Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Gwrachion.

News
Cite
Share

Gwrachion. H PAN oedd par ieuano newydd briodi yn cael eu gyru ar frys gwyilt i'r olsaf i fyn'd i'w mis me), torodd braidl y cerbyd, a thafUyd y ddau dded- wyddiiawr, G¡;,n mai yn sir Aberttifi v cli gwyddodd hyn, ebe'r gyriedydd, Pwy ddylse, mewn difri, y byser dcbu'n cwmpo mas mor gyn- ted." If Mae rhvwun wedi galw yr Archesgob Temple yn Canterbury Lamb," am ei fed yn coelio pob stori wirioa a glyw o Gymru. 1 Mae Ned ni wedi prynu beisycl (deurod y selwir y peth, yr wyf yn dead, geuych chwi). Yr oedd o'n awyddus iawn i allu cyffogeth ond ar 01 y cwymp a gafodd nue o'i un mor awyddus i allu eerdded. IT Llawer o ddyfalu a fu paham y galwyd yr Unol Daleithiau yn "Uncle Sam," fel y gelwir Prydain yn John Bull." Gwelir maiyr un prif- lythyrenau sydd i Uncle Sam ag i'r United States.. H Mae dyn o'r Mericia newydd ddyfeisio peir- iant i drwsio sane. Rheswm arall tros i fenywod ael myn'd i'r Senedd. If "Rhaid i chi beidio dwad i'r ysgol, Wiliam, nes bydd ych mam wedi gwella'n lhvyr o'r fresh wen," ebe'r ysgolfeistr wrth hogyn Tan'ral't. Raid i chi ddim gyfalu yea. i 0, syr," ebe Wil- iam, mam-ynnghyfraith ydy hi i mi, a ches i ddim byd erioed gyni hi." IT Daeth un o gyhoeddwyr newyddiadur yn Ngogledd Cvmru i Lerpwl i wel'd Shou Baraum. Mi gwelodd hi; ond cafodd anwyd trwma chollodi ei fivw, Dymuna hyabysu ei fod yo foellon i ddy- chwelyd yr anwyd am ddim, a chynygia wobr o dciiT Seren newvdd eu bathu i bwy bynag a ddaw a'i glyw iddo y ol. Iff Y n mhapyr Seisnig Dinbych, y Free Press, wrth gofnodi marwolaeth y wraig ragorol, Mrs Jones o Lanfor, yr hon a fu farw yn Rhuthin ycb- ydig ddyddiau yn ol yn 82 oed, dywedir ei bod yn arfer tnvnychu yr hen saaiwiiau, ac iddi glywed Howel Harris a Rowlands yn pregethu. Pan gof- iom i Rowlands farw yn 1790-26 mlyaedd cyn geni Mrs Jones-a Howel Harris cyn gynared a 1773, er fod y ddau yn llefaru etomewn ystyr, rhaid fod rhyw ddrwg yn rhywle, yn mhenglog ys- grifenydd y paragraph, mae'n debyg. IT Yn y dyddiau trymllyd hyn, pan y mae cysgu yn gyffredm yn yr addoldai, mae'n hawdd i'r hwn a glywodd yr hanes gofio un o ddywediadau ffraetn y diweddar Dr Arthur Jones mewn oedfa. farwaidd. ac amryw wrth wrando y pregethwr eyntaf yn hepian yn y set fawr. IT Cyn cymeryd ei destya, ebai'r doethawr, gan edrych yn ddifrifol iawn, Wn i ddim syt deydii vsrthoch chi'n iawn: os deydai'n isel, c-hlyw'r bob! acw yn mbendraw'r capel mona i; ac os deydai'n uehel, mi fydda'n deffro'r bobl yma yn f'ymyl oedd yn cysgu'n braf pan oedd fy mrawd yn llefaru."

-- o--Ar Finion y Ddyfrdwy.

4 CRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD.

Yn Nghwmna Natur a'i Phlant.t

0 Uwchaled a'r Cyffiniau,

Colofn Dirwest.

--0-Cyhuddiad difrifol yn…

-:0:-Coffa Edward Richard,…

--0--Y MOR-GWISGOEDD Y MOR.

Helynt Clowyr y De.

--0--Marwolaeth Cadfan Cwynadd.

o—— Cwibnodion o Ody/fryn…

[No title]