Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

-0--Undeb Bedyddwyr Cymru.

News
Cite
Share

-0-- Undeb Bedyddwyr Cymru. PRTF nodwedd y gwa'th ddydd Mercher oedd gwrando'r Parch. Isaac Thomas, Glandwr, yn traddodi ei anercbiad wrth adael y gadair. "Cenadaeth y Pwlpud ei phwysigrwydd, ei dylamvad, a sicrwydd ei llwyddiant," oedd ei destyn. Sylwodd nad oedd y pwlpud yn an- wybyddu amgylchiadau tymhorol dyn end yr oedd ei druem yn ddvfnach na'i amgylchiadau, ac nid digon addysg na gwell amodau llafur i'w godi heb iddo yn gyrtaf deimlo dylanwad moes- ol ac ysbrydol. Amcanai'r pwipud ddwyn dyn- ion i fwynbad o'r bywyd uchaf yn ei agweddau goreu, ac atebiad Duw i gri cuaid anghenus ddylai fod cenadaeth y pwlpud. Yr eIfen gyn- taf yn nylartwad y genadaeth ydoedd argy- hoeddiad dwfn o'i gwirionedd, ac wrth ei chy. hoeddi dylid bod yn bur ac yn gywir, Nid y pwlpud oedd y lie i drin a thrafod amheuon yr oes. Gwahaniaethent mewn barn pa mor bell y dylai'r pwlpud roddi llais i gwestiynau'r dydd. Gwir fod addysg fydol, gwleidyddiaetb, dyrcb- afiad y werirs, pynciau llafur, defodaetb, uwch- feirniadaeth, llenyddiaeth i'r ieuainc, gwagedd yr oes a mafcerion cyffelvb, yn hawlio sylw dif- rifol y pregethwr ond ceid amser arall amgen y S ibboth, a moidion eraill amgen y pwlpud, x i'r cyfryw, ond mor bell ag yr oeddynt yn tu- eddu i ogoneddu Crist ac i achub eneidiau. Angenrhaid bob amser oedd cadw mc-wn golwg mai cenadaeth aruthel feddai'r pwlpud, ac i gadw'n ddyfal at y moddion ordeiniodd Daw, sef y gwirionedd fel y mae yn yr lesu, er enill y byd i garu'r Gwaredwr. Rhaid i'r pregethwr fod yn deyrngar i Grist, a cbyfaddasu ei hunan ar gyf ,:r anghenion yr oes a'r cylchoedd y Ilaf- uria ynddynt, ac yr oedd hyn yn ddigon i drethu ei egnion a'i adnoJdau pa faint bynag o dalent, atbrylith, a dysg a feddai. Diolchwyd yn gynes i'r llywydd am ei wasan- aeth yn ystod y flwyddyn ac am ei anerchiad gan Dr. Gomer Lewis, y llywydd newydd, yr hwn a sylwodd hefyd fod ei fryd ar sefydlu r cronfa i godi cyfiogau y rhai na chaffent nem- awr am eu llafur. Darllenwyd pellebyr yn cyfarch gweli. i'r Un. deb oddiwrth Mr. C. R. J ones, Y.H., Llan- fyliin, llywydd yr CJndeb Annibynol Cymreig. Rhoed croesaw cyr.es i'r Parch. Timothy Rich- ards, celladwr yn China Dr. Richards a Mr. Hughes o'r America a'r Parch. W. R. Jones, India. Mr. Wtti, Thomas, arweinydd y Cor Meibion Brenhinol, a ddarlienodd bapyr dyddorol ar "GaiiiadaetbyCysegr." Sy! wo.id fod absen- oldeb y gwresogrwydd yn nghanu cynulleidfaol y dyddiau byn i'w briodoli i ddiffyg yr angerdd- oldeb a'r argyhoeddiad a nodweddai y tadau. 0 safbwynt cslfyddydol, yr oedd caniadaeth y cysegv wedi cynyddu'n rhyfeddol, ac eto yr oedd Ha i fyned rhagom. Da fyddai rboddi mwy o sylw i salm-donau, ac i gyrbaedd per- ffeithrvvydd rhaid wrth ddyfalwch ac undeb i ymarfer a hwy. Nid digon cauu'n gelfyddydol -rhaid ymgais am fwy o ysbrydolrwydd—y nodwedd fawr yn nghanu'r Cymry Fu. Yn y cyfarfod dirwestol, darllenodd y Parch W. Jones, Trebarris, bapyr, ar Yr Eglwys a'r rhai mewn cysylltiad a'r fasna^h feddwol." Con- demniai yn llym yr aelcd »u eglwysig sy'n ym- [ wneud a'r fasaacb, ond ni chredai ei bod yn amseroi i'r eglwys ddiarddel y cyfryw. Yn hytrach dylid ceisio eu hareyhoeddi o'u cam- wedd. Mynai y Parch William Evans a'r Henadur David Da vies, Merthyr, y dylid diar- ddel pob «n.-Ar gynygiad y Parch T Morgan, Caerdydd, mabwysiad wyd psnderfyniad yn cyrn- hell yr eglwysi i gymeryd agwedd bend ant at y rhai sydd yn yr eglwysi yn ymwneud mewn rhyw Wedd a'r fasnach. Cynaiiwyd cyfarfod cenhadol yn yr hwyr, y Maer yn y gadair. Traddodwyd anerchiadau Sao y Parchn W. R, James, India Abel J. larry, Cefnm«wr D. Hussey, a Mr A. H, Baynes, Llnndain.

.0. Y DON ASSOCIATIONI

I ICardd y Cerddor.

Marohnadoedd.

-:0:-Cofgo'of n i'r diweddar…

| Liaciron yn Liandudno.

---(0)---MYNED I NEWID AWYR.

Advertising

-0--Nodion Amaethyddol,