a y gallai prophwyd gellwair a pbethau a ystyriwn j i yn gysegredig. Dyma fel y bu yr holi a'r ateb j rhyngom. Pa bryd y gostynga pns y piwm 3 H Pan beidio rhai beirdd a gwisgo medelau E plwm goreurog." c Í H Pa. bryd y penderfymr ar unftartiaeth ar- graph yn y Gymraeg Pan dyf bar? Hwfa Mon "Beth yw dy fam am Eifionydd, cofnodwr J Gorsedd y Beirdd?" r Wincio, siarad ar gyngnanedd, a sefyll dro* r anrhvdedd yr Orsedd." "Beth fydd yn dy adgafio o golofnan y cread t" ( Goesao yr Alltwen." ( Beth oedd y tebycaf a welaist ti erioed o ? Satan vn ymddangos yn mblith meibion Daw 1" j Y bwch gafr hwnw a ymddangosodd yn 1 Ngorsedd y Bairdd f-yv(:Ia'r eitbriad ei fod ef wedi paolinio tra y cenid 'Bydd myrdd o ryfaddodau, &a." j "B ith wyt yn feddwl o fod chwarelan Ffes- a t.iaio« i fod yn dawel am wythnos yr Eistedd- y icdr I tli af d, a, ond bycld sw u B wfa a Cadvan a ■at y Maen Llog yn ddigon o iawn am ddistmv- g rwydd y chwareli. a "B.1th yw y newyddion diweddaraf F' ? "Dywedir fed yr Ysp ieniaid yn ymosfcwng ]0 > ond pwysiced byth yw y newydd fod laallt a Chynhaiarn yn son am briodi." Pa bryd y bydd hyny ? Pan crpheno Proff Morris Jones yr aneirif lyfrau a ddechreuodd. Pa bryd y bydd hyny ? Pan borther Bardd Glau Carrith gan gigfrain. Pa bryd y bydd hyny 1 Pan fyddo Finsent yn ddigon teneu i ymguddio tu'n 01 i goes pibelL Pa bryd. y bydd hyny ? Pan gaffo Marsiant Willi: lis hyd i'r Missing Member. Pa ryd y bydd hyny? Pan newidir enw y Guild f Graduates i Guild of Humming Birds. Pa bryd y bydd hyny ? Pan ajfyilir Cym- deithas o ddynion call, gwybodus, a gonest, i feirniado mewn Eisteddfodau yn lie fod pob peabwl, os bydd ganddo ffryiid ar y pwyllgor, yn cael ei roi yn y swydd. Pa bryd y bydd byoy ? Pan ddalio E!is o'r I- Nant yspryd Syr John Wyn o Wydir yn Rbai- adr y Wenoi, a'i ddwyn i Eisteddfod Genedl- aethol nesaf Ffestiniog. Pa bryd y bydd hyny ? Pan fydd eantai het Gwynedd bum modfedd culach nag ydyw. Pa bryd y bydd hyny ? Pan fydd llodran Pedrog yn ffitio Mo den. Ar hyn detfroais, a tbeimlwn dafod oer fy nghi yn llyt'u'm Haw. Yr oedd yr haul yn maehlud, a thrwy brysuro y gallais ddisgyn i'r Blaenau cyn y nos. BKEUDDWYDIWR. --0--

Arwerthiad ar Lyfrau a Ghywreinion…

Y Llofrudd Thomas Jones.

----------!Colofn Dirwest.

Advertising

PWLPUDAU CYMREIG, Gorph. 24.…

|Yr Annghydfod yn y Deheudir.

[No title]