Hide Articles List

10 articles on this Page

Modioli o'r Bdlnas

BLWCH MEDDYGINIAETH DEULUAIDD.

Ar Finion y Ddyfrdwy.

DyfTryn Clwyd.

[No title]

Cwreichion.

Cyflogau'r Clerigwyr,I

Ystadegau'r Annibynwyr.

News
Cite
Share

Ystadegau'r Annibynwyr. YN nghyfarfod chwarterol Annibynwyr Arfon gyn- aliwyd yn MetheSda ddyddMercher, clan lywydd iaeth y Parch R. Rowlands, Treflys, darllenwyd yr ystidegau cywir a ganlyn o' sefyllfa'r enwad —Eglwysi, 1,037; cymunwyr, 138,442; aelod- au'r Ysgol Sul, 142,689 gwrandawyr. 137,823 cyfanrif y cynuileidfaoedd, 276,265; eisfceddle edd i 391,668 ysgolion a gorsafoedd pregethu, 180 tai gweinidogion, 469 capeli newydd godwyd yn ystod y flwyddyn, 13 ysgolion newydd, 3 capeli eangwyd, 3 tai newydd, 7 gweinidogion gyda gofal bugeiliol, 570 nifer ordeiniwyd yn ystod y flwyddyn, 17; go weinidogion wedi ymneillduo, 8 wedi symud, 23 cynydd yn rhif y cymunwyr, 2,717; casgliadau eglwysig, 128,841p llsl-^c; at genadaethriu tramor, 7,979p 7s; at y colegau, 2,522p 9s 3c; talwyd o ddyled capeli, 32,363p 2s 7ic cyfanswm y casgliadau, 146,752p 17s lc gwerth meddianau'r enwad, 1. 315, 035p 18s 8c dyledion yn aros, 141,390p 2s lOc. (0)

[No title]

Advertising