Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Eisteddfod Cadeiriol Corwen.j

News
Cite
Share

Eisteddfod Cadeiriol Corwen. -TRA'R agorid gweithredoedd gwyl fawr y gened- yo Nghasnewydd ddydd Llun, ymgynullai lleDl garwyr Gwynedd a Phowys i Eisteddfod flynyddol Corwen yr un dydd. Estycid crcesaw calonog iddynt gan y Corweniaid, ac yr oedd y trefwyr wedi deffro ya blygeiniol iawn ac wedi gwisgo'r heolydd yn bardd befo bwSu bytholwyrdd. Tua naw o'r gloch clywid Seindorf Bres Llansantfxraid yn arllwys cerddoriaeth felus, gan alw y gwydd- focolion i orymdaith, ac aed i'r orsaf i ymofyn y dyeithriaid a weinyddent yn yr wyl. O'r orsaf cyteiriwyd at betryal y farchnad, ac ar awr an- terth, yn ngwyneb haul a llygad goleuni, cynal iwyd yr ORSEDD. Gan fod Hwfa Mon yn y dirprwywyd Llifon, arweinydd y dydd, i'r swydd o archdderwydd, gyda Rhuddfryn yn wr ei ddeheulaw. Galwyd y beirdd i gymeryd eu safle ger y meini, ac wedi cy Z, hoeddi heddwch trwy weiniad y cledd, traddododd Ihfon anerchiad pert yn go:, cl aUan neitlduohon gwyl Corwen. Wed'yn caed detholiad ar y delyn gan Ap Eos y Berth, a gilwyd ar y beirdd i anerch yr Orsedd. Dasth y rhai canlynol vn r-ilaei) Llifon, Rhuddfryn, Dewi, Ffraid, Ceinydd, Meurig Cvbi, Eos y Berth,'Maelfryri, Oierwyn a Gwaen- fab. Wedi i'r Eos ganu penmion cynghaneddol a'r Ap yn cyfeilio iddo gyda'i delyn, c?hoeddwyd gwyl y flwyddyn nesaf, a chauwyd yr Osedd trwy ganu Hen Wiad fy Nhadan," O'i' petry-I ym- deitbiwyd i babeli y cvfarfod, a dcchreuwyd CWRDD Y BOSE am 10 o'r gloch, Daetr, cynulliad mawr yn nghyd. I- Cymerwyd y gadair gan Mr. T. E. Ellis A.S, a chafodd dderbyniad brwd ac yn nwylaw Llifon yr oedd yr awenau. Aed drwy'r gwaith fel y canlyn Detholiad ar y delyn gan Ap Eos y Berth, Ni ddaeth yr un bardd yn mlaen i anerch, a rhoes awen yr arweinydd gernod iddyut am hyny. Rosa-nau (,ochddu'r ddafad i ddyn. 1, Mrs. Emma, Evans, Glasfryn 2, Mrs. Eizabeth Jones, Talsarnau, Oyfs.nsoddi rhangan, gwobr, lp. Is. Ymgeis- iodd 11, ac amryw yn gyfansoddiadau uchelradd. Eiddo Mr. D. Lloyd Evans, Machynlleth (gynt o Gorwen), yn oreu. Can yr Eisteddfod, sef Bradwriaeth y Don," yn odidog gan Mr, T. Maelor Thomas. Cyfieithu darn o farddoniaeth Syr Lewis Morris o'r Saesneg i'r Gvmraeg gwobr, 15s. Allan o 12, A'bon, Cefnmawr, yn faddagol. Englyn, Gwg." Ymgeisiodd 40, ac eiddo Meurig Cybi, Brymbo, yn orea. Dyma'r englyn Gwg yw du olwg dialedd,-cenacl Cynwrf a digllonedd Y llygaid mewn hyll agwedd, A mawr wae yn stormio'r wedd. Unawd metzo soprano, "Y Cerddor Ieuane," 15s. Miss Alice Hughes, Birkenhead, yn oreu o 13. Beirniadaeth Mr. J. M. Edwards, Rhydychen, ar y -h!i ymgsisio am ysgoloriaeth gwerth lOp agored "i blant ysgolion elfenol. Cymeradwywyd gwaith yr oil, end Miss Katie Dvvies, Ysgol y Bwrdd, Cynwyd, geneth fach 12 osd, yn oreu. Anerchiad y cadeirydd gaed yn nesaf. Sylwodd fQd ganddo ddau ben i'w bregetb, sef llongyfarchiad ac aoel. Llawen iawa ydoedd o welsd llwydd mor ragorol ar yr Eisteddfod hon. Dangosid gwelliant a.mlwg yn flynyddol, yn neillduol yn nglyn â detbol testynau. Un o'r cyfryw a doilyngii sylw arbenig All, ydoedd hefyd yn deiiwng o efelycbiad oedd cvnyg yr ysgoloriaeth i blant ysgolion elfenol. Hvderai weJed pwyllgoriiu crain yn cynyg yr un frsint. Galwodd sylw hefyd at yr angen am gof- golofnau 1 enwogion Cvmru. Wrth fyned i Ysgot- iand, gvvelid cofgolofn Wallace yn Stirling, ar ymfalchiai pob Albsnwr wrth syllu ami. Dylem nirsau fel cenedl feddu cofgolofnau cyffelyb, ac un o'r rhai teilyngaf ydoedd Glyndwr-boneddwr Cymreig a arweiniodd y weriu yn erbyn gorrneswr. Yn 1900 byddai y pum' canfed flwydd er pin gododd i gyflawni gorchest ei oes, a da fyddai gwled ei goffa yn cael ei fytholi cyn yr adeg hoso. Oanwyd psniilion yn gelfydd gan Eos y Berth. 17 Myfyrdraith, Angladd," lp 103. Ymgeisiodd 10, ac yr oedd rhai o'r cyoyrchion yn rhagorol, Barnwyd eiddo'r Parch. Hugh Evans, Fflint, a R. Abbey Williams, Bettwsycoed. yn gydfnddagol. Teimlid cryn ddydclordeb yn nghystad!euaet,h y corau plant ar gann Beth yw'r dyrfa ddisg'.aer hon?'' (P. H. Lewi, Bangor); Gwobr, 6ft. D-ictn tri chor yn mlien, sef Corwen, dan arweiniad Mr. J, Da-vies-Hugbes; Dinbych (Mr. David Hughes) Garth, Llangollen (Mr. John Roberts). RÜ y côr cvntf oedd fod yr amser yn ansefydlog rasddai yr ail gor leisiau cyfoetbog ac ol dysgybl- aetb dda arnynt; nid oedd y cor olpf mor gyfoeth eg o ran ansawdd y lleisiau nac yn ddigon gofalus o'r amser. Felly, cor Dinbych ddyfarnwyd yu c?eu. Er fod tri wedi ymgeisio ar v puf draitnawd, Vr Eistaddfod Dalaethol fel moddion dadblygiad relf ac addysg gyffreiiriol y genedl," am wobr o 8?. 3s., ni feddai yr un ddigon o deilyngdod i o'r wobr. ITDawd Inss, "Teyrn y Dydd," 153. Ymgeis- iodd 23, a Mr. Jacob Edwards, Rhos, eniliodd wedi gorneat galed. I Ni farnwyd yr un o'r 16 toddaid i'r Oiogw/n yn teilyngu'r wobr o 7s. 6ih. Deuwyd yn I1'S d at y brif gystadleuaeth gorawl nr gsinu (a) On tho sea (Menddssohn) (ù) un- rhyw ddernyn 0 ddewisiad y cor. Gwobr, 40p Daoth dan gor yn mlaen, sef Llanfyllin, dan ar- weiniad Mr. Davids, a' Cefn Mawr (Mr. G. W Hughes) Sylwodd y beirniad nad oedd angen gair o fetrniadaeth am nad oedd He i amheu pa gor a gacodd. Cydymdeimlsi S Chor Llanfyllin—ni fu ar Iwyfan Eisteddfod Corwen erioed leisiau melus- ach, a cbanent y rliangan yn odidog. Eu hangen mawr oedd angen meistr i'w harwain. Am y gyd- f.;J.n, yr oedd yn drueaus allau o divin gandd/nt. Rhoed datganiad rhagorol o'r ddau ddarn gan yr &i1 gor. ac afreidiol oedd dangos eu rhagoriaethau. Datganiad ysplenydd ydoed 1, acn allasai end rago-i arnynt, Teilyngent y wo*,r a* uchel. Chwe phenill, Seren y Gweithiwr," 15s. Ym- geisiodd pump, ac X. Y. Z. yn onu, ond ni at. ebodd. CYFARFOD Y PRYDNAWN. Uywydd, Mr. D. Lloyd George, A.S., a Llifon yn arwaio. I Wedi i Seindorf Bres Llaosantffraid roddi deth- I o-'iad, aed trwy'r rhaglea a ganlyn Cywydd, II Y Gosdwig," lp la,, Gwilym Ceir- i g, Llangollen, yn oreu o 12. Deuawd tenor a soprano, U Love Divine," Ip., Miss Alice Hughes a Mr. Peters, Birkenhead, y oreu. Adrodd 41 Cystudd ac Amynedd Job," 103. 6ch 1, Mrs. Thomas Roberts, Gwrecsam 2, Cefnydd, Cefn Mawr. Yn yr ail gystadleuaeth gorawl ar ganu "Clod i ti, ber fiwsig" (John Price), gwobr 12 gini, ym- geisiodd Cor Trefonen (Mr. J. O. Roberts), a Glan- au'r Ddyfrdwy (Mr. John Wright). Barnwyd yr olaf yn tra rhagori. Anerchiad y llywydd gaed yn Des'lL bylwodd Mr. George fod yr Eisteddfod yn gwslla wrth ben- eidflio. Da oedd ei chynal pe ond er mwyn cae! un sefydliad nad oedd yn casl ei gario'n mlaen ar linellau masnachol. Gwelodd yr Eisteddfod lawer agwedd ar gymdeithas, ac ni synai weled gwobr yn cael ei chynyg ynddi am farwnad j'r ysbryd mas nachol 1-1, hefyd oedd yr unig sefydliad gwir Gvmreig a feddem-rhoddai wyrddlesn; ar fywyd cyffredin y genedl, Dymunai weled addysg Cymru mor Gvmreig a'r Eisteddfod, fel y gellid creu ansawdd newydd o athrylith yn y byd, Unawd tenor, "O! fy hen Gymraeg," 15s, Ymgeisiodd 19, a chaed canu mirain, ond Mr. Edward Barlow, LUnelwy, orebfygodd. j go Y gwaith Of-Eaf oedd cadeirio'r bardd. Cynygid cadair dderw hardd, gwerth £ 4 4s a 6p. am bryddest. Y testyn oedd "Ar laa y mor." Ymgeisiodd 14, a mwy na'u haner o safoo uchel, ond rhagorai eiddo Msro." Póm alwyd arno, caed mai Gwili o Goleg y Bedyddwyr, Bangor, ydoedd. Cadeiriwyd ef gyda rhwysg defotlol gan Rhu Mfryn a Llifon, ac anerchwyd ef gan Llifon, Rhuddfryn, Meurig Cybi, Eos y Berth, Dewi Ffraid, Cefnydd, Abon, Maelfryn, Gwaenfab, Ceinydd Rhydyddon, Eryddon, &e. Canwyd can y cacleiriad yn ardderchog gan Mr Emlyn D ivies, a bu raid iddo ail ymddangos. ,UnawJ soprano "Give ear, 0 Lord-teach me Thy way," Ip Is. Ymgeisiodd 17, a dyma ornest L'aletaf Y dydl, ond. Miss Alice Hughes, Birken- head, enillodd gyda chymeradwyaeth uchel. Canu penillion gan Eos y Berth. Yn ngbystadleuaeth y corau meibion, cynygid gwobr o ddeg gini am ganu "Y Pysgotwyr" (Maldwyn Price). Corau Llanfyllin a Rhos ddaeth yn mlaen. Dyma grvnhodeb o'r feirniadaeth;- Gor Llanfyllin—Dechreu'r symudiad cyntaf yn foi,.ihaol--y bass a'r tenors cyntaf yn rhagorol, ond yr ail aenors yn dra diffygiol. Collwyd yr eff,ith yn y symudiad olaf. Y bai. mwyaf oedd diffyg cyd daro ac unoliaeth, ac ni phortreadwyd yr ystorm yn ddigon byw ganddynt. Gor Rhos.- Dysgyblaeth uwchraddol, y lleisiau yn cyd-daro ac yn cyd-doddi yn berifaith". Cymerwyd yr andante yn rhy araf, ond gwneid hyny er mwyn canu y darn dilynol yn fwy effeithiol. Canwyd y fawl- gan yn dda neillduol, ac yr oedd y datganiad trwyddo yn gampus. Felly cor meibion y Rhos, dan arweiniad Mr Wilfrid Jones, R.A.M., oedd y goreu o ddigon. Tri englyn, Ffydd, Gobaith, a Chiriad," 12s. Meigant, Caernarfon, yn oreu o 12. Yn yr hwyr cynaliwyd Y CYNGIIEPWDD dan lywyddiaeth yr Anrhyd. C. H. Wynn. Rug. Cymerwyd rhan ynddo gan Miss Gertrude Hughes (soprano), Miss Hannah Jones (contralto), Mr. T, Maelor Thomas (tenor); Mr. Emlyn Davies (bass), Eos y Berth (datganwr peniliion), Proff. Bryan Warhurst, Mr. John Roberts (Dolgellau) a Miss Carrie Fuller yn cyfeilio, yn nghyda'r corau budd- ugol. Yr oedd y babell yn orlawn, a chaed cyng. herdd ardderchog. Gweinyddwyd fel belrniaid eleni gan Watcyn Wyn a Berw Proff, E, Edwards, M A., Aberys twyth Mr. L. J. Parry, Riverdale Parch. John Williams, Dewi Ffraid, Mri. J. T Rees, Mus.Bic., W. M. Roberts, Gwrecsam J. Morgan Edwards, Rhydvchain Mrs. Davies, Commerce I-lousi a Miss Appleton School Terrace. Yn ddiau yr oedd j hon yn un o'r Eisteddfod^u goreu yn y gt ires, ac mae'n amlwg fod ei phoblogrwydd yn oynyddu'a flynyddol. Arweiniai Llifon yn hwvliog, a-chaed Uywyddion yn caru ein cenedl ac y mae deuptrth y clod am y llwydd hefyd i'w briodoli i raddau mawr i'r ysgrifenydd llafnrus, Mr. Hugh Morris, ap yr hen Eisteddfodwr parehus Rhud ifryn. -:0:- < Bu'r ferch ieuanc dalentog Telynores Menai yn llwyddianus ddydd Iau cyn y diweddaf i enill bathodyn arian y Royal Academy of Music. Diwy flynedd yn olllwyddodd yn yr un lie i enill ysgolor- iaeth o I20p., a'r flwyddyn ddiweddaf eniliodd y bathodyn bronze. Gan y rhoddid y bathodau y tro hwn i'r ymseiswyr llwyddianus gan Ei Huchel- der Brenhinol Tywysoges Cymrn, ystyrid y sere- moni yn un liynod bwysig, ac yr oedd infer yr ym- geiswyr llwyddianus yn gymharol fychan sr yr aohlysur hwn. Miss Hughes ydyw'r unig delyn ores a lwyddodd i enill bathodyn arian y Royal Academy, a chan na roddir rhai aur, dym,r pwizlt uchaf y gellir ei gyrhaedd yn y Coleg. Hi hefyd ydyw'r unig delynores telynor o ran hyny) a. eniliodd ysgoloriaeth erioed yn yr Academy Frenhinol. Ddydd Marcher yr oedd 11 va ynadon Caergvbi yn dra bywiog. Apeliai Dr- Rowland Williams am i drwydded y Lord Nelson Ion gael ei throsglwyddo i un Mr. Keegan —M?nai Mr. T. R Evans, y twrnai. nad oedd gan Dr. Williams bawl i wneud y cais, a chaed brwyclr geiriau am beth ams^r,—Ar y diwedd, caniaUwyd yr apel.

0 BETH YW BITTERS GWILYM EVANS?

Gwibnodion o Ddyffryn Maelor.

--0--Modion o'r Odinaa.

Advertising

Colofn Dirwest

-------------CYHOEDDEDIG YN…