Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Teithiwr mwya'r byd yn Cymro.

Ffestiniog.

O'r Be."'

News
Cite
Share

O'r Be. DIGWYDDAIS eleni, Mr Gol., gael rhai wythnos au o wyiiatj, a bum yn eu treulio allan o olwg mwg a swn olwynion cymoedd y De, a dyna paham yr wyf wedi gallu byw cybyd heb eich cyfarch. Nid wyf yn credn ychwaith y gallaf gael nemawr drefn ar bethan am rai wythnosau eto, oherwydd nid yw dyn newydd ddychwelyd o'i wyliau yn gweled pethau yr un fath ag oedd- ynt am beth amser. Mae rhyw liw dyeithr ar bobpeth, a rhaid aros i'r dyddiau wrth fyn'd heibio i ddileu hwnw cyn yr ymddengys p-thau yn eu lie. Cafodd y Methodistiaid gyfarfodydd rhagorol yn Nglyn Ebwy, a'r Bedyddwyr yn M'nonty- pridd. Darfu i un o'r areithwyr yn Mhoutv- pridd gonderanio yn ddiarbsd bob lhw a Hun ar chwareuon, yn nghanol brwdfrydedd a chymer- adwyaeth. Triniwyd y cwestiwn o safle fwy cymedrol yn un o areithiau cyfarfodydd Peny- bont; dyddorol fydd cydmaru'r ddwy. Mae y gyfrol gyntaf o Bregethau Islwyn allan o'r wasg, yn bum rhan. Mr Isaac Jones, Tre. herbert, yw y cyhoeddwr. Mae digon o ddefn- yddian cyfrol eto, a chyhoeddir hi os bydd galw am dani. Mae'r pregethau yn y gyfro! hon yn cyfuno'r duwinyddol a'r barddol, mewn iaith gref ac arddull efeagyiaidd. Mae'n ymddany.os fod rhywrai yn siomedig ar y pregethau hyn, ac yn awgrymu nad ydynt yn deilwng o Islwyn y bardd ond dylid cofio mai nid eu bamcan yw dangos Islwyn y bardd ond Islwyn y pregethwr. Maent yn s;cr o fod yn fynegiad o bwlpud Cym- ru yn un 0', fanau goteu ganol y ganrif hon. Mae cyflwyniad y gyfrol yn dyner a tharaw- iadol iawn I goffadwriaeth y diweddar Barchedi. D. Jenkyns, Bab-dl, Mynwy, i'r hwn y teimlai Islwyn ei hun yn fwyaf rbwymedig am addysg a chyfarwyddyd gyda gwaith mawr y wei iidoga-ith, y cyfiwyi ir y gyfrol hon gan chwaer yr awd wr, a'i weddw yntau, Miry Jen- kins." Ceir anercbiad rhagorol gan Mrs Jenkyns ar ddecbreu'r gyfrol a rhagdraithawd gan y Parch Edward Matthews ar "Islwyn fel Pregethwr." Yn diwe(iclul rgyfroleeir p, egeth ar "Mwy na cuoncwerwyr," yr hon yn ol pob tebyg oedd yr olaf ysgrifenodd yr awdwr. Ymddengys ei fod wedi ei hysgrifenn pa", mewn cryn lesgedd, ac yn temilo fod yr hwyr yn asroshau, ac ar y ddabm nesaf yr oedd wedi ysgrifenu ychydig o linellau cynghaneddol, heb na phenawd nac ol- fel hyn Iosu mawr, rho ras i mi I'th ddilyn a'th addoli Mae'n no au, a'tti heinioes sydd I ben yn dirwyn beunydd. Dwyn Dy iau, rhodio'n Dy ol Hyd y rhiw wrth Dy reol. Llawer rhiw sy'n mhell ar ol, Ar ffiniau y prorphenol-- Iesu mawr bu'th ras i mi Res uwch dig" res i'w croesi Rhiw neu ddwy, dan glwy a gloes, Sy'n awr i Seion eirioes Rho'th arweiniad mawladwy, Arweinydd hoff, riw neu ddwy. Mae Ilawer o fechyn y DJ yn edrych braidd yn gilwgus ar Elfyn yn dod i sir Aberteifi i gael coed cadair. Ond yn sicr, da iawn y gwnaeth. Mae eisi iu i lawer o wyr y De wybo i ychwaneg am y canwr naturiol hwn. Disgwyliwn ei weled etoynfuan. 0 no. wyddwn pa le y cawn Ef oedd y testyn. Mae'r Eisteddfod au wedi byw cryn amser bellach ar frawddegau Ysgryth yrol fel testy.,au, byddai cyfnewidiad yn lies. Gwelaf fod. gwyr Brycheiniog wedi symud yn wir—yn lie rhoddi brawddeg o'r Ysgrythyr, maent hwy wedi rhoi llinell o emyn 0 flaen y fainc rhai.1 seft/li." Dyn t ddigon o destynau bellach--Ilinolla'ol'r llyfr emynau Cyhoeddir yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Mae aelo lau yr Orsedd dros y wlad wedi cael eu gwantodd at eu gilydd, a byddant yno 011 da faner Arthur. Cadsfor vw ysgrifenydd lleol pwyllgor yr Ot'sedd—hea Eis- teddfod wr, ac un fu'n bardioni llawer yn y dyddiau gynt, ond un dan brysurdeb by wyd trefol sydd wedi tyna ei fysedd oddiar dant y delyn. Dichon y bydd gorsedd i bhvyddyn yn ei. ddwyn yn ol i'r hen hwyl. SOUTHMAN. 0

-0-YFWYR TE-DALIWCUI SYLW.

Advertising