Hide Articles List

6 articles on this Page

Cwibnodion 0 BcijfSFryn Maelor.

' Liadrata Plentyn yn Rhyl,

Advertising

uragwyr a i nararnwyr.

News
Cite
Share

uragwyr a i nararnwyr. YMDDYGIAD RHYFEDD BRAGWYR 0 WRECSAM. N Llya Ynadon Rhuthin, ddydd Llun, gwnaeth r Joseph Lloyd, Llanelwy, gais am drosglwydd- fi J trwydded y Loggeishead, tafarndy adnabydd- J ar y brif-ffordd rhwag y Wyddgrug a Rhuthin, diwrth Samuel Edwards i Edward Meredith.— rnddangosodd Mr Edward Roberts (Mri Lloyd a )berts, Rhuthin) i wrthwynebu'r cais ar iao yr a. ddaliai y drwydded yn bresenol, S. Edwards. ;lurodd Mr Lloyd ei fod ef yn ymddmgos dros r Marston, Wyddgrug, yr hwn nas gailai ym tangos am fod ganddo ddyledswyddau i'w cyf- wni yn y frawdJys. Yr oedd yr un a wnai'r cais n y drwydded yn denant presenol v ty, ac yr au dd mewn meddiant, a gofynai am drwydded am rmhor i werthu hyd y diwrnod y byddid vn can- fcau trwyddedau.—Hysbysodd Mr Edw. Roberts llys fod trwydded y gwestfcy hwn, a'r hon codd t eiddo i Mr Bryan Cooke, yn enw Edwards, yr yn a gafodd brydles ar y lie rai blynyddau'n ol; i fod, rywfodd, wedi ymrwymo ei brydles i'r Mri Y james a'i Gyf., bragvvyr, Gwrecsam. Parhai ewn meddia.nt, gan dalu ei ardreth yn barhaua i :r Bryan Cooke ac yr oedd yn denant iddo ef rt or bell ag y gwyddai ef (y cyfreithiwr). Yn G )Ilol sydyn, atn ei fod wedigwerthu cwrw rhywun •all, heb unrhyw ryfoudd i ymadael o gwbl oddi- rth Mr Bryan Cooke na Mri Soames na neb arall, aeth 17 o ddynion i lawr o'r bragdy, a throis- mt Edwards a'i deulu i'r ffordd, gan gymeryd leddiant o'r He trwy eu hyrddio allan—yr hyn g] add yn drosedd o'r fath fwyaf difrifol. Cariasant A lrs Edwards a'i baban i'r ffordd, a gadawsant hi K 'i dodrefn ar y brif-ffordd trwy y nos; ac yr N eddynt wedi bod mewn meddiant o'r ty byth er yny. Vt cedd y drwydded yn awr yn enw Mr C iamuel Edwards, yr hwn oedd yn meddn trwydd d i werthu, a chario yn mlaen fasaaeh ac nid edd yna un rheswm dros fod ytia gais yn cael c i wneud am ei throsglwyddiad. Gwrthwyn- bai ef y trosglwyddiad; ac yr oedd ganddo iawl i wneud hyny nes y dangosai yr un a wnai ais am y drwydded fod ganddo hawl gyfreithlawn -1' idi.—Dywedodd Mr Lloyd ei fod yn gwadu ystori ilr Robeits yn hollo!. Yr oedd gan y Mri Soames eswm a thir (la dros yr hyn a wn-)ethant, a'u bod f n hollol barod i gymeryd y canlyniadau. Yna 1 ;alwodd ar yr un oedd yn gwaeud y cais, yrhwn a ldywedodd fod ganddo gvtandeb teoantiaeth, wedi i arwyddo gan y Mri Soames, a'r un oedd wedi i ael ei dderbyn mewn ysgrifen gan Mr Bryan- c Dooke. Yr oedd efe yn perchenogi y Loggershead rn bresenol, ac yn barod i werthu pan y caffai (rwydded. 'Galwodd Mr Edward Roberts am i'r ytundeb gael ei ddwyn yn mlaen; a gohiriwyd y lys i'r amean hwnw. Gwrthodai y llys roddi un. hyw ddadganiad pa <-n ddylai y ty gael ei ddefn- rddio hyd y llys nesaf.

; o ? Cwrachion.

Advertising