Hide Articles List

5 articles on this Page

-.-Yn nghwmni Natur a'i Phlant.I

Modion Amaethyddol,

Dyffryn Clwyd.

News
Cite
Share

Dyffryn Clwyd. Yn ystod y dyddiau diweddaf bu amryw fonedd- igion yn hela dyfrgwn yn y Glwyd a'r Elwy. Llwyddwyd i ladd amryw. Yn mis Ionawr diweddaf, epiliodd mamogiad, eiddo Mr Humphreys, Goblin, oen, ac ychydig ddvddiau'n ol rhoes enedigaeth i oen arall. Yn gynar fore ddydd Mawrth aeth yr Heddwas Bennetts, Henllan, am dro tua Brynyp:«c. Yno daliodd dri porcher adn&byddus chwiliodd hwy, a chafodd 33 o wningod yn eu meddiant. Yn ddi- weddarach ar y dydd, cafodd ferch i un arall o deulu Tom Bowdwr yn ceisio gwerthu pedair o wningod. Nid pob beddwas fedr ddod o hyd i 37 o wningod yr un dydd, a hyny heb drafferthu i'w dal. Ddyddiau Sul a Llun, ail agorwvd addoldy Salem (W.), Dinbych, ar ol cwrs o adnewyddiad. Gweinyddwyd gan y Parchn Hugh Jones, Birken head, ac Edward Humphreys, Lerpwl. Ymwelodd dirprwyaeth o wahanol enwadau crefyddol Dinbych a'r ynadon ddydd Gwener, i ofyn iddynt gymeryd mesurau i atal gwerthiant diodydd meddwol i blant dan 13 oed. Siaradodd amryw weinidogion dros hyn, ac addawodd yr ynadon wneud a allent i gydsynio a'r apel, gan fawr gymeradwyo'r amcan mewn golwg. Cynaliwyd cynadledd o reolwyr addysg yn Nin- bych ddydd Iau i ystyried gohebiaeth bsllach oddi- wrth y Dirprwywyr Elusenol ar y cwestiwn o sefvdlu ysgol ganolracld i fechgyn a genethod yn Rhuthin. Gwrthodai'r Dirprwywyr fyned allan o'u ffordd i gynorthwyo'r rheolwyr gydag arian i sefydlu ysgol i fechgyn ond cymhellent y rheol- wyr i sefydlu ysgol ar wahan i enethod yn ddiym- droi, am," meddent, "fod ysgol ganolradd i ferched yn sefyll ar safle dra gwahanol. Ni chyfyd dyrvswch wrth ei chodi; cydnabyddir fod ei hangen mae ganddi faes rhydd, ac mor bell ag y gellir gweled, bydd ei llwyddiant yn sicr." Nid oedd y rheolwyr, fodd bynag, mewn tymher i gyd- synio a. threfniant y Dirprwywyr, ae ar ol trafod. aeth finiog, mabwysiadwyd penderfyniad yn datgan ei bod yn gorphwys arnynt fel rheolwyr i gynal dwy ysgol ganolradd yn Rhuthin-un i feehgyn a'r lIall i enethod. Yr unig ddau a wrth. wynebai hyn oedd dau glerigwr-y Parehn B. 0. Jones a J. F. Reece. CLYWEDOG. -0-- I Gerbron ynadon Ffestiniog ddydd Iau, dirwywyd R. E. Jones, Dolyedelen, i 153 am fyned i dren tra yr oedd yn symud rhos. Davies, gwerthwr llaeth, i 21s am adael i'w blentyn fyned allan tra'n dy. oddef dan glefyd Robt. Stoddart a Morris Roberts i 18s 6c yr un am gadw mwy o bylor nag oedd gyf- reithlawn a Moses Edwards, Penrhyndeudraeth, i 13s 6ch am dwyllo cwmni'r reilffordd. Buwyd yn gwrando'n hir ar a.ches a. ddygid yn erbyn Rd. Davies, goruchwyliwr Jas. Nelson a'i Feib., Ler- pwl, o dwyllo ei feistri tra'n arolygu eu maelfa gig yn Ffestiniog. Ar y dwedci taflwyd vr achos allan. Mae Miss Minerva Roberts, Corwen, wedi ehill graddau uchel yn arholiadau lleol Prifysgol Caer- grawnt. Mae glowvr Gogledd Cymru yn ystyried y Mes- ur lawn i Weithwyr yn un rhagorol. Drganfyddwyd dwfr yn Nhreflynon yr wythnos ddiweddaf trwy i Mr J, Stone, Spilsby, arfer yr hud-wialen. Deuwyd o hyd i gronfa mewn dyfn- der o 65 troedfedd a gyflenwa 2,000 o alwyni'r dydd. Bu'r Parchn Machreth Rees, Llundain, a J. W. Nicholson, Portbmadog, yn pregethu yn addoldy Annibynol Penygroes ddydd Sul. -0- Paham y telir Is 10c a 28 y pwys am De Ceylon mewn pecynau addurnedig ? Gellir cael Te o ansawdd J rbagorach anjils 6c y pwys gan BARBER 801 GWMNI, Masnachwyr Te, 1, Church Street, Lerpwl, a thelir lndiad i Chwe' Phwys unrhyw gyfeiriad yn y I Deyrnas Gyfunol. I

Newyddlon Cymreig. 1

Advertising