Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Nodion 0 Fon ao Arfon.

---:0:---BETH YW BITTERS GWILYM…

------__---,,------,----__---Gwroichion.

Ein Cenedl yn Manceinion

------------,---__-"__-_------------------_ø_-----Yr…

!Offfrim Slwyd.

Cymru yn y SonsUci.

Hodisn o'r Ddinas. I ,

News
Cite
Share

Hodisn o'r Ddinas. [Can OWILSYN]. YN ewyilys Mrs Gee, gweddw y diweddar Dr Robert Gee, darlithydd ar glefydon plant yn yr Ysgol Feddygol, cymunweinyddir swm o dros 7,OOOp i Goleg y Brifysgol, Lerpwl, er hyrwyddo yrnchwil i wyddoniaeth feddygol. Penderfynodd pwyllgor y Brifysgol yn eu cyfarfod diweddaf sef. ydlu Fellowship mewn difyniaeth, gwerth lOOp am flwyddyn, a phedair ysgoloriaeth fynedol i'r Coleg: gwerth 25p yr un am flwyddyn. Bu Dr Gee yn flaenor am flynyddau yn eglwys M. C. Chatham Street. Mae Arglwydd Derby, cyn-Arglwydd Faer Lcr- pwl, wedr ei beuodi yn Farchog yn ol Urdd y (4ardas gan y Frenhines. Yn mysg y lluaws cyrddau cystadlu gvnelir yn y duinas, nid oes yr un yn argoeli bod mor Gymreig ag eiddo Grove Street fis Hydref. Ceir amryw oodweddion newydd yn y rhagleh ond i mi, y mwyaf deniadol yw'r gystadieuaeth ar ganu gyda'r taoau. Gan y bydd y datgeiniad gwycb, W. O. Joaes, 1 festimog, yn beirniadu, a Thelynores- Lleiliad yn cyfeilio, gellir yn hyderus ddisgwyl y bydd y cwrdd hwn mor Gymreig, os cad yu iwy felly, na'r wyl genedlaethol Bu aelodau David Street yn New Ferry ddydd Mercher ao yr oedd yn anodd gwybod p'run ai'r haul ai gwynebau y dorf oedd yn gwenu fwyaf. Yr oedd yno ddau neu dri o bethau ysmala yn y bleseraaith hon. Y smaia iawn oedd clywed torf yn nghanol mwynhad yn canu Beth sydd imi yn y byd Ond gorthrymder mawr o hyd ? a mwy smala fyth oedd clywed y dyn lysti hwi-w yn araiieirio Hey Ffall fy Nain," ac yu canu A welsoch chwi hen het fy nain, Mae'n union fel pot llaeth, &c. ao yn diweddu gyda Bu nhaid yn cerdded lawer gwaith Gylch cahtal het fy nain. Yr oedd y merched yn swyuhudo], a rhwng gwres- ogewydd eu llygaid a tbar.beidrwydd yr beuI, yr oedd ami hen lane yn gwingo'n enbyd, a synwn i ddim na reed ami ddwy galon yn gyfymy], ac y caiff y bugail hynatvs gryn waith c'lymu maes o law. Dealhf fad y Parch. E. Jerman wedi rhoi gofat eglwys M.C. Seisnig Breez-3 Hill, Walton, i fyuu, Ddydd Iau, bu aelodau Eglwys Dewi Sant, Brownlow Hid, ar bleserdaith mewn cerbydau yn Halewcod. Cawsant hafaidd hin a mwyuder mawr. Ddydd Mawrth, bu Kate Roberts, merch deir- blwydd i Gymro'n byw yn Liston Street, farw. Aeth i dy cymydog, yno cafodd afael mewn potelf yfodd ei chynwys, ac fe'i gwenwynwyd. Mae Mr. Wright, dysgyhl i Dr. A. L. Peace, organydd Corphoraeth y ddines, wedi ei benodi yn organydd eynorthwyol Prifeglwys Bangor. Llwyddodd Mr. W. B. Roberts, mab Mr. a Mrs. Roberts, Newstead Road, a'r hwn sydd &'i wyneb ar y weinidogaetb, i basio arholiad matriculation Prifysgol Cymru mewn Lladin, Saesneg, Cymraeg, a fferylliaeth. Llawenhaf am ei lwydd, ac eiddun- af iddo ddisglaer ddyfodol. --0- IgPaham y telir Is 10c a 2s y pwys am De Ceylon mewn pecynau addurnedig ? Gellir cael Te o ansawdd, rhagorach am Is 6c y pwys gan BARBER a'i GWMNI, Masnachwyr Te, 1, Church Street, Lerpwl, a thelir cludiad i Chwe' Phwys unrhyw.'gyfeiriad yn y Deyruas Gyfunol.