Hide Articles List

9 articles on this Page

Nodion o Fon ac Arfon.

--:0:— Ar Ffnion y Ddyfrdwy.

[No title]

Tom Ellis a'r Esgob eto.

--0--Cohebiaethau.j

[No title]

- Colofn Dirwest.

Ficer y Rhos yn owyno.

Advertising

Advertising
Cite
Share

TrllY y Post, 1/1 J. Y Trydydd Argraphiad o CANIADAU ELFED," Gyda Darlun newvdd o'r Awdwr. I. FOULKES. 8, PARADISE STREET. LIVERPOOL C. JONES Tailor & Habit Maker, 83. Victoria Street, LIVERPOOL FIT, STYLE and WORKMANSHIP guaranteed for Reasonable Prices. DALIER SYLW I AIL AG-ORXAD GWESTTY GWALIA (GWALIA HOTEL), UPPER WOBURN PLACE LLUNDAIN, 0 dan arolygiaeth bersonol yr hen berohenoff pherehenog presenol GWESTTY GWALIA, FFYNHONAU LLANDRINDOD. Ef mwfn yr hen amser gynt." Dymuna'r perchenog hysbysu ei \yfei]Iion a'i Kydnabyddion lluosog (a phawb eraill ag y bydd yr hysbysiad yn fantais iddynt) fod y Ty uchod wedi ei adgyweirio, ei brydferthu, a'i ddodrefnu drwyddo o'r newydd, a chan ei fod yn hyderus y bydd "Gwestty Gwalia" yn gartref oddicartref fel oynt, apelia am eu cefnogaeth. Mae mewn tnan cano/og a chydeus. Y telerau yn rhai anarferol o resymeL Am bob hysbysrwydd chwanegoi, anfoner at Mr. EDWARD JENKlNS. GWALIA HOTEL, Upper Woburn Place, LONDON. chas."rThall, GENERAL LETTER, CUTTER & ENGRAVER 53 PARADISE STREET, LIVERPOOL MANUFACTURER OF BCTHSIKG BRANDS, STENCIL PLATES, RUBBER STAMPS, BRAS PLATES, &0. ELIAS & OVVEN, Paint Manufacturers & Oil Merchants, OFFICE-IMPERIA. CHAMBERS, 62, DALE STREET. WORKS-DUTTON STREET. LIVERPOOL T digrams—Oaradoy, Liverpool. Telephone 6970 J. HENRY J tES (Late Saunders & Roberts) TAILOR & DRAPER, 19, CABLE STREET, LIVERPOOL. La.te Cutter at F. S. Lowy, London, Excellent New Stock for Selection. {d BEAUMARIS GRAMMAR & COUNTY SCHOOL HEAD-MASTER E. MADOC JONES, M.A., Downing College, Cambridge (Mathematical Honours ASSISTED BY EXPERIENCED UNIVERSITY STAFF. A FEW BOARDERS received by the Head- master at the SCHOOL HOUSE, Superior accommodation. Perfect sanitary arrangmeats. Moderate Terms. Prospectus on application to HEAD-MASTER. COLEG Y GOGLEDD, BANGOR (Un. o'r Oolegau, yr- Mhrifysgol Cvmru). FRIFATHRAW: H. R, REICHEL, M.A.. ydag Unarddeg o Broffeswyr.Tri o Ddarlithwyr a Dau ar bymtheg o Athrawon eraill. Dechreua y tymhor nesaf Hvdref 5, 1897. Parotoir ar gyfer Arholwdau Prifysgol Cvmru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol yn Mhrifysgolion Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaethvdd- iaeth ac Electrical Engineering. Mas yn y Coleg Adran Normalaidd i athrawon elfenol a ohanoU raddol. Cynygir dros 20 o ysgoloriethall, yn amrywio mewn gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddvn i'r rhai fyddo'n ymaelodi yn y Coleg dechreu y tymor nesaf. Bydd haner yr Ysgoloriaethau yn gyfyngedig i Gymrv. Dechreua yr arholiad am danynt Medi 21.-Ceir pob mauvlion gal) JOHN EDWARD LIOYD, M.A., Ysgrifenydd a Chofrestrydd. ATHROFA PRIFYSGOL CYMRU, ABERYSTWYTH. Un o Athrofaau Cyfansoddol Prifysgol Cymru LLYWYDD: Y GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD RENDEL. PRIFATHEAW T. F. ROBERTS, M.A. CYNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad angenrheidiol am raddau yn Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Llundain, am Ysgoloriaethau yn Rhydychen a Chaergrawnt, ac am astudiaeth feddygol yn v Prif- ysgolion hyn ac yn Ysgotland. y Gall meibiori a merched a dderbynir i'r ADRAN NORMALAIDD fyned trwy y ewrs gofyno! at fod vn Athrawon ac Athrawesau Trwyddedig, ac ar yr un pry d barotoi am y gradd o B.A. neu B.Sc. Y mae y swm dderbyniant fel Ysgolorion y Frenhines yn ddigon i'w cynal yn Aberystwyth am dvmhor eu hefrydiaeth Yn yr ADRAN AMAETHYDDOL cyfrenir yr addysg mewn Amaethyddiaeth a phynciau perfchynasol sydd yn gymhwys i Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethyddiaeth, &c., a rhoddir parotoad ar gyfer Arholiad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Lloegr. t Llettya y myfyrwyr mewn tai yn y dref, a'r merched dan arolygiaeth Miss E. A. Carpenter "mewn neuadd eang {Alexandra Hall), wedi en darparu ar eu cyfer. Cynelir arholiad yn mis Medi, pryd y cynygir nifer helaeth o Yagrolorlaeihau, rhai yn adored ao eraill yngfyfyngedig i Gymry. Am bob manylion ymofyner a T. MORTIMER GREEFt Cofreatrydd.