Hide Articles List

7 articles on this Page

Y Cynadledd Wesleyaidd.

Ffestiniog.

Darganfod Clo ger Fflint.

Ebion o Nant Conwy.

Fe ddywedir

Achos o Ysgariad o Ogledd…

Arholiadau Undeb yr Annibynwyr.

News
Cite
Share

Arholiadau Undeb yr Annibynwyr. Y MAE canlyniadau arholiadau blynyddol yr Ysgol- ion Sul, a gynelid mewn cysylltiad ag Undeb yr Annibynwyr Cymreig, newydd eu gwneud yn hys- bys. Yr arholwyr oeddvnt y Parchn T. J. Teynon, Cwmyglo, Caernarfon; J. Hywel Parry, T. Thomas, Llandudno a James Charles, Dinbych; a'r Mri J. Thomas, Ysgolion Ynyscedwyn, Ystradgynlais a J. Evans, Ysgolion yr Hafod, Rhondda. Y rhai canlynol enillasant y gwobrwyon:—(a) Cyfres gyntaf, arholiad yr athrawon,—Mr J. P. Evans, Deri. (b) Ail gyfres, arholiad yscrrythyrol, dos- barth cyntaf, gwobr laf. Miss M. E. Jones, Nant Padarn, Llanberis ail wobr, Miss Jones, Siloh, Porthdinorwig; trydydd wobr, Mr Jonathan Lewis, Mynyddbach. Dosbarth 2, gwobr gyntaf, Mr J. H. Griffith, Bethel, Caernarfon ail, Mr W. Edwards, Rhos, Rhiwabon. Dosbarth 3, cyntaf, Miss Jane Thomas, Ebenezer, Arfon, a Miss Emma J. Owen, Lerpwl, cvfartal. (c) Trydydd evfres, arholiad mewn hanesiaeth eglwysig-Mrs Thomas Griffiths, Gwernllwyn. Dowlais. (d) Pedwerydd gyfres, ar- holiad duwinyddol, Mr W. L. Thomas, Mynydd- bach. -0- Nosweithiau dyddorol yn Nghymru Fu fvddent nosweithiau gwau. Gwahoddid llu o feibion a merched i ffermdy neillduol i swpera, ac i aros swper byddai pawb—yn fab a merch-yn diwyd wau hasanau. Byddai vr arfer hon mew-i bri mawr yn nghymoedd Edeyrnion a Penllyn er's llawer dydd.