Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Angladd Mr John lloyd, Ullet…

Cohebiaethau.I

GYMDEITHAS DDADLEUOL I GYMRY…

--Barddoniaeth.

[No title]

Golofn Dirwest

News
Cite
Share

Golofn Dirwest CAFODD D -rprwyaeth y Trwyddedau ddeuddydd dyddorol yr wythcos dcliweddaf yn gwrando yr Esgob Jayne yn egluro, amddiffyn, a chymhell yr hyn a adnabyddir er's blynyddiu fel Cynllun Üaer" o reoleiddio'r fasnach feddwol. Y mae'r Esgob yn wr o allu a phenderfyniad mawr aid yw fce-.rniadseth groes na chras yn lluddias dim arno a g'yn wrth ei gynllun gyda ehyndynrwydd teilwng o gyfwndrefa well. Ond gan nad beth fo'n syniad am ei feddyginiaeth gynygiedig, rhaid i bawb addef fod yr Esgob yn cymeryd dyddordeb mwy na pholiticaidd ac eglwysig yn seiyllfa ei gydwlad- wyr yn fyw i'r dinystr a achosir i gymdeithas gan afiaeth. a chyfeddach y diodydd meddwol ac yn cefnogi a hyrwyddo ei gynllun tan lwyr gredu mai dyna'r ffordd ddoethaf a thecaf i geisio cwtogi a gwaBychu efFeithiau y rhysedd hwnw. -0- Oad y mae'r Esgob yn llafurio tan un anfantais bwy««»K i ddyfod bvth yn ddiwygiwr dirwestol ilwyddianus a thrwyadl-nid ydyw yn llwyr-ym- wrthodwr ei hun. Ar drothwy ei arholiad ey- hoeddua yr wythnos ddiweddaf, datganodd ei gred fod gwin a chwrw mewn cymedroldeb yn ddi ni wed a hwyrach yn llesol. Y mae pob clilivyg- iwr" sy'n synio fel yna am y ddiod yn pleidio cyn- llun Caer neu Gothenburg—yr un ydyw egwyddor sylfaenoi y ddau, mewn ychydig fanylion ya unig y gwahaniaethant. Ar y liaw arall, y mae pob di- wvgiwr sydd yn credu mai drwg ydyw'r ddiod yn ei hanfod yn credu mewu eanlyas'ad fod cvfnfoldeb moesol yn gorphwys ar y sawl a fynant ei pharhan —boedhwy Wladwriaeth neu bersonau unigol waeth p'run, ac yn dadleu y byddai cymhell trefi a dinasoedd i gymeryd y fasnach i'w dwylaw ea hunain yn esgor ar fellditniou newyddioc. gvvaeth na'r hen. Ond ai raid dibynu ar ddamcaniaeth ddignawd yr Esgob Jayne In sut yr effeithiai yn y wlad hon, gan fod ei hegwyddor, fel y sylwyd eisoes, ar waith er's amser yn Sweden tan yr enw Cyftiadrefn Go- thenburg, Ac odiiwrth ystadegau a thystiolaeth- au gwyr cyfrifol, ymddengys fod nifer y meddwon ar gynydd yno r,-gor cynt, a chynghorau cyhoeddus yn cae) eu llithio i lygredigaeth mwy dieflig na meddwdod wrih gario'r busnes yn mlaen. Bydd Mr White, efengylydd pybyr yr United Kingdom Allisnce, yn fuan gerbron y ddirprwy- aeth, a diau y ceir y gwir llawn a diweddaraf am Gyfundrefn Gothenburg o'i enau ef. Y mae'r Esgob Jayne yn rbyw lun gredu y gellir gwneud tafarn, o'i chario'n mlaen ar ei liceilau ef, yn dipyn o fendith i ardal, wledig yn neillduol. Trwy harddu eu diwyg allanol, clirio'i byrddau o'r sothach newyddiadurol geir yno'n bresenol, a gosod yn eu lie bapyrau a chyfoodoliou mwy parchus a dyrchafol. Yn lie betio a gamblo, dylid cynwys y cwsmeriaid i drafod pynciau'r dydd, &e. Ond pwy sydd ganddo amynedd i gredu am foment y geliid. gwneud pethau clws fel hyn mewn tafarn ? Waeth ceisio sancteiddio pechod mwy na son am sariCteiddio tafarn, yn y goleu sydd ar y sefydliad erbyn y dyddisu hyn. Bu tafarn a chrefydd yn cyd- aneddu'n dawel gantif yn ol, yn Nghymru fel yn Lloegr; ond nid oes yr un enwad heddyw a faidd gynal ei gyfarfod misol neu gwrdd chwarter yn y dafarn fel cynt, na fawr un cenad a alwai am beint ynddi cyn esgyn pwlpud yr efengyl sanct- aidd. Liithrigfa. dymhorol a moesol ydyw'r daf- arn porth marwolaeth i lawer o nerth a thalent ein cyd bererinion a da fyddai gosod sein felly ar bob un. Ar bwnc talu iawn i dafarnwyr, mae'r Esgob yn pleidio swm ond dipyn ysgafnach iddynt nag a fynent hwy. Daw brwydr fawr ar y mater hwn cyn pen hir. Ddydd Mercher, yn Aberystwyth, bu Undeb Dirwestol Gogledd Ceredigion yn gorymdeithio'r heolydd ac yn cynal cyrddau buddiol i gyffroi dy- ddordeb yn eu bachos. Pwnc cyftorfod y bore oedd dirwest ar yr aelwyd, a chaed trafodaeth deilwng o bwysigrwydd y pwnc. Siaradwyd arno gan am- ryw chwiorydd; ac mae eisiau crynhoi nerth i ymosod ar y drwg yn ei darddell. Y mae Cyfrinfa "Gleam of Sunshine," Rock Ferry, agos yn 29iin oed a'r wythnos ddiweddaf diolchai ar g'oedd am gael byw c'yd i wneud ey- maiut, gan gredu ac ymddiofrydu byw a gweithie nes llwyr lauhau ei llawr dyrau o'r felldxth sy'n difwyno cymaint o gynhauaf Duw.

.----0--RHAGFARN.j

[No title]

Advertising

PWLPUDAU CYMREIG, Gorph. 3.…

: o: Y diweddar Syr * E fiurne-Jones.