Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Dyffryn Clwyd.

Colofn Dirwest.

News
Cite
Share

Colofn Dirwest. CYN belled ag yr wyf fi yn eu hadnabod, yehydig iawn y mae dirwestwvr yn ei ddarllen o lenydd- iaeth ddirwestol. Dylid eydymdeimlo a'r temlau a'r cymdeithasau hyny sy'n gorfod trethu pob ad- nodd a dyfais er mwyn cadw'u cyrddau yn ddifyr a dyddan. Dyma'r unig ffordd y gallant gadw eu rhifedi rhag lleihau. Ond dylid, ni gredwn, ddar- par rhywbeth amgenach ar gyfer yr aelodau hyny sy'n ddigon selog a deallus i feistroli egwyddorion a gwyddorau ac felly allu ymresymu o'i phlaid. Meddylier yn awr mor brin ydyw nifer ein siarad- wyr gwerth eu galw. Pregethwyr ydyw'r mwyaf- rif ohonyut gyda ni'r Cymry,-dynion sy'n efrydu dirwest yn anuniongyrchol ac ar adegau neillduol ac yn gwneud'yn bur dda ac ystyried amrywiaeih y galw^.i-u arnynt Yr hyn a garem fyddai gweled ambell leygwr yn codi—gwr rhydd oddi- wrth bob gofal eglwysig a chyfrifoldeb i neh enwad -free lance dirwestol a digon o fin ond dim gwen- Wyn arni. Yr wyf wedi disgwyl am dano er's am- ser, ond nid yw yn y golwg eto. Nid wyf yn annghofio fod Temlwyr Da Lerpwl a'r cylch yn amcanu drwy eu Heisteddfod greu ysbryd darllen, meddwl, a chyfansoddi; ond cyf- yng ydyw'r nifer, a gloynod yw'r cyfacsoddiadau ar y goreu. Oaid buddiol, tybed, fyddai cael arholiad blynyddol yn y llawlyfrau moesol a gwy- ddorol ar ddirwest, wedi ei drefou a'i raddegu gan v, Fwrdd detholedig ? Fe fagai hyny do o ddb-west- wyr deallus, yn medru amddilfyn eu hargyhoedd- iad, Yr oedd rhywbeth felly yn nglyii ilchyfarfod plant yr wyl ddirwestol ddiweddaf; os gellid ei estyn sut yn bvd at oedran dipyn yn hyn a llai elfecol, fe fyddai'n werth y draul yn mhen yoh- ydig flynyddoedd. Y MAE'N dda. genyf ddeall am Iwyddiant y Tend wyr Da i berswadio eglwysi i ddefnyddio gwin anfeddwol yn y Cyrnun. Pasiwyd penderfyniad yn Uwch Deml ddiweddar Penygroes fod yr is demlau trwy'r wlad yn trefnu i anfon dirprwyaeth at swyddogion yr eglwysi i anog y cyfnewidiad ac yn Lerpwl o leiaf rnae'r cynllun wedi llwyddo. Own am amryw eglwysi sydd wedi. cydsynio'n barod a didwrw. Carwn os gallai rhyw ohebydd caredig perthyool i Ddosbarth Demi y cylch anfon rbestr yma o eglwysi Cymreig y ddinas a'r eyflin. isu sy'n defnyddio'r gwin aneplesedig. Mae'n arfer gan Gymdeithas Efengylaidd a Dir- westol Broadway, Deptford, gynal cwrdd yn yr awyr agored fore Sul, a gwasgar pamphledi pwr- pasol ar rhyw agwedd neu gilydd. Bydd rhai o'r ffyddloniaid yn meddianu'r gweddill ac yn eu rhanu yn mhlith eu cyrnydogion a'u cydweithwyr. Yr wythnos ddineddaf', trwy'r maddi,:)ii hyn, caf- °dd un o'r seiogion gan ddeg o bersonau a weithient yn yr un ibctri ag ef gymeryd yr ardystiad dir- westol. Un o brif felldithiou Llundain a'r dinasoedd rnawrion ydyw'r caniatad a roddir i dafarnwyr tyned i'r amrywiol weithdai yn enwedig argraph- dai-i hel ordors at adeg cinio. Yn y ffordd "on bydd llawer truan wedi gwystlo'i gyflog agos erbyn adeg fcal ddydd Sadwrn. Ymddengys oddiwrth y 'pyre fod ervii adfywiad sel ddirwestol yn y Werddon. Yn Nublin, ar y *>ydd cyf., cynaliodd Cynghor Dirwestol Undebol yr hen ddinas ddarllawog hono wyl fawr a llwydd- lanus yn y Zoologies,1 Gardens a byth er hyny fyoelir cyrddau awyr-agored dan nawdd y Cyng- Qor yn y Tolidy. Yr areithydd vn y tri chyfarfod cyntaf ydoedd y Parchedig Dad Hays, yr hwn a gynyxchodd frwdfrvdedd angerddol. Gwr noded- ? o alluog ydyw'r Tad Hays, ac yn debyg o ddod i r .g flaenaf areithwyr ar ddirwest. O ddydd« l&Ur Tad Matthew i lawr, y mae'r Pabyddion wedi ^ynysgaeddu ein hachos a rhai o'i bieidiwvr mwyaf a didroi'nol. Ysgafnir y cyrddau yma ac acw a chan ac offer au «>Ae'r cynulliadau yn rhifo bob uos o 1 00 i 2,000. Dywedir fod 800 wedi cymeryd yr yoirvvymiad yn nghyfarfodydd y py thefnos diwedd- ua. thriugain mlynedd yn ol, trowyd 80 o sithwyr o Lob, Newydd Sweeney, Croesoswallt, E reswm eu bod yn llwyrymwrthodwyr. ar.^n"eddyw rhoddir y flaenoriaeth, pobpeth taf C^8ta'» ^'r dirwestwr. Yn enwedig gyda'r arnwyr, bragwyr, ac mewn gwesttai. oehif y Rechabiaid y1835 oedd ychydig gan- toeV, 11 heddyw rhifant dros 120,000, heb gyfrif 30 Zjj- yi plant. Y mae o Feibion Dirwest" o'TT ^f^aWr dysgyblion ieuainc. '21,000 hefyd iJa ~C^f Meibion y Phcenix heblaw'r Temlwyr a gyda'u 70,000 o aelodau.

—I;;; Marwolaeth Meddyg Cymreig.

Hodion o'r Ddinas.

BETH YW BITTERS GWILYM EVANS…

INewyddion Cymreig.

_.... Cwrelohion.

Advertising