Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

(Parhad o tudal. 5) I yn Hhy'r Arglwyddi fel ag i beri i'r Ilong fyned i'r cw-igiau ? Tanau rhagfarn eglwysig a chulni cref- yddol oeddynt. Y ddau honiad gauddo ef a'r Anhesgob a gymhellwyd gyda rhyw fath o lwydd i Dy'r Arglwyddi oeddynt:—(1) mai sefydl:ad eglwysig ydyw Ysgol Howell, ac na ddylai ei j fhfiolaeth gael ei drosglwyddo i gynrychiolwyr by ddau cyhoeddus sir Ddinbych (2) fod Ysgol l>? Williams yn Nolgellau, at yr hon y bwriedid ci/frami 120p o elusen Howell, yn ysgol Undclaidd. Yn ei atebiad i m yr ail honiad sy'n cael mwyaf o sylw'r Esgob. Gadawer iddo ef a'i honiadau gael ci/frami 120p o elusen Howell, yn ysgol Undclaidd. Yn ei atebiad i m yr ail honiad sy'n cael mwyaf o 5vhv'r Esgob. Gadawer iddo ef a'i honiadau gael eri profi ynte. Caiff gan yr Archesgob fynegi, a myoega ei hun yn Nhy'r Arglwyddi, mai Ysgol Usdodaidd yw. Gwneir y mynegiad yn chwilfriw g:U:1 adranau 9, 10, 11, a 57 o Gyollun Ysgolioa Gwaddolog. sy'n gwneud y rheolaeth, yr addysg ,>iyddol, a bLiddiau,u-r ysgol. yn anenwadol. Wsdi colli y s tfle hon, hona'r Fsgob fod y l'heolwyr, oherwydd dull eu penodiad, yn s yw ag i wneud yr ysgol yn Undodaidd. Ac yn Niobych, ail ddywed yr Esgob honiad yr As hesgob fod yr YS2;ol yu nwylaw y rhai hyny oeddynt oil o gyffelyb feddwl, sef yr Uododiaid. Scch yw'r ffeithiau ? Mae'r CyDghor Sir yn ethol dwy Bglwyswraig a Methodist. Ethola'r Bwrdd YKSJOI bedwar-llywydd Bwrdd Rheolaeth y sir, Mt bhodist; dwy foneddiges, y naill yn Annibynol ar Jail yn Fedyddiol a cbadeirydd y Cynghor ir- Methodist. M%e gan ymddiriedolwyr Dr. W/lnms hawl i ethol chwech. YOla mae dych- tt yr Esgob yn ymlawenhau. Noda'n barhaus MI 3i lythyr, ymddiriedolwyr yn byw yn LIun ■•MJ." Mae'r tamaid hwn yn ddanteithiol iddo, •hvery ei dafod ag ef, mae yn fwyd a diod iddo. T- i diwedd ei lytbyr, cyteiria'n dycer at yr am ddifaid a'r gynysgaeth," ond dychwe! wed'yn at yr "ymddiriedolwyr sy'n byw yn Llnndain." Fel m i rer o ffnitb, mae ymddiriedolwyr Dr. Willhms ir .jwahodd ac yn derbyn y rhai a enwir gan y rholwyr Ileol, see Mr. Greaves, Arglwydd Raglaw dan, Eglwygw, r ag y m Ne ei haelioni yn llifo'n limnf at adeiladau eglwysig; Mrs. Holland, egniol dros yr Eglwys yn ardal Dol geIJu; Mrs. Beale, Bryntirion, Dolgellau a Mr Bailey, Hampstead, gall y naill a'r llall o bosibl tod. yn Undodiaid Mr. Humphreys Owen, A S., Egiwyswr a Mr. T. Edwards, Method'st, sydd c1 leied o Undodwr ag yw'r Esgob ei hun. rally nid yw lOallan o 12 o'r rheolwyr yn Undod- hld, a chyda'r honiad eu bod oil o gyffelyb feddwi, Jigon ateb fod pedwar yu Fethodistaid, psdwar yn EghTylJWyr, un Annibynwr, ac un Bedyddiwr. Ac eto f mae gan yr Esgob y gwynebgaledwch i hudo'r Arebesgob i ddwevd wrth yr Arglwyddi mai ysgol U idodaidd yw hon. Ond y mae gan yr Esgob yn Ninbycb un awgrym •r\. Dyma ddywedodd :Dywedir wrthyf nad v & i oil o'r plant yn ysgol Dolgellau yn perthyn enwad neill, d uol hwnw (Undodaidd)." Nisgellir tjw '{thfawrogi y frawddeg gyfrwys hon ond trwy gofio nad oes un c'r athrawon na'r plant yn Undod iaid. ynol tystiolaeth y brifathrawes. Ai nid oes die .,ybl a gynorthwya'r Esgob i guddio ei noethni ? V honiad esgobaidd arall yw mai sefydliad Kel -vysig yw Ysgol Howell ond fel y dangoswyd VD dn rhifyn diweddaf, nid oedd cysgod na Hiw ei ■ ?.daeth ar yr eiuseo 0 gwbl. Am yr hawlid ei hozl yn sefydliad eglwysig y gorcbf gwyd y cyn- 11m! gan Arglwydd Salisbury. Dvma'r rhan o dÚ0\dl yr Esgob a apeliodd at y Prif Weinidog. Yn Neddf Addysg Oymru a Daddf Ysgolion Gwaddol- og eeir darpariaeth i benderfy.nu pa un a yw'¡ odoliad yn Eglwys;g ai peidio. Y ddarpar- jaath hon yw Pwyllgor Barnol y Cyfrin Gynghor. O ia un o'r Uysoedd barnol uchaf yn y byd gwar eiddiedig, benodwyd gan Ddedrlf Seneddol i brofi'r acboa. A oedd gan yr Esgob y gwroldeb i gyfiwyno ei boniad fod yr elusen hon yn eiddo i Eglwys l.nt r i'r Ilys hwn ? Fawr o berygl; fe ofnai'r can lyuÙ,õ. Cyrnerodfl hnhis ar ei stifle fel arglwydd yxb^dol i sp dio at ragfarn a chutni er mwyn d^, ■ o'r cynliun ac i g) fhwni amnghyfiaw^der. rhai yr ystryw hwn yn yspleaydd eraill gv 'i mwy o reswm a'i galwant yn ddirboenus a thrrsfsnus. T. E. ELLTS. -0--

Marchnadoedd.

Undeb Bedyddwyr Cymru.I

jRlarwolaeth Mr Abel Jones,…

Uea.

PWLPUOAU CYMREIG, Awst i.…

Advertising

Rhagolw g Cysurus.

Advertising

Family Notices

PWLPUOAU CYMREIG, Awst i.…