Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-.-Yn nghwmni Natur a'i Phlant.I

Modion Amaethyddol,

Dyffryn Clwyd.

Newyddlon Cymreig. 1

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYHOEDDEDIG YN SWYDDFA'R CYMRO. PRIS SWLLT YR UN. I. Helyntion Bywyd Hen Deiliwr. 2. Llythyrau yr Hen Ffarmwr. 'Take a place among the best specimens of genuine humour in modern Welsh literature. "-A ppend?.x C Report of the Royal Commission on Land in Wales. &e., 1896. 3. Cyfrinach yr Aelwyd. Nid oes yn yr iaith bortreadau gwell o fywyd gwledg Cymru nag eiddo Hiraethog. Efe a Daniel Owen yw r unig ddau sydd wedi Ilwyddo i dynu darluniau ffyddlawn a chywir o'r bywyd. hudol hwn, ac o'r cym- eriadau sydd yn anwahanol gysylltiedig ag ef. Y mae dullwedd Gyuireig ar bobpeth ysgrifenodd Dr. Wm. Reeg, a dylai pob Cymro, os am fwyniant ac adeilad- aeth, ddarllen Flanes Bywyd Hen Ffarmwr, Helynt- ion Bywyd Hen Deiliwr, a Chyfrinach yr Aelwyd. Gan y Parch. W. REES, D.D. 4. Gardd Eifion sef Barddoniaeth ROBERT AB GWILYM DDU 0 EIFION. 5. Goronwy Owen. I-loll Waith Barddonol. Argraphiad newydd yn cynwys caneedd o Nodiadau. 6. Gwaith Beirdd Mon: Allan o argraph. 7. John Blackwell. Ei Waith Barddonol. 8. Yr hen Bererinion R. JONES, Llwyn- gwril; RHYS DAFIS (Y GLUN BREN), ac EDMUND JONES o Bontypwl. 9 ac 11. Pigion Englynion fy Ng-wlad, yn cynwys 2,000 o Englynion goreu'r laith,, Detholedig gan EIFIONYDD 10. Diliau Barddas. BARDD NANTGLYN. 12. Rheinallt ab Gruffydd. Nofel Hanes- yddol. Gan LLYFRBRYF. 13. Y Bardd Cwsg. Gan ELIS WYN o Lasynys 14.—"Christmasia," gan DAVID OWEN (Brutus I 16.—Yr Oriau Olaf: gan JOlIN CEIRIOG HUGHES, sef Caneuon, Rhiangerddi, &c., na chy- hoeddwyd o r blaen, ac wedi eu cymeryd o law- ysgrifau y Bardd. I7.-Llyfri y Tri Aderyn. Dirgelwch i rai I'w ddirnad ac i eraill i'w watwar. Gan MORGAN LLWYD 0 WYNEDD. Un o'r llyfrau hynotaf yn yr iaith Gymraeg Gyda NODIADAU AR FYWYD YB AWDWR, gan y Parch OWEN JONES, B.A., Lerpwl. Argraphiad Newydd. 15.- J. Ceiriog Hughes: Ei Fywyd ci Athr < lith, a'i Waith. (Gyda Darlun cywir ohono ac o Benybryn, Dyffryn Ceiriog, lie ganwyd ef). Gan y LLYFRBRYF. Y DDAU LYFR UCHOD. wedi eu rhwymo yn nghyd mewn Llian. Pris 28 6ch. 18—Llythyrau Goronwy Owen. Wedi en manwl gydmaru a chopiau mewn ysgrif, yn nguyda rhai llythyrau nad oeddynt mewn casgliadau blaen- orol, ac ychydig eraill wedi eu cymeryd o ysgrif- yfrau ig-Tair Anterliwt, o waith TWM O'R NANT. 20 -Caniadau Elfed. Ail Argraphiad. 2I-Cniadau Elfed Ail. Gyfres, Yny Wasg 22-enau Athroniaeth Foesol: g^n y Parch u JOHN JONES, Tuebrook. Y mae ychydig gopia o'r llyfr uchod ar law ac i'w cael am Swllt yr un, Swyddfa Cymro, 8, ParaeetS TREBOR MAI, Prif Englyniwr Cymru—Ei Wait6 Barddonol; yn cynwys ei Englynion, Caneuon Cywyddau, &c., hefyd Darlun cywir ohono,a'i Fyw graphiad. Pris, YMABINGGION CYMREIG, sef Chwedlau Y Rhamantus yr Hen Gymry (fel yr ysgrifenwyd hwynt-yn yr Hen Gymraeg, ac mewn Cymraeg di. wedda Wedi ei rwymo :newn llian hardd, 17s. ANEW (fac-simile) Edition of the Renowned Work IOLO MANUSCRIPTS, being a selection o Ancient Welsh Manuscripts, in prose and Verse, from the collection made by EDWARD WILLIAMS (101,. Morganwg) and intended by him as materials for a New History of Wales. With ENGLISH TRANSLA HONSand Notes by hisson, TALIESIN WILLIAM9 Ab lolo, o Merthyr Tydfil. Price, 21s