Hide Articles List

6 articles on this Page

Cwibnodion 0 BcijfSFryn Maelor.

' Liadrata Plentyn yn Rhyl,

Advertising

uragwyr a i nararnwyr.

; o ? Cwrachion.

Advertising

Advertising
Cite
Share

—CAPEL. M.C. COEDLLAI.- —— L Bydd REST CONCERT I yn y lie uchod MEDJ 22ain, 1898. I'r Ferch a gano oreu. Gwobr, lp. 10s. l'r Mab a gano oreu. Gwobr, lp. 10s. Dr ei o Enwau i fod mewn llaw Awst 11, 1898. Ymofyner 1 fanylion a, j, Mr THOS. PETERS, Queen Street, heb Leeswood, Mold. law 1i Diz Ii- 1 ar CHESHIRE LINES, S A cae n dechreu GORPHENAF I hyd MEDI 30, 1898. ac: dyi Rhedir GWIBDRENAU CYFLYM ARBENIG Ii; lwng MANCEINION (Gorsaf Ganol), a yn LANAU MOR CYMRU, fel y caiilyn:- Amser Amser I w rnft Gorsaf. Dyddiau'r Gorsaf, Dyddiaur Wythnos Wythnos — c.a. c.a. [anceinion (Ganol) gad 10 10 Pwllheli gad 10 10 i'kport (Tiviot dale) 9 5 Porthmadog „ 10 48 s ltrincham&Bowdon,, 10 26 Abermaw 1140 £ .nutsford „ 10 36 Aberystwyth „ 12 5 rorthwich 10 46 Drenewydd 155 [artford & Green- Trallwng ,f 2 25 bank 10 51 Cioesoswallt 2 55 aer (Liverpool Rd) 1117 —————— ——— w a. Nawn Wrecsam (Ganol) cyr 340 Vrecsam (Ganol) cyr 12 0 Caer (Liverpool Rd) 423 !roesoswallt 12 40 Hartford & Green- r 'rallwng 120 bank „ 4 45 )renewydd 148 Northwich 450 Lberystwyth 3 35 Knutsford 5 0 Lbermaw 350 Altrinchim & Bowdon., 510 'orthmadog 518 St'kport CTivlot dale) 618 'wllheli 545 Manceinion (Ganol) 530 Am y trenau cydiol yn y Gorsafoedd ar hyd y Fordd a manyliou am y Trenau eraill, gweler y Cafleni. Gyda'r Trenau hyn rhedtr cerbydau di newid I y dosbarth laf a'r 3ydd, yn cynwys ynddynt L ob cyfle i ymilchi, & DAVID MELDRUM, Goruchwyliwr. Gorsaf Ganol, Lerpwl. Mehefin. 1898. LLYFRAU PWRPASOL i Goleg yr Aelwyd. [ Swllt yr un. si Llythyrau Goronwy Owen. Barddoniaeth Goronwy Owen Y ddau uchod wedi eu rhwymo yn un mewn llian hardd ac yn cynwys Holl Waith Prif-fardd enwog Mon am HANER CORON. Gwnai anrheg gymhwys ar ben blwydd. Llyfr y Tri Aderyn. Caniadau Elfed. Ellenau Athroniaeth Foesol Gan y diweddar Parch. J. JONES, Tuebrook LIVERPOOL: j CYHOEDDEDIG GA N I. FOULKES, 8 PARADISE St COLEG Y GOGLEDD BANGOR. (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymrtt). J Prifathraw: H. R. REICHEL, M.A. DECHREUA'R tymhor nesaf Hydref 4, 1898, Lj Parotoir ar gyfer Arlioliadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundin, y Cwrs Meldygol yn Mhrifysgolion Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaethyddiaeth ac Electrical Engineering. Mae yn y Goleg Adran Normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cyoygir dros 20 o Yagoloriaethau, yn amrywio mewo gwerth o 40p i lOp y flwyddyn" i'r rhai fyddo'n ymaelodi yn y Coleg gyda dechreu y tym- hor nesaf. Bydd haner yr Ysgoloriaethau yn gyfyngedig i fiymry. Dechreua'r arholiad am daaynt Midi 20. Ceir pob manjdion gan JOHN EDWARD LLOYD, M.A., Ysgrifenydd a Ghofrestrydd. SECOND-HAND WELSH&0THER BOOKS New Catalogue (No 3) of above is now ready, and will be sent oa application by W. H. ROBERTS, 10, Cecil Court, Charing Cross Road, LONDON, W.C Trydydd |Argraphiad o "CANIADAU -J.L.FED," I Gyda Darun newvdd o'r Awawr. I. FOULKES, 8, PARADISE STREET, LIVERPOOL Bwriedir ail-argraphu yn swyddfa'r Cymro hun- an-gofiant Richard Davies, Cloddiau Cochion, sir Drefaldwyn. Mae hanes bywyd y gwr yma, pri arvfr y Crynwyr Cymreig, ac un o'r rhai mwya hynod yn mhlith emlwogion y Ffydd, yn ddyddoro iawn. n awr yn uaroa, pris owui. LAWLYFR DIRWESTOL At wasnnaeth Temiwyr Da, y Cymdeithasau Dirwestol, r Grobeithluoedd Cymreig (buddugol ¡yn Eisteddfod 'emlwyr Da Lerpwl, 1897). Gan THOMAS JONES, Birkenhead, gyda rhagymadrodd Gan y Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A. BARN Y BEIRNIAID AC ERAILL. ihydd yntau ddarluniau a lhestrau gwerthfawr. ma y cyfansoddiad sydd, yn fy marn i, yn deilwng o gael isod yn oreu a derbyn y wobr. Y mae hefyd yn gwbl Iwng o gael ei argraphu, a hyderaf y gwna fawr les-Parch NIEL ROWLANDS M A., Bangor. lae yn wiv multum in parvo, yn liawer mewn ychydig. ddim lie i gwtogi arno. Os arjjrrephir ef yn fuan gwna er iawn o les.—Dr R. THOMAS JONES, Y H., Ha: lech. 'r wyf yn credu fod y Llawlyfr yn hollol deilwng i'w raphu. ae y gwna les mawr i weithwyr gyda'r Achos -westol ac eraill. Nis srallaf ond rhoadi canmol- th uchel iddo —Parch GRIFFITH ELLIS, M. A. ,ethum drosto mor ofalus ag y eallwn, ac yr oeddwn yn 1 fy rcoddhau yn fawr ynd lo. Y mae yn syml, yn gryno, yn gyffawn ae nis gall ei gyhoedliad a'i ledaeniad lai ni anwadu yn nerthol yn mhluid llwyrymwrthodiad.—Parch AN JONES, Caernarfon. fstyriaf ef y trysor dirwestol g'werthfawrocaf a gyflwynwyd Gymraeg i'r genedl o gwbl.— Plenycd. 'gaelgan LLEW WYNNE. 9s Westbourno Rd, Birkenhead lerau arbenig i Demlau, Cymdeithasa.u, a Gobeithluoedd. -8ARDD CWSC, gan Ellis Wynne o Lasynys. Pris 3c. Trwy y post, 4c. I'w ddilyn gan amryw eraill o'r un safon. EP.PWL yo Swydlfa'r Oymro, 8, Paradise Street. _=-. JOSEPH OLIVER rAILjr)R& HABIT MAKER. 126, OTPEIi HIJLL STREET, Princes Road LIVERPOOL, <arge Stock. Latest Designs, and Best Materials. A N T U N$'N'A (COFB-EST REDIG NEU Y TE ELW-RANOL. Er eyfarfod gofynion cyuyddol yr oes, yr ydym yn gwerths lE Pue. A DANTKITHIOL ar y "GYFUNDREF N ]ELi W-RA?J"OI>. lae gan bob nn a bryno Chwe' Phwys o'r Te ardderchog hwn awl, pan ddaw a'r Coupons sydd yn rhan o amlen y Te i iop y gwerthwr, i unrhvw nwvddau o werth Swllt a ddewiso. Cydmarwch y Te hwn a'r Te a werthir gan Hysbyseb- fTyr Gwyntog, am uwch pris, ac HEB GUTFRANU O'b JSLW Dyma'r ffordd i arbed pres, Yfed Te Mnntunna Gwna i'r boc. a'r iechyd les, A boddia bawb a'i pryna. MORRIS & JONES, 13, Sir Thomas Street, LIVERPOOL. WILLIAMS & HUGHES TAILORS DRAPERS, 21, Brunswick Road, Liverpool, Larere Selection of the Best and Latea Materials. ESTABLISHED 1876. HUGHES & WILLIAMS ?ainters, Plumbers, Paperhangers, General House Repairs, r04, THIRTMEI?E ROAD, EVERTON. Manufacturers of Venetian, Wire, and Art Blinds. Estimates given. Established 14 years. Restaence:-25, THE W ILLO WS. W. GRIFFITHS, Tailor, 29, SOUTH JOHN STREET, LIVERPOOL. Pob math o'r defnyddiau goreu at wisgoedd bymhor presenol ar law. J. HEN RY JONES Lfcte Saunders & Roberts) TAILOR & DRAPER, 19. SABLE STREET, mmPWU Late Gutter at F. S. Lowy, London. Excellent Neop Stock for Selection, (rt ELIAS & OWEN, Paint Manufacturers & Oil Merchants. OFFICE-IMPERIAL CHAMBERS, 62. DALE STREET, WORKS-DUTTON STREET. LIVERPOOL Teiegravae—Caradog, Liverpool. Telephone 6970 Rhwymir Llyfrau YN Y MODD DIWEDDARAF AC AM Y PRISIAU RHATAF, Ond ymofyn yn SWYDDFA'R -1 GYMRO," .-11" ¡" "<'I1JW¡"-J; "Jo S? meZ 1 oo ■"Ab m | JSC? 1^ «Mb | G3 | -«"ak. wnipimr gammtm *< s 5; os —I m i -• «zi