Hide Articles List

8 articles on this Page

Cardd y Cerddor.i

News
Cite
Share

Cardd y Cerddor. MI a ddiengais am fy einioes nis gallai natur, er iddi gael ei dal i fynn gan nerth psnderfyniad cryf, ymgynal yn hwy wedi'm claddu am fisoedd yn beolvdd a rhwog muriau y ddinas yrymladdfa ddi-dor-derfvn am ddigon o awyr bur i weithio ,Cylchrediad y gwaed ac yna, yn ben ar y cwbl, fy nghydgeuedl fel rhai ar ffo—eu hanedd-éhi yn weigioa, neu os nad ya hollol wag, dim ond na Yina ac tlew yn cynrychioii tetilti a'r addoidai— we], dya a. heJpJ 5 pregethwyr, druain, yu gorfod pregethu i'r eisceddleocdd gweigion a'r pitchp-ine, y cantorion wedi dianc arweinwyr y gau, p le y maent hwy? y chwareuwyr a'r orgaawyr wedi myn'd i chwilio a. gwrando am ddrychieddyliau newydd. Organ Princes Road, onide, oedd y Sabboth o r blaen yn gruàdtal1 yn alarui am ei meistr medrus 1 adyu;t hefyd yr Y sgoiion Sul yn wag o blant a'q. seiniau cerddorol meluB a beth yn y byd mawr yma ddaethai o'n hy sgoJi.on Sul ni heb i'r plant fod yr,ddynt a'u Iieisiau uiwyn yn canu mawL Vn parchus weiaidog yn gorfod troi yn ddechreuwr canu y cvfarfod gweddi; chwaer ddottiol a blaen- orol yn cyflawni yr un swydd mewn cwrdd arall heb fod nepell; rhy ychydig o Ieiswyr yn bresanol mewn man arall i ganu yr emyn cyntaf un boreu Sabboth, Mewn gair, cerddoriaeth wedi sefyll hedmygwyr wedi dianc. Wei, ai rhyfedd gan hyny gan fod bywyd yn nghanol y fath gymyssrhla annhrefnus wedi myned yn faich Na, ddarilen- ydd hoff, yr oeddwn yn hiteethu am hyd yn nod beroriaeth rhonciog olwyn trol, a sain gyrwr y Wedd yn cyfarch e. feirch. Dechreulds yn y Bertoo, a chyniweiriais yn araf a gwyliadwrus lies cyrh*edd Rhyl, a braidd yn ddi- eithrmi yr an yw banes yr holl gyrehleoedd, sef y Cynghor Trelal ya eaniatau—nid yo. cynal, sylwer, -nifer o offeryawyr i ffuxfio yr hyn a alwact ya ge ao wrth gwrs, fel canlyniad i hyn chwareuaut y pethuu yn hollol a ddewisa>nt eu hunaiii. Mewn un lie clywais Gymro yn emu peoillion yn y dull o ganu gydi),r tanau, ac yn wir yr oednwn yn gwrido oherwydd y ehw&eth isel ddangosid. Clywais nifer o gyfeillion crefyddol, mi o. dybiaf, yn cana emyaau Oymreig ar lan y mor ar nos Sub- bo bhau. Mae rtiyw swyn yn hyn, er n&d oedd y cauu vn nodedig o dda ychydig hefyd. mi a ofnaf, a eoillir trwy hyn, oherwydd yr amgyichiadau end os ereda y cyfeillioa hyn y gallent trwy hyn wneud daioni, wel, rhwydd hynt iddynt. Llawn rnwy ao hwyrach mwy cydweddol a phethan* oedd clywed nifer o weithwyr yn casglu at eu gilydd ar fin yr hwyr ar y fcraeth i gan a •aaaigau, a. darnau cyffflyb. Oredaf y gall y Cymry wneud liawer yn y cyfeiriad ym, os dewisant, yn hytrach na gaduel i'r S*.esoa leawi y wlad a,v" sothach salw. Oeir eithriadau rhagorol er hyny yn nablith y rhai hyn dyna gerddorfa dda dan arweiniad Dt Rogers yn Maugor, un arall ddigon hysbys yn Llandudno; end er gwagsaw ydyw e i, a ddyhidlir. r- y be-aluoedd a adaabydd- ir fel '?. i'w rvfeddii ydyw cerdd- t'd o amgy lel", c'lisiheiitxa y rhai hyn ac eraill, Dewc h ,.riA nil yn awr wel web ehwf. y wisg glerigol u\v, c. on arall a,ew, a dyns» na etc wel, •p?rs--jn y f;n a'r fan yw y cyntsi, a phersoa & cbnrad yw y ddau eraill a fyth o'r fan :ima- dyaa ddjr h thwi Methodise; ac edrychwch.ar. ddafu 0 fl-g v 13.11.\ yn mwynhan eu hanain, & hL" yn v .T; galiu aonghofio y'Seiat noa 1 < Iiu aiwynhan eu hunain mor dda, 0 uag oes e ? dacw ddau o E^ertoa, &o un o Bootle Ond aresweh fniiyd, Wolwcb eh: yr ugeiniau pleiit yrna a phobl ieuainc ? Et dyn&, farnau Oymreig, y rhai pan garbref Do ym- laddanb a'u holl nerth rh»g i'r plant ddyfod i •gyffyrddiad a dim o duedd lygredig. ac a ail mewn unrhyw fodd isalhau eu chwaeth a da y gwnaat hya-n:id oes iaith yn yr hon y gellir gosod Werth hyn i'r genedl; ond yma. gioddesbir &r ffwl- bri, a Uenwir yr awyr bur a rhigytnan disynwyr y Music halls. Ac i ba, beth ? ai ei' boddio y pl&nt bach »!r plant mawr? Ie, yn un peth ond mown gwirioaedd, er ilanw pocedau y Saeson a ddeuant i ysglyfaethu yn ystod misoedd yr haf at l&nau y Stior. Mae yu wir y ceir ambell gan fel, Aral, arm, ve bravo," oo.d wrth ei hystlys ceir rhyw lo! fel ««I' ve got tho Ooperzootic," ac eraill. fel i've got tho Ooperzootic," ac eraill. Tybed n-ld oes modd codi y Oymry sydd yn gyfrifol am hyn i weled ffolineb, perygl, a sicr d(lin).,stria, -chw,c,,th a moss yn arferiad. A ritÍù Etberi,hu pob p: th da i wrteud arian ? A ydyw yr I holl Fyrddiui a Chynghorau wedi colli eu cydwybod ioesol.? Sol,? STPADELLA.

---(0)---¡ .Hodion o'r Ddðna.I

Advertising

_------MwyMmt Cymreig.

[No title]

--.,..-Hodicn o Fon ao Arfon.

[No title]

Advertising