Hide Articles List

7 articles on this Page

Tlodi yn Ngogledd Cymru.

News
Cite
Share

Tlodi yn Ngogledd Cymru. Y MAE adroddiad Mr Bircbam, arolygwr Bwrdd y Llywodraeth Leol dros Gymru a sir Fynwy, yn dangos sefyHfa tlodi yn Ngogledd Cymru am y deuddeng mis diweddaf, newydd gael ei gyhoeddi. Ymddengys mai rhifedi y boblog- aeth ydyw 466,869 gwerth trethadwy 2,225, 793p a'r arwynebedd, 2,212,626 o erwau. Nifer y tlodion oedd yn derbyn cynorthwy plwyfol ar y 25ain o Fawrth, 1898, ydoedd 16,939, o ba rai yr oedd 15,164 yn derbyn cynorthwy allan, yn erbyn cyfanrif o 17,158 yn 1897—lleihad o 219. Yr oedd yna, modd bynag, gynydd o 77ain yn rhif y tlodion yn y tlottai, tra yr oedd y treuliadau am y flwyddyn oedd yn diweddu Gwyl Fair y Cyhydedd, 1898, yn 110,504p yn erbyn 108,461p--cynydd o 1,043p. Yr oedd y cynorthwy yn y tlottai yn gofyn 2,179p yn fwy na'r flwyddyn flaenorol, a'r cynorthwy allan 136p yn 11 ai. Yr oedd nifer y tlodion a dderbynient gynorthwy yn ol y boblogaeth yn 3.6 am bob cant yn Ngogledd Cymru, yn erbyn 3 dros Ddeheudir Cymru a sir Fynwy, 3.1 dros yr oil o Gymru, a 2.3 dros Loegr a Chymru. Y gost i gadw tlodion yn y tlottai a thuallan yn ol pob un o'r boblogaeth ydoedd 4s. 8fc. dros Ogledd Cymru, 4s. lie. dros yr oil o Gymru, 3s. 14).Jc. dros Ddeheudir Cymru a sir Fynwy, a 3s. 3fc. dros Loegr a Chymru.. 4 Treffynon a Chaergybi aydd yn meddn y rhif uchaf o dlodion yn ol y boblogaeth (45) o nn- rhyw undeb yn Ngogledd Cymru ac nid oes I ond un undeb yn yr oil o Gymru sydd yn meddu cyfartaledd mwy yn ol y boblogaeth sef Hwl. ffordd, yn sir Benfro, yr hwn sydd yn cyrhaedd 4.6. Fforden, drachefn, ydyw yr isaf ar y rbestr yn Ngogledd Cymru a chysylltir Ffor- den a Thregaron, yn sir Aberteifi, am y lieoedd uchaf yn yr oil o Gymru a sir Fynwy. Dsngys yr undebau canlynol leibad o ran rhif y tlodion a dderbynient gynorthwy plwyfol dydd Gwyl Fair y Cyhydedd diweddaf, o'i gymharu a'r rhestr am 1897 :—Llangefni, Caergybi, Bangor, a Beaumaris, Caernarfon, Conwy, Pwlllieli, Rhuthin, Penarlag, Treffynon, Bala, Corwen, Ffestiniog, Fforden, Llanfyllin, Machynlleth, Drefnewydd, a Llanidloes. Cymerodd y cynydd le yn Llanrwst, Gwrec- sam, Llanelwy, a Dolgellau. --0- Y styrir y priodoldeb o oleuo Towyn ac Abar- dyfi a thrydan.

Advertising

|Gadeirydd Newydd y Cynadiedd…

Cohebiaethau.

[No title]

--YR EISTEDDFOD GENEDLAETIJOL…

--0--.-CWRS Y BYD.