Hide Articles List

10 articles on this Page

Modioli o'r Bdlnas

BLWCH MEDDYGINIAETH DEULUAIDD.

Ar Finion y Ddyfrdwy.

DyfTryn Clwyd.

[No title]

Cwreichion.

Cyflogau'r Clerigwyr,I

News
Cite
Share

Cyflogau'r Clerigwyr, I CYNALIWYD cyfarfod yn y Penrhyn Hall, Bangor, ddydd Iau, i ystyried y cwestiwn o ffurfio cronfa er cynorthwyo clerigwyr mewn bywiolaethau tlodion. Llywyddwyd gan yr Esgob, yr hwn wrth gyflwyno y mater i sylw, a gyfeiriodd at y teimla.d cryf yn ffafr y mudiad, gan ddweyd fod cyflogau'r clerigwyr wedi gostwng yn ddirfawr yn y blynyddau di- weddar, a'r hyn oedd yn flaenorol yn werth lOOp o ddegwm erbyn hyn ond yn cyrhaedd 57p Rhaid oedd i nifer mawr o bersoniaid Esgobaeth Bangor weithio sim y nesaf peth i ddim, ac yr oedd yr anhawsdra arianol yn gwneud llawer i oeri eu brwdfrydedd dros waith. Ei amcan ef oedd codi cronfa gyda chyfalaf o 12,000p yr hon a'u gallu- ogai i wneud bron yr holl fywiolaethau yn werth 200p. Y ffordd a gymerai oedd-y cawsai'r clerigwr a gasglai lOOp yr un swm o'r Gronfa Gynorthwyol, ac wedi gwneud hyn, ceid 200p arall allan o'r Queen Ann's Bounty." Ofoai rhai pobl, meddai'r Esgob, gymeryd rhan yn y mudiad rhag ofn i ddad- gysylitiad ddyfod a rhoddi diwedd ar eu hegnion. Nid oedd ef yn credu y deuai dadgysylltiaoi yn fuan ond pe deuai, ni thybiai y buasai'r Rhydd- frydwr mwyaf eithafol yn cynyg cymeryd oddi- arnynt yr arian gasglasant eu hunain. Ar y diwedd pasiwyd penderfyniad yn cymeradwyo'r cynllun, a phenodwyd pwyllgor i'w gario allan. Hysbysodd yr Esgob fod ganddo 600p mewn llaw yn barod, a bod boneddwr wedi addaw y swm o lOOp os gwnai ugain eraill danysgrifio swm cyffelyb. -=--0--

Ystadegau'r Annibynwyr.

[No title]

Advertising