Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Y CYMRY A'R CWYDDELOD.

--0--.-CWRS Y BYD.

News
Cite
Share

--0- CWRS Y BYD. Arglwydd Rosebery a'r Tan ddiffoddwyr. NID oes yr un petidetig yn fyw fedr wneud areithiau mor gryno a thlysion, fedr fenthyca cydmariaethau mor brydferth,a Uanio brawddeg- aa mor goetb, ag Argl Rosebery. Ychydig ddyddiau yn ol, yr oedd ei ferch fach yn cyf- Iwyno gwobrau am ddewrder i dun ddiffoddwyr Llundain. Cyfeiriodd ei arglwyddiaeth at y math o ddewrder oedd yn ainbebgorol i dan- ddifoddwyr. Dyfynodd an o ddywediadau craff Napoleon, sef fod bron bob dyn yn ddewr tan ryw amgylchiadau, ond y dewrder prinaf oedd yr hwn allai ddangos ei hun am ddau o'r gloch y bore." "Dyna'r dewrder," ebe Argl Rosebery, a ofynir genych chwi, a'r un, y mae'n dda genyf ddweyd, a fedd pob un ohonoch yn oriau tawel y noe, pan seinio'r alarwm, yr ydych chwj yn barod i ddyfod at eich dyledswydd am ddau yn y bore." A oes Heddwch?" TRA mae'r beirdd "yn Ngorsedd yn gofyu fel uchod a'r ateb yn "Heddwoh," gofynir yr un cwestiwn ar raddfa helaethach nag yn Ffestiniog, ac y mae pob lie i obeithio mai yr un fydd yr ateb, "Heddwcb." Cyrhaeddodd y newydd i'r wlad hon ddydd Gwener fod Spaen idydd Ian wedi rhoi porthiadd a chadarnfa Santiago, yr aii mewn nerth yn Ynys Cuba, i [ynn, ac un o'r telerau ydoedd fod ei milwyr pno ac yn y cylch tua deng mil ar hugain, i gael m cludo i Yspaen. Nid oes ond gobeithio, gan fod y diwedd wedi lechreu, y daw'r diwedd ei hun yn ebrwydd. i fyddai parhau'r ymdrech ar du Spaen ond ;wastraff ar fywydau a dylai yr Unol Daleithiau rmddwyn yn dyner tuag at hen alln enwog sydd r lawr-yn wir,y mae pob argoel yn awr mai yna a wna, a bydd mawrfrydedd a maddeugar- rcb yn gweddu yn llawer gwell i allu newdd cryf si Amerig na dialedd atafaela, heblaw y rhydd yny wers fuddiol i alluoedd Ewrop sydd yn rafangu ar bob cyfle a gânt i ddwyn eiddo eu mydogion, Druain o'r Glowyr. MAENT yn dyoddef gwaeth, y mae'r rhai sydd lwyl ganddynt yn-dyodde'n waeth na hwythau, ] dyoddef oddiwrth brinder bwyd-yn dyodd- yn ddystaw, cyn ddystawed a'r deigryn sy'n eiglo i lawr grudd llawer mam am nad oes mddi ddim yn y cwpbwrdd, nagobaith am mo, i dori newyn ei phlant. Dywed meddyg. 1 mai un o effeithiau alaethus hyn fydd hau idau darfodedigaeth yn y wlad na cheir ohoni R oesau. Ac ar bwy mae'r bai ? Fe ddywed Socialists ai ar y drefn annhrefnus gymdeithasol yr lym yn byw dani yn bresenol. Hwyrach vny, ond paham na chynyrchant hwy ei gwell. :ae'r byd yndyheli am rhyw weledigaeth eglur rhyw drefn i ddisodli ei streics a'i lock outs. ai, ddyngarwyr cymdeithasol, dyma i chwi »wns na chafodd diwygwyr y byd mo honi id anfynych Can mil o ddynion diwyd, inedrus, ya segur er's tri mis, ac yn dyoddef, yy a'u teuluoedd, o'r herwydd gwaith i gan il o ddynion o'n bath hwy yn disgwyl "am mynt er's tri mis, Hyn, oherwydd dybyniad ¡OS y naill ddosbarth ar y llall, yn dyrysu asnach y wlad hon o ben bwy gilydd, ei snach y byd. Beth sydd gan fy nghyfaill R Darfel i'w gynyg fel meddyginiaeth ? Pa dd y cymhwysai ef yr egwyddorion a ddadl- lai yn y Cymro rai blynyddau yn ol at yr hos anffodus hwn!