Hide Articles List

10 articles on this Page

CWRS Y BYD.

-___ Cymro ar y Crogbren yn…

[No title]

Advertising

-__------_--Llythyr Watcyn…

.0:----Marwolaeth ofidus .March…

[No title]

Birkenhead.

News
Cite
Share

Birkenhead. Yr Adar Ymfudol.-Mae'r adar ha'n dychwelyd adref fesul un ac un, rhai ohonynt yn edrych yn swil ryjeddol. Paham, tybed ? Un pwysig iawn, iawn sydd ar ol, Eryr cyflymgraff Llaadrindod. Fyddai ddim gwell i chwi fyn'd lawr, Yr Albert, rhag bod Archddiacon Sir Gaernarfon wedi tori ei esgyll ? Eisteddfod y Gwyr Isuainc.—Gwelir oddiwrth Y Cymro fod Rhaglen yr ail Eisteddfod allan o'r wasg. Fel anturiaeth gyntaf, ac o ran nifer ac ansawdd y cystadleuon a Iluosogrwydd y cynull- iadau trodd Eisteddfod y PdSg diweddaf yn llwyddiant rhyfeddol. Ac yn ddoeth iawn, y mi»e r Gwyr Ieuaine wedi ail ethol Mr Llew Wynne yn llywydd, a Mr Isaac Davies yn ysgrifenydd, y Pwyllgor Cyffredinol; gyda phrofiad y naill, a phybyrwch v lIall, ni raid pryderu am Iwyddiaot Eisteddfod No 2, Peth arall, y rnaentwedi enilled- mygedd ac ymddiriedaeth y Cymry hya a mwy cefnog hynyjoeddynt y llynedd yn glaiar a chilwgus eu hag- wedd at y ''spngynod dibrofiad yma." Fel yn mhob Aistoddfod ddiweddar, a thobyg nas gellir yssoi hyny, cerddoriaeth galff y lie mwyaf ac amlycaf yn y rhaglen, er fod am bell destyn newydd a theilwng f.DT^.hlith.yr, adran Ilea, megys y traifchawd ar Diiwygiadau Crefyddol Cymru," cyfyngedig i Gymry wedi eu magu yn nhrefi Lloegr. Syniad hapus ydoedd hwn, ac un a fanteisir arao, mae'n ddiau, gan nifer lluosog o ymgeiswyr oeddvnt hyd yma wedi eu hanwybyddu mewn cystadleuon ftisteddfodol. Fel printer, mae'n anmhosibl i mi fod yn mhlifch yr etholedigion meichiafol; ond er hyny nid oes neb a ddymuna'ch llwyddiant vn fwy gonest a dieiddigedd. j Marwolan/h Ddi~yfyd,—Cefais fraw nos Iau glvwed fod y cyfalll dyddan Mr Richard Davies, lildon Street, wedi ei gael yn farw y bore hwnw vn ei vstafeil wely. Ddeunos cynt vr oeddwn vn dy- chweiyd gartref yn ei gwmni; ae er yn gwybod ei fod yn dihoani er's misoedd, vtnddangosai yn siriol ddigon, ac ya cnoi ei gil ar hen Iyfr Cyraraeg o hanes crefydd oedd yn ei feddiant, ac yn cofio'n felu-, am il- hen bregethwyr Annibynol sir Feir- lonydd, Isaac Thomas. Yr oedd Mr Divies yn auedigol o Drawsfynydd yn wr dystaw, myfyr- gar ac yn ol arfer gyffredin rhai felly, yn fore. godwr a cherddwr cyson, diflin. Yr oedd hefyd yn un o dri Ohymro 6d o Gymreig groesent y 1 erawy gyda'r ua eweh er's blynyddau a bydd vn chwith gan y ddau weddid golli'r adgofion melus am bersonau a phethau draddodai mor dwt a di. ymffrost. Prawf o'i gymeriad gloyw ydoedd iddo dciaI swydd gvfrifol fel cyllidydd yn ffirm enfawr Mn MoreD, Victoria Street, Lerpwl, dros vsbaid 23 m>ynedd. Ciaddasai ei briod ychvdig gvda blwyddyn yn ol, a gedy unarddeg o blant i hir- » -thu am dad tyaer, gwastad ei rodi&d. Y Sadwrn cynt, ymlwybrodd am dro i fynwent Fiaybrick Hill, a'r Sadwrn diweddaf fe'i rhoed i huao vuddi Gweinyddwyd yn ddwys ac effeithiol gan y "parch. Thomas Gray. Jf AITSH. 0--

Sefyllfa Llafur ■ yn ligogtecid…

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.