Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-.-Yn nghwmni Natur a'i Phlant.I

Modion Amaethyddol,

Dyffryn Clwyd.

Newyddlon Cymreig. 1

News
Cite
Share

Newyddlon Cymreig. 1 Bwriedir adeila-du melin bapyr yn Fflint, Daliwy. eog 50 o bwysi yn y Gonwy ddydd Mercher. Digon trwm bron i fod yn gasglwr trethi. Bwriedir adnewyddu rhanau helaeth o eglwys henafol Beaumaris. Mr W. Baldwin Yates sydd wedi ei benodi i ad- olygu etholrestr Mon. Mae Cynghor Sir Fflint wedi apelio at Fwrdd Llywodraeth Leol am fenthyg 550p i brynu tir yn mhlwyf Hope er darpar man dyddynod i lafurwyr. Mae GIofa Plas Kynaston, Cefn Mawr, wedi ei chau, a'r rhan fwyaf o 300 a weithient yno allan o waith. Cymerodd angladd Dr T. H. Hughes, Fflint, le ddydd Iau, ac yr oedd yn nodedig o luosog. Gwein- yddwyd gan reithor Fflint. Cwyna pobl Colwyn Bay nad ydynt yn cael cyn- rychiolaeth deg ar Fwrdd Dwfr Conwy a Colwyn Bay. Ac y maent yn iawn. Dywed y North Wales Chronicle na tu trafodaeth o gwbl parth dod i gytundeb rhwng Argl. Penrhyn a'i weithwyr er mis Mai diweddaf. Lladdwyd ugeiniau o bysgod yn yr afon Dyfi yr wythnos ddiweddaf trwy i fwnwr daflu dynameit i'r dwfr. Mae trethdalwyr Treffynon yn rhy dlawd i wneud carthffosydd yn y dref heb i drethdalwyr Maesglas uno a hwy i ddwyn y draul. Llygrwyd afon ger Llandduks yr wythnos ddi- weddaf trwy i galch fyned iddi, a thrwy hyny gwenwynwyd 50 o eogiaid a physgod eraill. Yn mhlith y teithwyr ar yr Umbria a adawodd Lerpwl am America ddydd Sadwrn, yr oedd Dr T. Cynonfardd Edwards. Mae Mr. Pritchard Morgan, A.S., wedi cael cy- maint o foddhad yn China yn ystod ei daith ddi- weddar fel y penderfyna ddychwelyd yno yn yr hydref nes if. j j Mae Syr Pyer-s Mostyn wedi anrhegu pentref Gwespyr a chronfa ddwfr. Dachreuwyd y gwaith ddydd Gwener, pan yr anrhegwyd Syr Fyers a thrywel arian. Ger Pare Erddig, Gwrecsam, ddydd Mercher, syrthiodd W. Beesley oddiar ei ddeurod gan dder- byn archollion mor dost fel y bu raid ei gludo i Ys- bytty Gwrecsam. Bu Mr B. Pickard, A.S., a dirprwyaeth o Gyng- rair y Glowyr, ar ymweliad a Bethesda yr wythnos ddiweddaf yn ymgynghori ag arweinwyr y Chwar- elwyr. Cred y Mil. Yorke mai achos y trychineb ar Reilffordd y Cambrian ger Welshampton ydoedd sefyllfa salw'r gledrffordd a phwysau a chyflymder y tren. Mewn eyfarfod o Fwrdd Ysgol Bangor ddydd Iau, penodwyd Mr T. E. Jones, Gwrecsam, allan o 40 o ymgeiswyr, yn brifathraw ar gyflog o 120p y flwyddyn. Yn ffair Caer ddydd Iau, caed y prisiau canlyn- olGwartheg, 13p i 20p cyfloion, 12p i 18p hespion, 9p i 12p heffrod, 8p i 13p styrcs, 5p i 8p defaid, 18s i 25a y pen. Nos Eercher, cyflawnodd Wm. Birchall, llafur- wr, 37 oed, hunanladdiad trwy yfed gwenwyn yn Mwdwl Eithin, ger Treffynon. Yr oedd yn isel ei ysbryd oherwydd ei fod allan o waith. Bwriedir helaethu cylch Bwrdd Ysgol Wydd- grug trwy ychwanegu ato gyfran o blwyf Pen- arddlag yn cynwys 4,094 acr, gwerth trethol o 17,964p a phoblogaeth o 3,520. Dywedir fod yn mwriad Eisteddfodwyr i drefnu cystadleuon rhwng unawdwyr a chorau Cymru ac eiddo'r Werddon. Un o ffrwythau ymweliad dir- prwyaeth y Feis Ceoil (Eisteddfod y Gwyddel) yw hyn, meddir. Gerbron ynadon Colwyn Bay ddydd Sadwrn, cyhuddwyd Arthur Jones, Robert Hughes, a Wm. Morris o ymosod yn greulawn ar un Edward De. venish ar y 24±in cynfisol. Dirwywyd y tri i 5n yr un. v Mae pwyllgor Coleg Annibynol Aberhonddu yn cymhell yn gryf y byddai un coleg yn well na dau neu dri fel yn bresenol i'r enwad yn Nghymru. Wrth gwrs, y lie goreu i leoli y coleg hwnw, medd- ant hwy, fyddai Aberhonddu. -D 0 bw71!g°r gweithiol Cymdeithas Kyddtrydol Arforj, gynaliwyd yn Mangor ddydd lau, penderfynwyd cymeryd gofai neillduol i gof- restru yr holl etholwyr Rhyddfrydol, a phasiwyd p'eidlais o ymddiriedaeth yn Mr. William Jones, A.S. Mae llu mawr o Gymry wedi llwyddo yn arhol- iadau Ileol Rhydychiin. Dy wedir fod y safon gyr- haeddwyd yn y Gymraeg cyfuwch ag ydoedd llyn- edd a hysbysir fod y bechgyn a'r genethod yn fwy hyddysg yn iaith eu gwlad eu hunain nag yn y Saesneg. Credai 11 o aelodau Cynghor Dosbarth Gwrec. sam yn eu cyfarfod diweddaf y dylid trethu deu- rodwyr, ond pan gynygiwyd panderfyniad yn cym- eradwyo Bwrdd Llywodraethol Leol i hyrwyddo deddfwriaeth ar hyn, fe'i gwrthodwyd trwy fwyaf. rif o dn J' Ddydd hu, yn mynwent Eglwys St. loan, VV hittington, Croesoswallt, claddwyd yr hyn oedd farwol o Dr Walshatn How, Esgob Wakefield. Yr oedd y gwasanaeth yn syml ac effeithiol iawn. Yn yr un fynwent y claddwyd priod y diweddar Es- gob poblogaidd, a bu ef yn ficer y plwyf am flyn- yddau. J Dyma ystadegau Aunibynwyr Meirion :—Eg- Iwysl, 69 cymunwyr, 5,212; gwrandawyr a phlant, 10,186; aelodau'r Ysgol Sul, 6,423; eis- teddleoedd i 16,323; cyfanswm y casgliadau, 5,621p 5s 8c; dyledion ar addoldai, 9,797p 38 60 dyledion ar gpeli a dalwyd ya ystod y flwyddyn, 1,751p Ils 30. Mae'r Parch D. Wynne Evans, Llanelli, wedi ei alw i fugeilio eglwys Annibynol Queen Street, ;Cuh ^°Tbi' ^?rt3' Llanrwat, i eglwys M.C. Rehoboth, Llangollen: a'r Parch W. Phil- lips, Abemwe, i Stockton-on-Tees. Hysbvsir fod y Parch J D. Williams/Fflint, wedi |wrthod yr alwad i (ugeilio Eglwys Goffadwrialthol John Penn yn Nghaer. Although Flour is much dearer, the prices for Cornubia SeJf-Raising Flour bave not been raised. Am yru'n wyllttrwy Colwyn Bay, dirwywyd' Louis Field i 4p a 9s 6uh o gostau gan yr ynadon, ddydd Sadwrn. Agorwyd nodachfa er budd capel Wesleyaid Biw." maris ddydd Mercher gan Lady Magdalen Bul- keley. Mae plant Tywysog a Thywysoges Teck yn aros: yn Nghastell Helygen, sir Fflint-palas Due West- minster. Cynaliwyd nodachfa er budd cronfa adeiladu Ysgol Ganolradd y Bermo ddyddiau Mawrth, Mer- cher, Iau, a Gwener diweddaf. Gwnaed elw da oddiwrtbi. ^Hysbysir fod y Parch T. Eynon Davies yn trefnu gwyl fawr undebol Gymreig i'w chynal yn Nhab- ernacl Spurgeon yn Llundain ddydd Gwyl Dewi nesaf. Mae bywoliaeth Llandwrog, Arfon, aeth yn wag trwy farwolaeth y Parch. Bankes Price, wedi ei chynyg gan Esgob Llandaf i'r Parch. Andrew Jones, ficer Llanbrynmair. Da gan bob Cymro fydd deall fod y Trysorlys yn harod i roddi ystyriaeth ffafriol i hawl Canon Silvan Evans am gymhorth i gwblhau ei Eiriadur Cymraeg. Nid yw'n wybyddus eto pa ffurf a gym- erir i estyn y cymhorth. Yn ngorymdaith y Jiwbili yn Johannesburg, cyrrychiolid gwahanol genedloedd, ac yn eu plith y Cymry, gyda Mr. T. Price mewn gwisg Gym- reig ac yn arwain gafr, ac amryw foneddigesau mewn hetiau pigfain. Yn Llyfr Tonau newydd y Methodistiaid, gad- awyd allan yr hen donau bendigaid a ganlyn Babel, Bryn Calfaria, Deemster, Bryniau Khasia, Brynhyfryd, Bozra, Y Delyn Aur, a Orugybar, tra y rhoddir lie i donau tramorwyr nad oes nemawr werth ynddynt. Saesnes wedi dysgu Cymraeg yw Morfudd Eryri, a phriod i berson Caergybi. Ychydig flynyddau'n ol, nid oedd yn fedrus iawn yn y Gymraeg, a chyfansoddai ei holl waith yn Saesneg gan eu cyf- ieithu wed'yn i'n hen iaith ni. Heddyw mae'r un mor fedrus yn y ddwy iaith. Mewn cyfarfod arbenig o Gynghor Trefol y il Gwrecsam ddydd Mercher, buwyd yn ystyried y priodoldeb o brynu eiddo Cwmni'r Farchnadfa am 56,000p. Wedi llawer o siarad, pleidleisiodd saith yn erbyn pump dros wrthod prynu'r eiddo am y fath grogbris. Cynaliwyd arddangosfa flodau a chystadleuon cerddorol yn y Waun, ger Rhiwabon, ddydd Sad- wrn. Yn nghystadleuaeth y corau plant, baruwyd Croesoswallt yn oreu, a Black Park yn ail; ac yn ngornest y corau meibion enillwyd y wobr gyntaf gau Gor Coedpoeth, a Ch6r y Waun yn ail. Cyf- lwynwyd y gwobrwyon gan Syr G. 0. Morgan, A.S., a'i briod.

Advertising