Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Telephone, An field 57. EST iBLTSHED I$f, ) ROBERT 11 HiERTS, ESTATE- A'.KKT, 33, Nethertieid Road South, Has Pi'op^rty to Let in various parts of the town. Mortgages arranged. V«Iuitioas made. G. H- EDWARDS & Co.. 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Have Cottages to LET in various parts of the i renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of H iss. Also larger houses at higher rests. ~H. E- WILLIAMS. 10, CONYERS STREET, IGSTATE AGENT eXS l»rge and s mall Houses To I et in various part* of the city and suburbs. Rouses bought and sold. Mortgages arranged, Sec (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes oi House and Shop Property carefully and eco- ar4 ptomptitade. M.1 eSectad.(F HENHY VOWES, BSTATB & MORTGAGE AGENT. 117, EVER70N ROAD, LIVERPOOL kents Mortgages irrangei Telephone NO. 1779. THOMAS & JONES, ESTATE AGENTS, 152, Upper Warwick Street, TOXTETH PARK. c' Estates carefully managed. Mortgages arranged. Insurances effected. Property bought, sold, and let. j,u yasrpoai Land Co,mpany, Limited TA BUILDERS, &:e.-To be gold, Freehold and 999 M»is Leasehold LAND, in lots to suit purchasers,in Garston, Kiikdale, Walton, Bootle, and Seaiorth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all 9ac&> t,oiiv—Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. ~~cT& D- WILLIAMS, acon & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Tool Makers, ftc., METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works -TAYLOR STBEET, Office and 402 4 404, Scotland Rd. LIVERPOOL, Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hoi Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; William* latent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops &e, 3«ke;s Oven Stocks, Confectioners Ovens, Cnaffera, Boxes life Bars, Ac.; all sizes of Gate Runners, &c. BENSON EVANS' GASTROCYNE Y feddyginiaeth ddigymhar rhag Diffyg Treulted, Poeq ar ol Bwyta, Peq- ysgafqder, Gwynt, Mder Ysbryd, &c. Y mae GASTROCYNE wedi effeithio yn Uwyddianus pan yr oedd pob moddion arall wedi methu a gallwn ei gymeradwyo fel y GWASD-BURYDD (BLOOD PURIFIER) mwyaf perffaith yr adeg yma o r flwyddyn (toriad y dail), trwy ei fod yn effeithio yn uniongyrchol i BUBO Y BWYD YN Y CYLLA, yn cynyrchu gwaed iach ac adnewyddol i nerthu ac adfywio yr holl gyfansoddiad. KT Miloedd o Dvsiiolaethau I'w*gael iiiewn potelau, ls. lgc. a 2s. 6c yr un, gan werthwyr Patent Medicine, neu oddiwrth y Perchenog, T. BENSON EVANS, PINBYCH. R. WHMTTINGTON Tailor & Habit Maker (25 Years Practical Experience 45, BYR3M STREET, I LIVERPOOL. All Garments Cut and Made on the Premises, in well-ventilated Workrooms, Gymnrl dewch at Gymro. i! SALE! SALE! GRIFFITIIS & DAVIES- GREAT Midsummer Sale COMMENCES SATURDAY, JULY 2nd, AND FOLLOWING DAYS. GREAT REDUCTIONS. Thousands of Bargains to be obtained in a [^Departments. SEE OUR WINDOWS FOR A FEW OF THE LEADING LINES. 398, SCOTLAND ROAD. PAPAYANNI STEAMSHIP COMPANY. LABGBH. AND POWERFUL BRITISH «TKAnm-.S Sail regularly to the LEVANT, BLACK SEA, EGYPT CYPRUS. ALGERIA, MALTA, and other Mediterranean •■'orts taking the f allowing two routes alternately (1) MALTA, SYRIA,SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and .mESSA. Calling often on the return journey ai several i'arts ¡yr, he Asiatic Octasfc of the Black Sea, Greece, a».d B> airt m ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, OYPEl'fe SEY'ROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasionally ,ri tho hOHieward voyage at SpanishPorts. No o TfiK-c?owding. Superior accommodation. Lofty w#5S. rontllateci Saloons and State-roome. Stewardesfi ■infetv. Home comforts. Good and liberal table. Modeiate ,?%rem for stngl. and return tickets, and no extra absrsrr. for ti vinc iin board during ships'sfcay at Ports. Tourists andpleasure-sekeis taking a trip by this Line III For further partict- 1 re, apply to PAPAYANNI CO., Fenwlck Ohatnbors, Llverpoo lllfe LLINELL Y WHITE STAh. ROYAL MAIL STEAMERS. LERPWL I NEW YORK via QUEENSTOWIV, *TEUTONIC Gorph 20 BRITANNIC Gorph 27 A a-wydda y cludlryn yr Ail Gaban ar y fordaith Pile 7 cludiad ydyw £ 7 5s i £10 yn ol yr Agerddlong, y Tymhor, a'r lie i deithwyr. Y mae y Llongau rhagotfol hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unflurf 0 ran eynliun Trefniadau, ac yn ddigyffelyb mown mordeithiau, Ni cheir gvell eyflsusdra i fordeithwyr. Am fanylion, ymofyner R. Owen, Ship & Li- surance Broker, a W. J.Williams, Heoly Farchnvi: Caernarfon; neu a H. J. Williams, 6 Douglas Terries, Bethesda; Owen E. Parry, masnacwydd Llechi, Dolwyddelen; David Rowlands, Peny- graig W. D. Jones, Old Bank, Caergybi; Edward Evans, 2 Penrallt Terrace, Llangefni; R. G. Roberts, Rock Cottage, Orsigiau Mawr Tal- ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch, W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst; Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R C. Evans,Caxcon House, Dolgeliy neu g ISMAY IMRIE k Co., Lerpwl, a 34, Leadenhall Street, Llunclain, E, C. JOMES Tailor Oc Habit Maker, 1, Shakespeare Buildings, 50, Sir Tljomas St. LIVERPOOL. FIT STYLE and WORKMANSHIP guaran .kcA for Reasonable Prices. mmm nmmm V PRUDENTIAL (CYFYNGEDIG). TRYSORFA DROS S2Q.OOO OOO GENTS addas ychwanegol yn eisiau—lE mofyner S, J. W. JONES, ,lPrud-,ikt stl Office, Caernarfon ,-)A,LIER SYI,W AIL AGORIAD CWE8TTY CWALIA ( aw ALT A HOTEL), JP PR WOBURN PLACE JAII"- T\ r L." t'f; ¿ LLUNDAIN, 0 dan arolygiaeth barsonol yr hen barchenoii; a pherchenog presenol GWESTTY G WALIA. FFYNHONAU LLANDRINDOD. Er mw?n yr hen amser gynt," Dymuna'r perchenog hysbysu ei gyfeillion a'i :<ydnabyddion lluosog (a phawb eraill ag y bydd ?r hysbysiad yn fantais iddynfc) fod y Ty uobed wedi ei adgyweirio, ei brydferthu, a'i ddodrefnr; irwyddo o'r newydd, a chan ei fod yn hyderus y bydd "Gwestty Gwalia" yn gartref oddicartref fel jynt, apelia am eu cefnogaeth. Mae mewn man canolog a chyfteus, Y ielerau yn rhai anarferol o resymol. Am bob hysbysrwydd chwanegol, anfoner at Mr. EDWARD JENKINS, GWALIA HOTEL, Upper Woburn Place, LONDON. CERDDORIAETH GYALREIG. JOHN JONES. Wholesale and Retail Music Selle BETHESDA, NORTH W4.IfBS. OEDWIB ar law y Stoc Fwyaf Amrywiaethol yn Nghymru o QAWEUOy (SovGS) OYMRSia ao fel rheol danf = iir pob archeb gyda throad y post. Anfoner am y Catalogue yn cynwys tua 500 o wahanol Ganeuon. OH AS. R. HALL, GENERAL LETTER CUTTER & ENGRAVER 53 PARADISE STREET, UYEqPOOI. fSfANUFAOTURER OF BURNING BRANDS, STB^CII. I' PLATES, RUBBER STAMPS, BRASS PLACES, KA

IY GWYNEB CUDD.

[No title]