Hide Articles List

6 articles on this Page

Cwibnodion 0 BcijfSFryn Maelor.

News
Cite
Share

Cwibnodion 0 BcijfSFryn Maelor. FEL yr awgrymodd Iran, gorhoian Eisteddfod- ol sydd yn llwytho awelon y Dyffryny dyddiau y hyn—Eisteddfod fawr .Skl-Hog sydd ar dafod M pawb Sul, gwyl, a gwaith. i"í Mae cor meibion y Rhos yzi canu fel pe us wedi enill; yr oedd ganddyat rehearsal yma od nos Ferehar, a chafwyd gwledd arddercbog. YI Hyderaf y bydd y rehearsal ya Ngwrecaam nos R( Lun yr un mor llwyddianus. ^.D Dywedir wrth gwrs fod cor y Cefn yn canu M yn ddiguro a dywedir eu hod yn yrnarfer eu dll hunain mewn adeilad sydd yn efelychiad o'r la' Pafilion goreu chwythwyd i lawr erioed, ac o an ganlyniad nid oes bosibl iddynt golli. I oe dt Dywedir fod gan Wilfrid dyrfa efcholedig o ddysgyblion yn myned yno, a gwyddom oil y nad yw, ei lafur ef yn mytied yn ofer fel y yr prawf y ffaith fod rhai o'i hen ddysgyblion yn in deilwng o gael gwasanaethu yr wyl. a' Mae y Seindyrf cymdogaethol yn ystwytho aeu yn amharu eu meginau, ac y maent yn siwr M o ddod yn ol heb ffraeo â'u gilydd fel arferol. 11, Fel y gwyr pawb mae dydd Sadwrn bydd gwyl hi yr udgyrn a gobeithio na fydd cwmwl ar eu a; hanes, rhag peri tramgwydd i'r cenedloedd. I w Nid ymhelaethaf heno-gwell genyf y gorch- di Nid ymhelaethaf heno—gwell genyf y gorch- wyl o adolygu na phrophwydo, ac addawaf s° wneud adolygiad mor llawn ag y gallaf; ac yr wyf yn siwr y bydd i Ifan wneud ei ran. Rhos, Nos Sadwrn. PITAR JONES. —- 01 Cyn y gwel y byr-nodion hyn oleu dydd, bydd h oreigiau y Moelwyn yn adseinio yr acsniau meiusaf g a glybu erioed. Bydd pob llygad yn cyfeirio tua e Ffestiniog, tra y bydd liawer ardal wedi ei di- 0 boblogi er mwyn yr Hen Wyl Genediaethol. e Ie, cyn y gwelaf y rhifyu hwn o'r Cymro, yr e wyf yn disgwyl y bydd llawenydd mewn liawer ty b yn Maelor, ac ami i aelwyd yn adaeinio clod rhyw- g rai fu mor ffodus ag enill gwobr ac anrhydedd yn il inhrif wyl ein cenedl. Ond gan y bydd y Gymro wedi ein cyrhaedd 1 cyn y bydd y corau meibion wedi cychwyn i'w hynt y arwrol, nid dilea efatlai fyddai i mi gynyg gair | bach o gynghor a gair o gefnogaeth yr un pryd — hyny yw, os y cymerant awgrym gan ryw greadur fel fi. C Yr v/yf yn gobeithio Dad oes angen am ddweyd y wrth y bechtjyn am fod yn blant dll. tra oddicartref, d ac am iddynt ymddwyn yn foneddigaidd an anrhyd- c eddus yn y brif wyl, gan gofio mai cysegredig ydyw 1 yn ngolwg eu cenedl. r Na fydded iddynt ychwaith wnead dim a thuedd ) ynddo i ddwyn anfri ar ein dyffryn na gwarth ar enw da yr Eisteddfod. Os enill, ymddygwch fel gwroniaid os collir, cofier urcl oes dim yc ,ddi- anrhydedd mewn colli mewn cystadleuaeth deg, e ond bydded i bawb benderfynu plygu yn ddi- e rwgnacb i farn y beirniaid dewisedig, neu aroswch c gartref. ( Yr ydym yn dweyd hyn, aid am nad ydym yn £ disgwyl y wobr i ddyfod yma, ond aiii fod dau r o'n corau yn myned yno, a bydd raid i un o'r ddau j beth byaftg ddyfod adref heb y wobr. 1 Gwn y gwna pawb ei oreu glas yno, ac na fydd diffyg ymd: ech o unrhyw gyfeiriad. Gwir fod un o'n corau yu tra rhagori ar y Hall, mewn cyfoeth lleisiau a phetha.u eraill, ond na ddigaloned neb. I Yn m'aen y mae y frwydr! Byddwch wyr, 0 1 < Eaeioriaid, ac ymladdwch yn ddewr! ac yna ni raid cywilyddio. Llwydd, Hwydd i chwi! Drwg genyf oedd gweled cynulliad mor fychan yn nghyngherdd Cor y Rhos, nos Fercher. Paham na cliar bechgyn well cefuogaeth yn J Rbos, sydd ofyniad dyryslyd i mi, ac uia gwn beth yw'r mater. V mae yn ffaith er hyny. Teneu iawn oedd y gynulleidfa a digon oer oedd y rhai byny oedd yno. j Mor wahanol i arferpobl y Rhos ( Drwg iawn genyf ddeall hefyd fod ssfyllfa arian- ol Côr Mawr y dref yn an bar annymunol. Clyw- ais iddynt goili dros 20p ar y cyngherdd diweddaf Jud,*s MaccJ,beus." Omd yw'n drueni nad all j pobl Gwrecaarn werthfawrogi dim byd sydd yn deilwng ? Gawsom rai gwleddoadd breisiou gan y cor hwn y ddau dymhor diweddnf, ac yr ydym dan rwymau i'r cor eo'¡ arweinvdd-Wilfrid-am danynt ond dvma hwy, ar derfyn yr ail dymhor, yn gorfod eistedd i ystyried pa un a ant yn mlaen ai peidio, Dyma'r wobr ga pawb yn Ngwrecsam. Waeth beth wnewch chwi yno. Er treio Gym. raeg, methiant yw ac os trowch y cyfan yn Saes- neg, methiant wed'yn. Beth sydd i'w wneud a phobl fel hyn, dywedwch ? Y rnaent yn pardduo hardd wisgoedd Gymru whn. Gan wybod y bydd eich gofod yn brin yr wyth- nos nesaf, oherwydd yr Eisteddfod, cadwaf amryw bethau oeddwn wedi fwriadu ysgriblo tan y tro nesaf.- Yr eiddoch yn y ffydl Eisteddfodol, IF AN IFANS.

' Liadrata Plentyn yn Rhyl,

Advertising

uragwyr a i nararnwyr.

; o ? Cwrachion.

Advertising