Hide Articles List

10 articles on this Page

CWRS Y BYD.

-___ Cymro ar y Crogbren yn…

[No title]

Advertising

-__------_--Llythyr Watcyn…

.0:----Marwolaeth ofidus .March…

[No title]

Birkenhead.

Sefyllfa Llafur ■ yn ligogtecid…

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

News
Cite
Share

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor. MAE'R hin wedi tori dipyn yr wythnos non, a chawodydd iachusol yn disgyn yn hyfryd ar- nom. Diolch am dano, meddaf fi, ond olywaf lawer o rwgnach, fel arfer, yn ei erbyn hefyd. Yn enwedig pobl yr holidays yma. Rbai od iawn ydvw'r rhai hyn, Waeth ganddyat am neb na dim os byddant hwy'n iawn. N' raid iddynt rwgoach vchwaith, y maent wedi cael tywydd wrth fodd eu calonau hyd yn hyn. a dylent oddef ychydig. Bu yma ddau gyfarfod pregethu ddechreu yr wytbnos hon, y naill yn nghapel Weslevaidd Stryt Isa, a'r Uali gyda'r Hen Gorph yn y Capei Mawr. Ychydig bach o'r olaf yn unig y cefais i y fraint o fod ynddo, a cblywais y Parchn John Hughes, M.A., Lerpwl, a Moelwyn Hughes yn pregethu- Gwyddoch i. gyd fath bregethwr rhagorol ydyw'r Pare. J. Hughes, a gwyddoch hefyd y fath f¿rdd swynol ydyw Moelwvn, ond dyma ni yn ei gael fel pregethwr yma. Nid bardd bregethwr mohono, ond pregethwr barddoaol yw, ei ddychymyg yn eftro, a'i enaid I ar d&n. Y mae'r olwg arno, gyda'i wyneb hir a gwelw, yn y pwlpud yn enill eich cydymdeimlad, a'i ymadroddioa yn enill eich edmygedd. Caffed hir oes a iechyd 1 lanw pwlpudau ein gwlad, a llwyddiant a'i dilyno i ba. le bynag yr elo. I Y maent yn pa rotoi yma ar gyfer y Gymanfa y bwriedir ei chynal yn y Cape I Mawr y mis nesaf dan arweioiad Mr Tom Price. Merthyr, a bydd yn werth i chwi ddod yr holl ffordd o Ler- pwl i wrando'r canu hwnw. Dywedir fod yr Uenadur Walter Morgan, Pontypridd-ymgeisydd seneddol gorchfygedig bwrdeisdrefi Dinbych—wedi cael gwaho idia i i ddyfod allan dros un o seddau y DJ. Gobeith- io'r anwyl y derbynia y gwahoddiad, canys gwaeth nag ofar yw iddo ddisgwyl ciel cyn- rychioli y bwrdeisdrefi hyn B?dd yn well iddo ef, ac yn well hefyd i Ryddfrydwyr sir Ddin- bycb. » Nos Sadwrn. SAMWEL JONES.