Hide Articles List

7 articles on this Page

Y Cynadledd Wesleyaidd.

Ffestiniog.

News
Cite
Share

Ffestiniog. TYBED, mewn gwirionedd, fod rhywfaint o sail i'r hen ddiareb fod beirdd ar brydik,u yn or- phwyllog ? Clywais am yr hen draddodiad fod gorphwys noson yn Nghadair Idris yn Meirion yma yn cyfnewid dyn yn meddu synwyr cyff- redm i fod yn wallgofddyn neu yn fardd, ond nid wyf yn cofio i mi erioed glvwerl fod dynion sydd eisoes yn feirdd yn rhedeg i'r fath rysedd nes colli adnabyddiaeth arnvnt eu hunain, gydar eithnad o wythnos yr Eisteddfod, with gwrs ond y noson o'r blaen ar wastad Llwyn- y-ell cefa's weiedigaeth a barai i mi dybio fod betrdd y fro 1 gyd °'U co' a'r doetbaf ohonynt yn edrych fel Ho. I don'r stori yn fer, yr oedd- wn yn eistedd ar dalp o graig dan gysgod y Garreg Ddu mewn dwys fyfyrdod ar y dull goreui 'godirgwynf'igael ychydig geiniog- ach 1 fyned 1 an y mor, pryd y clywais hyawdl- edd fel pistyll mehn yn cynhyrfu awel dyner yr hwyr. Wedi clustfeinio enyd adnabyddais y lleisiau a llecbais hyd nes y daeth en perchen- ogion gyferbyn a m hamguddfan, pryd y deallais sylwedd eu hymgom. Yr wyt ti'n tybio. niai arddodiad delieulaw y Prif-fardd Pendant sydd yn gwneud bardd o ddyn. Ni fll y fath gamsyniad yn tramwy trwy benglog bod rhesymol er dyddiau Bardd Cocos. Mae'n rhaid wrth athrylith, 'wst ti, cvn y gellir gwneud bardd o ddyn. Dyna iti Bobbie Burns-vr oedd yr Awen yn pefrio yn ei lyoraid, a chyflawnder ei galon yn rhedeg yn ffrydlif gref o farddon- laeth goeth ac aruchel. Y mae beirniaid craffaf y ywysogaeth vn honi mai myfi ydyw y tebycaf o feirdd Cymru i'r prif-fardd Albanaidd, ac nas gallai y diweddar Mynyddog a Cheiriog ddal canwyll i mi." "Paid a baldorddi," ebai un aral1, c Burns deimlo mor gartrefol gyda'r pendefig ag y gallai gyda'r torwr ceryg gwreng, a byny am ei fod wedi sylweddoli y ffaith That rank is but the guinea's stamp A man's a man for a' that, tra'r wyt ti yn anngbofio'r oil o'th amgylchiadau os nodia Sais arnat. Cymer wei-s oddiwrth Cydnabyddir yn gyffradinol mai Owain Meirion wedi adgyfodi ydyw, ac eto y mae mor ddiymhoogar a Deiniol Derfel." Nis gwn faint yn ychwaneg o gyfrinach y beirdd a gawswn, ond daeth rhaib mygyn arnaf, ac yn ddifeddwl taniais fatsen a diflanodd y frawdoliaeth, hen a diweddar, fel tylwyth teg ar ganiad ceiliog. Hebryngwyd gweddillion hen gymeriad car- edig a hynaws i dy ei hir gartref v d vdd. o'r blaen. Cvföirio yr wyf at y diweddar Mr Rees Roberts, Cwm, Penmachno. Er mai yn y Cwm y gwnelai ei gartref, yn Ffestiniog v gweithiai, ac am flynyddau lawer bu yn griwliwr gofalus ar inclines Rhiwbach gan roddi trip rhad i gan- oedd o bysgotwyr ac eraill. Anfynych y gellid taraw ar 'ddyn o gyneddfau naturiol cryfach, ond daeth y cryf arfog heibio, a bu rhaid, er cydnerth ydoedd, iddo ymostwng i'w wys. Teimlir chwitbdod ar ei ol mewn llawer cylch, yn wladol a cbrefyddol. Derbynied Elfyn fy lloagyfarchiadau gwres- ocaf ar ei Iwyddiant yn Ngborwen. Elfen bervgI i gystadleuwyr ydyw awen Elfyn. Dy- wedir i mi (cofier nad mewn cvfrinach beirdd y clywais hyn) na chyfansoddodd y bardd ddernyn gweU yn ei oes na'r awdl fuddugol olaf o'i eiddo. Aed ein cyfaill rhagddo i vchwanegu at gyfoeth Uenyddiaeth yr ben iaith, a buan y caffo ei wobrwyo a. red ribbon beirdd y Dywysogaeth. Er mai mis Awst ydyw, yr ydym ni yn yr ardal hon, beth bynag, yn teimlo "min yr awel ar ein hewin." Y mae gwynt v gogledd yn chwyrnellu trwy y bylcban nes peri i ami un obonom ni sydd yn ei gyrhaedd cbwilio am ddillad gauaf a rhvthn yn y tan. Dywedai cyfaill wrthyf ei fod ryw bnm' mlynedd i nos Lun cyn y diweddaf yn cerdded trwy eira glân at ei fferau ar. Migneint. Ymddengvs fod v diwrnod cyntaf yn bynod o braf, a bod tranoeth yn gyffelyb, ond yn y plygain rhwng y ddau daeth duwch tros y ffurfafen, a syrthiodd cnwd helaeth o eira pur mor bluog a phe y disgynasai ar nos Calan. Ni chlywais fod y peth wedi digwydd mewn nn rhan arall o'r wlad, a gresyn na fuasai rhywun wedi chwilio i mewn i'r achos ohono, diau y buasai yn fater o ddyddordeb i almanacwvr. TEIGIL. o

Darganfod Clo ger Fflint.

Ebion o Nant Conwy.

Fe ddywedir

Achos o Ysgariad o Ogledd…

Arholiadau Undeb yr Annibynwyr.