Hide Articles List

5 articles on this Page

CWRS Y BYD

News
Cite
Share

CWRS Y BYD Siars y Parch. Hugh Jones. MEWN colofn arall, ceir anerchiad Cadeirydd y Dalaith Ogleddol, i'r erwyr ieuainc a ordeiniwyd i gyflawn waith y weinidogaeth gyda'r Wesley- aid yn Nghymru. Bnasai yn anbawdd gosod y Cyngbor mewn dull tynerach, ac eto mwy cryno ac effeithiol. II Kilsbv." UN doniol oedd Kilsby. Efe alwodd Ohehydd Llundain y Faner yn Bobman," a Chynddelw y Cellweirddvn Cynddelw." Yr oedd un- waith ar y stwmp yn etholaethu, a chrach- foneddwr o haner Cymro, baner Sais, gydag ef. yr bwn a ddywedai wrtb ddechreu ei arawd. "Cnafiisiarad a cbi yn Sasneg-enaiff Mr Jones siarad a cbi yn Cymraeg-m-edr o siarad Cymraeg yn gwell na fi." Medra, a Sasneg hefyd, diolch i'r Brenin Mawr," ebe'r wit yn ddigon hyglyw. Dvwed gohebydd yn y Western Mctil ei fod 'Wedi rhoi gorchvrayn rhvfedd yn nghylch ei srladdedigaetb. Dewisodd ei le bedd ar ei dir ei hun tua 250 Hath o Glenview, ei gartref yn Llanwrtyd, llanercb neillduedig yn ymyl llwyn o goed. Yr oedd hefyd wedi deisvf ar fod y cynbebrwng yn un hollol breifafc (dim ond pedwar dvn, y rhai a enwai) i fod yno fel clud- wyr, ac i gael bara a chaws a chwrw cyn cychwyn, a ebxniaw dao ychsdg wedi dychwelyd, j yn nohyda. 2/6 yr un, gan nad oeddynt ond llaf- urwyr yn gweithio fesul dydd. Cvnhauaf Glanau'r Mor. TYNODD yr ychydjor sylwadau a wnaed yn y eolofn hon yr wythnos ddiweddaf gryn sylw a daeth saith nen wyth o Ivthyrau i law yn dweyd nad cywir fod y cynhanaf elerti vn brinach nasr arfer. er yn ddiau yn fyrach. Dvwed gohebvdd o r Rhyl na fu'r dref hono yn nghof neb sy'n cyn llawned ag ydoedd y Sadwrn o flaen brwvl y Banc eleni. Dvwed fod vno luaws yn <5erd.(Jed yr heolydd trwy'r nos o ddiffyg cael ettv. Mae'n syn na fuasai rhai o lettvwyr j wedi gweitbredn ar gynllun "Box ,n(*, ,x>" y printar a'r barbwr, un yn gweitbio'r ?'r Hall v nos, a'r hen wreigan a'i llettyai n diarwybod i'r naill na'r llall yn cael tal gan y ddau. Mae'n dda odiaeth genyf glywed fod Awst ~^ril_(3vnifer o bobl y dref i ganol y a ^aT1aa'r mor a llechweddau'r mynydd- "Woln w'ac^ vn °rlawn o ymwelwyr. er An i eu ca^ mewr. llawer bwthyn, <>c yn bethau digon pyticlar a thraflferth- us yn ami. Mae en tipyn pres yn dod i mewn at y rhent. Er's talm, 'roedd y bythynwr yn cadw mochyn i'r perwyl hwnw ond 'roedd digon o helbul i gael bwyd a'i gludo gartref, i'r creadur grwgnachlyd bwnw befyd, a chym ydog go annymunol ydoedd, canys mochyn ydyw mochyn wedi'r cwbl. Newid Awyr. MAE Dr Louis Robinson, yn un o gylchgronau'r mis, yn dadleu nad oes dim yn cryfhau iechyd ac yn estyn hoedl dyn gymaint a newid awyr, hyd yn nod pan fyddo hyny o awyr bur i awyr anmhur. Er prawf o'r olaf, dywed ei fed ef yn adwaen hen foneddwr yn byw mewn ardal hynod o iachus yn Surrey, ac yn cael ei boeni gan ddiffyg anadl a bronceitys a fyddai yn cael esmwythad pan ddeuai i drigianu yn nghymyd- aeth Seven Dials. Mae Dr Robinson yn ym- helaethu ar yr achos paham y gwna symud o'r unfan les. Bu ein bynafiaid, meddai, am oesau lawer, yn dilyn y bywyd crwydrol nes y daeth yn ail natur yuddynt. Naturiol fod y reddf hono yn ail-ddangos ei hun, ac nas gallai nac arferion, na gwareiddiad, na diwylliant mo'i diwreiddio yn hollol. Dadleuai'r Dr hefyd y dylai gwylltfilod y Zoological Gardens gael newid awyr, a bod hyny Hawn mor angenrbeidiol iddynt hwy ag ydyw i'r hil ddynol. Ac yn rhj-fedd iawn, yn nghylcherawn Cassell am Orphenaf, rhydd Arglwydd George Sanger ei brofiad fel per- chenog y filodfa fwyaf sydd yn ymda;th o'r naill fan i'r llall yn y wlad hon. Y maent yn trafaelio o Chwefror hyd Tachwedd, ac yna yn llocbesu yn misoedd byraf y gauaf ac er yn fynych yn nghanol eira dwfn tra ar daith, deil y dynion a'r anfeiliaid yn eu cynefin iechyd ond gynted yr stnt "i mewn am y gauaf, daw anwyd ar un, rhyw wavw neu gilydd ar v llall, a bydd rhyw bip arnynt o byd nes yr ail gychwynant i'w pererindod. Y Rhodwyr. RHAID gwneud rhywbeth i arbed ein ffyrdd rhag syrthio'n llwyr i feddiant rhodwyr. Mae'n berygl en croesi gan mor lluosog ydyw'r ys- prydion hyn ac mor ddystaw y rhuthrant ar eich traws. Nid ffyrdd y wlad na ffyrdd y brenin ydyw ein ffyrdd erbyn hyn, ond ffvrdd crwydriaid ar olwynion, difater o aelodau a bywydau eu cvdgreaduriaid chwaithach yr eidd- ynt eu hnnain. Y mae'r brif-ffordd fawr sydd yn rbedeg trwy Langollen, &c., tua Chergybi yn frith ohonynt Sul, Gwyl, a Gwaith. er's wytbnosau a ffyrdd eraill rywbeth yn debyg. Y lleiaf ellir wnend a hwy ydyw ea cofrestru, a chodi treth fechan arnynt Ond dylai'r drwydded, pa bryd bynag y daw, gynwys dan os nid tri dosbarth sef y dosbarth gweithio], sy'n defnyddio'r peiriant i fyn'd a dod i'w gwaith y rhai sy'n eu harfer i gludo nwyddau a'r sawl sydd yn eu defnyddio er eu pleser yn unig. Gorliflad Corwen. DYWED Mr John Hughes, gynt o Dan v Graisr, Rhuthin, ei fod ef yn myn'd i nol defaid i Lan- drillo dridian ar ol y trychineb uchod, at yr hyn y eyfeiriwyd yn ein rhifyn diweddaf. Ni welodd erioed y fath alanasdra. Y farn y pryd hwnw ydoedd mai cwmwl oedd wedi tori yn y mynydd uwcblaw'r dref, ac i gefnllif ruthro i lawry gori- waered gan ysgubo pobpeth o'i flaen. Llwyr faluriwyd capel y Wesleyaid, yr hwn cedd ar gyfer y Crown Bach ac yr oedd y llaid a glud- wyd oddeutii capel yr Annibynwyr, lie y mae sw^ddfa'r Wythnos yn awr, bron cyn uched a'r tô. Yr oedd y ffyrdd yn nghyfeiriad Cynwyd o glawdd i glawdd yn orlawn o rwbel wedi ei gludo yno gan y Ilifddyfroedd. Yr hen wr a'r wningen, YR wythnos ddiweddaf, dygodd hen wr 70 mlwydd oed, sydd yn byw yn Lloc, pentref yn rhywle ar derfynau etifeddiaeth Arglwydd Mostyn yn sir Fflint, gynghaws yn erbyn cipar ei arglwyddiaeth am ymosod arno. Dechreuodd y cweryl trwy i gi bychan yr hen wr pan oedd y ddau yn rboi tro, gael hyd i wningen fechan wedi marw, a'i dwyn hi at draed ei berchenog. Ar hyn neidiodd y cipar o'i gnddfan, ac aeth yn ymgiprys rhyngddynt am y pryf marw. Yn yr ymdrech syrthiodd yr hen wr i lewyg. Yr ydym yn methu deall pa hawl oedd gan na chipar na neb arall i gymeryd cwningen na dim arall oddiar ddyn trwy orthrech ar y ffordd fawr a bu yr hen wr yn ddigon anffodus i feddwl yr un modd. Gwysiodd ei ymosodydd, fel y dywedwyd. i ymddangos mewn Ilys barn ac vn yr adroddiad a welsom, cafodd y llys ddifyrwch rhyfeddol wrth wrando arno yn traethu ei achos. Mae "(laughter)" a "(much laughter)" yn britho'r adroddiad, er fod yn anhawdd gweled p'le mae'r digrifwch yn dyfod i mewn. A'r diwedd fu, taflodd yr ynadon yr achos allan, gan orchymyn i'r hen wr dalu costau'r diffynydd. Gwell i bawb adael cwn- ingen fyw neu farw yn llonydd; a chydnabod y ffaith mai eiddo Arglwydd Mostyn a'i gipar y I y ddaear a'i gwningod yn sir Fflint.

Cwisg yr Archdderwydd.

Gwibnodlon o Ddyffryn Maelor.

Cymru yn y Senedd.

"TY WEDI YMRANU "