Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Modioli o'r Bdlnas

BLWCH MEDDYGINIAETH DEULUAIDD.

News
Cite
Share

BLWCH MEDDYGINIAETH DEULUAIDD. NID oes amheuaeth nad peth da a defnyddiol yw blwch o'r fath. Ond mae llawer teulu nas gallant fforcldio ei gadw, a llawer eraill na allent wneud y defnydd priodol ohono pe caent un. Mae ei restr Poteli, y blychau pills, y powdrau. &c., yn nghyda'r cyfarwyddiadau manwl pa fodd i'w defnyddio, yn rlly ddyrus ibobl gytfredin. Darllenwn yn ami am gamsyniadau angeuol yn cael eu gwneud wrth gym- ysgu a pharotoi cyfferi. Bydd gronyn neu ddau yn ormod o un, neu rhy fach o'r llall, neu gamsynied wrth ddarllen ysgrifen aneglur y meddyg yn ami yn ar ganlyniadau angeuol. Po symlaf fyddo'r blwch meddvginiaeth goreu oil yw. Osgoir pob perygi j gyrthio j un o'r camsyniadau uchod wrth ddefnyddio meddyginiaeth svml ac effeithiol nas gall dan unrhyvv amgylchiad wneud niwed, ond sydd bob amser yn llesol, trvvy helpu natur i symud ymaith y arwgf. -Meddyginiaeth o'r fath yw Quinine Bitters Gwilym J^vans, ac etyb boll ddybenion Blwch Meddyginiaeth. '6lr v Quinine Bittera hyn—yr hyn gliria'r pen, ysgyfnha'r cylla, symuda glefydau gieuol, effeithia ar nl HU a'r arenau, bura'r gwaed, ac a rydd iechyd, ?rth' a ehysur newydd heb un perygi camsynied na Pnotel, na blwch, na phowdr, na chyfarwyddyd. Ni ayiai yr un teulu fod hebddo. Pan yn ei brynu ai'rP''r fod enw Gwilym Evans ar y label, y stamp nnt v o Iae ar werth gan bob fferyllwr mewn nn cf 1 ir a, 'S yr nn, neu gellir ei gael drwy y faff °daiwrth y perchenogion—Quinine Bitters Mann- acturmg Co., Ltd., Llanelly, S. Wales.

Ar Finion y Ddyfrdwy.

DyfTryn Clwyd.

[No title]

Cwreichion.

Cyflogau'r Clerigwyr,I

Ystadegau'r Annibynwyr.

[No title]

Advertising