Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Newycdion Cymrelg.I

News
Cite
Share

Newycdion Cymrelg. Da yw deall fed y Parch E Jaims, Nefyn, wedi gwella digon i ytiigime,-yd. eto a'i hoff waith o bregethu, Awydda Eglwyswyr OoJwyn Bay brynu y llain tir o flaen Eglwys St Paul, ac y mae cronta wedi ei ffurfio i'r perwyl. Mae Methodistia'd Penfro wedi gwahodd y Parch D Richards Ffestiniog, i fyced ar daith bre- gethu trwy'r s;r. Hysbysir fod y Parch H M Hughes, Caerdydd, diweddar o Grove Street, Lerpwi, wedi enill y radd o M.A. Ddydd lau, agorwyd nodaehfa er budd yr achos j yn Bisgwylfa, Arfor, gsui Dr Parry, Maer Caer narfoE, Mas Tywysog a Thywysoges Adolpbns o Teck gydvn plant yn arcs yn Ngh&stell Helygair, Tre- ffycoia. Bn'r Parch J Hirst Hollowell, Rochdale, yn ar- I 't eifchio ar addysg yn Wyddgiug nos lau, Mr H Lloyd Jones yn y gadair. 11 5 i'Am ymosod ar feili Llys y Macddyledion, dirwy- wyd J Hayes a F Royston," Bwcle, i 2p a'r costau gau ynadon Gaer ddydd lau, Rhaid i Gynghor Connah's Quay dalu 388p 4s 2c, yn 01 dyfarniad cj flafareddwr, i Gynghor Treffyn- on am garthffosydd, Penderfync dd Cynghor Bangor ddydd Mercher ofyn am fenthyg 600p gan Ewrdd Llvwodraeth Leoi i wneud carthffcsydd cewyddion. Bu Mr Lloyd George, A.S., yn anerch Undeb y Myfyiwyr yo Westbourne Park, Llundsin, yr wythnos ddiweddat. Baich ei gscadwti oedd Qymbell mwy o undeb rhwng yr enwadau. Ceisia Rhaith Dolgellau eangii ei derfynau a bu, ymehwiliad gan y Cyngbor Sir i'r cais ddydd Gwener. Amlygwyd ilawer o wrthwycebiad gan bob! y Brithdir. Mr W G Thomas, eadeirydd Bwidd Ysgol Caer- narfon, sydd wedi ei ddewis i gynrychioli Byrddau Ysgolion Arfon ar Fwrdd Rheclaeth Addysg Gancl- radd y sir. Am yroosod ar feili, diiwywyd Margaret Rob- erta, Penygrces, i 5s a'r co§t&u gan ynadoa Caor- mrfon ddydd Sadwrn. Yn Llanelli y bu'r achos cyntaf a ddygid yn mlaen o dan ddeddf newydd lawn i Weithwyr. Collodi glowr ei fywyd, ac y mae Mr David Ran- dell, A.S wedi ei gyfarwyddo i geisio kwn. Addewir y symiau chwanegol a ganlyn at Gronfa. Ff&rm Coleg y Brifysgol, Bangor :Syr R Wil. liams Bulkeley, 50p; Ardalydd Mon, 25p Mr H Olscg, Plas Llnnfair 21p. I Yn Mwrdd Gwarcheidwaid Gwrecsam ddydd Iau dowiswyd Mr a Miss Weaver, Islington, Llundain, yn athraw ac athrawes plant y tlotty ar gyflog o 50p a 32p gyda'u Hetty &'u bymborth. Cynhauafwyd Ilawer o weir yrwjthnos ddiwedd- af. Y mae'r ydau'n addfedu'n gyflym, ood os na oheir tywydd eithriadol o dda o hyn hyd adeg y cynhauaf ofair na bydd y grawn cysbal a'r blyn. yddau diweddzf. Yr wythnos ddiweddaf, cynaliwyd' cyfarfod iofydlu y Parch John Davits, gynt o Landilo, yn weinidog eglwys Fethodistaidd Shirland Road, Paddington, Llundain. Pregethwyd ar yr achlys- ur gan y Parch Ei ved Lewis. Mae'r Parch H Arnold Thomas, Bristol, cadeir- ydd cesaf Undeb Cynulleidfaol Llcegr a Chymru, wedi ei wahodd i h nw yr 41' In Memcrism Chair of Pastoral Theology," yn Ngholeg Mansfield, I Rhydychain. ..r Ddydd Mercher, cynaliwyd cyfaifod i sefydlu'r Parch H Elved Lewis yn weinidog Harecourt, Caticnbury, Llundain. Llyvvyddwyd g-m y Parch Alfred Rowlands, cadeirydd yr Undeb Cynulleid- faol, a chynaerwyd rhan gan rai o brif woinidogio n yr enwad. Mae Miss Briscoe, perch en ystad Newtown Hall, wedi cynyg tir i sdeUsdu darllenfa a llyfrgell WHO yn y Drenewydd ar yr arood fod y Cynghor Dos- barth yn mabwysiadu Deddf Llyfrgeli >edd Cy- hoeddus. Derfcyniodd y Cynghor y cynygiad hael. Yn ddiweddsr, ail adeiiadwyd a helaethwyd capel Jew in, Llundain, y cepo; hynaf gan y Meth- odistiaid yn y Brifddinas, ar draul o 12,000p ac I adeiladwyd organ hardd ytddo a gostiodd l,000p. Cynaliwyd cyrgherdd i ddathlu'r agoriad ddydd lau a hysbyswyd fod 4,000p wedi eu casglu at y liraui. Yr organydd newydd fydd Mr Bryceson Trehearr. Mewn cyfarfod cyhoeddcs yn Llanrwst ddydd Mawrth, buwyd yn ystyried pa f-ith dderbyciad a roddid i Diuc Cismbrfdge ar ei ymweliad âg Iarll Carringtort yn Ngh&stell Gwydir ar yr 20fed ovfisol. Penderfynwyd trefnu isroessw cyhoeddus, eyflvFyno acerchisd i7r Duo, gollwog tan gwyilt, a chael cant o filwyr i ffurfio gosgordd atrhydeddus i'r pendefig. Cynaliodd Annibytwyr Ffestiniog eu cymanfa flynyddol ddyddiau Gwener a Sadwrn. Y gweini- dogion a gymerent ran oedd Parchn L Evans, Oapel-y-wig J M Prytherch, Wern G Griffiths (Penar), Pentre Estyll; D Stanley Jones, Caer- narfon R Thomas, Penrhiwceibr Owen Jones, Mountain Ash D Glacant Davics, Bristol; J R Davies, Caerdydd Proff J M Davies, BaDgor R Williams (Huifa Mon); Beojamin Mo'ris, Bargor Ben Davies, Ystalyfera 0 L Roberts, Lerpwi; a T Stephen, B, A., Wellingborough. Nawn Sadwrn caed cyfeillach, y Parch P Howell yn y gadair. Yn Eisteddfod Gecedlaethol Caerdydd y flwydd- yn nesaf, testyn y gadair fydd awdl ar "William Ew rt Gladstone," gwobr 21p a chada:r dderw gweith lOp. Testyn y goron fydd pryddest ar ° Y D$df;aaydd Ara.ll." Rholdir gwobr o 120p atn y jjwaith gsvreiddiol goreu, ya Gymraeg neu Saes eg, Mr ryw garghen o banes neu lenyddiaeth Gymreig, chwarter y gwaith ac aralinelliad o'r cv"n i'w dd&nfon i'r bwirniaic). Rhad i'r buddugol ymgymeryd a gorphen y gwath mewn tair btysu-ii i o ddyddiad yr Eisteddfod, » chaifif y bedwaredd ran o'r wobr yn Nghserdvdd, y ■.•wedd II i gael ei dalu ar ol i'r be"*rDiaid dystio fol y gwa th wedi ei gwblhau yn foddhaol. Paham y telir Is 10c a 2s y pwys am De Ceylon mewn pecynau addurnedig ? GeHir cael Te o an8awdd » haerorach am la 6o y pwys gan BARBER a'i GWMNI, Maanachwyr Te, 1, Church Street, Lerpv 1, a thelir o >diad i Ohwe' Phwys unrhyw gyfeiriad yn y Doynsas Gyfunol. Mewn Eisteddfod yn y De yn ddiweddar eDd. wyd y w obr am farddoniaeth gan un o breswylwyr gwallgofdy Penyboct. Aeth gweithwyr a!can Llanelli allari ar streic ddydd LIun cyn y diweddaf, end caethant i gy- tundeb ddydd Gwerer. Mae larll Dinbych a Due Westminster wedi dy- chwelyd 5 y cant o renti eu tenant'aid yn sir Fflint, } Am ladrata swilt a dimsi dirwywyd geneth o'r anw Annie Jones, Fourcresses, ger Pwllheli, i lp ) a'r costau gan ynadon Porthmadog ddydd Gwener. Penderfyncdd rheolwyr addysg Llanfyllin, yn eu cyfarfod ddydd Gwener, adeiladu ysgol ganolradd H draul o 1,200p. Hefyd dewiswyd Miss Craske, Coleg Newnham, Caergrawnt, allan o luaws, yn ail athrawes ar gj flog o 90p, Un tro camgyinerwyd y Proff Edward Anwyl, Aberystwyth, am offeiriad Pabaidd, a chyfarchwyd ef fel y ey-tryw. Cafodd y Parch Evan Jones, Caernarfon, ei gyfarch yn gyffelyb fwy nag un- waith. Camsyniad cyffredin iavvn ydyw cymsryd y I y Parch ^Beujonnn Hughes, LSaneiwy, am Mr uUdstone, Mae bywolaeth Beddgelert, a aeth yn wag trwy farwolaeth y Parch Richard Williams, wedi ei chynyg i a'i derbyn gan y Parch John Jenkins, B.A., ourad Porthmadog. Mr Priestley ydyw'r nawddogydd. Yn Llys Maine y Frenhinfs ddydd Gwener, rhoddodd y Barnwyr Ridley a Phiilimore eu dy farniad yn yr achos a ddygai Corphoraeth Lerpwi yn erbyn Pwyllgor Tiethol Undeb Llanfyllin. Dy- foment o blaid y Gotphoraeth, to effa.ith hyn fydd gostwng y gwerth trethol o 15,000 i 10,000p. Cwyna hen wragedd tlotty Treffynon eu bod yn cael gormod o halen yn yr uwd, a gofynent i'r gwarcheidwaid am de a bara menyn i'w boreufwyd. Penderfynodd y Bwrdd ystyried ai nid gwell fydd- ai newid yr ymborth a rcddir i'r tlodion yn y ty. Dyma englyn i Ddeddf newydd yr lawn Weithwyr, a ddaeth i weithrediad ar y laf cyfisol' Gorphenaf meibion llafur-a feddatifc Heddyw foddion cysur lawn hwy a gant o dan gur, A daw elw o'u dolur. Brodor o Bristol yw Syr Edward Fry sydd wedi ei benodi yn gyflafareddwr v glowyr, a mab i Mr Joseph Fry, a seiydIodd y ffit-m fawr o wn< uthur- wyr cocoa u chocolate. Ystyrid ef yn un o'r barn- wyr galluocaf ar y Fainc cyn ei ymneillduad. Dechieuodd ar ei waith ddydd Sadwrn gydÙ' pleidiau cyndyn, ond yr oedd y drafcdazth yn breifat. Mae'r ymgyrch yn erbyn defodaeth Eglwys Loegr yn cael ei cbario allan mewn parthau o Gymru. Yn Llandudno yr wythnos ddiweddsf, bu'r Parch John Wood, Colwyn Bay, gynt ficer Barnoldswick, yn dynoethi'r arferion defodol. Creodd ei syniadau gryn gyffro, a dygwyd gwys allan i'w erbyn yn ei gyhuddo o draddodi aneich- iad annghyfreithlod ar y tiaeth. Da.ngosai'r wys i'r doif nos Wenet, gan ddweyd yr elai i garchar yn hytrach na tbalu dirwy am gyflawni gwaith mor fuddiol. Dyma ddau benill a ganai Eos Dir izyd.%r delyn yn Ngorsedd Cyhoeddiad Eisteddfod Caerdydd :— Yn yr Orsedd ben ei bri Adrodda'r meini bennod Ar henafiaeth Cymru wen Pan oedd yn ben awdurdod A holl fyd yn talu parch I ddeddf ac arch Eisteddfod. Tra bo cylch ar fin yr aig, A thra bo craig yn crogi, Tra bo tonau'r Werydd maith Ar fin y traeth yn tori, Bydd Awen Cymru lan ei gwedd A'i Gorsedd yn rhoi gwersi, -0--

Syr Watoyn yn Llys Ysgariaeth.

Brawdlysoedd Gogiedd Cymru.

! Eisteddfod Cenedlaethol^Ffestiniog.

DyfFryn Clwyd.

0 Uwohaled a'r Cyffiniau,

Advertising

OAU CYMREIG, Gorph. 17. LBRPWLi

[No title]

Advertising