Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Y Chwarelwyr a'u Gyflogau.

--- : o_: Barddoniaeth.

News
Cite
Share

o_: Barddoniaeth. ROBERT BURNS. AwENfOL awdwr o galon lydan, A hynaws ddoniau, oedd Burns, ddi-hnnan O'i wladaidd ddullwedd ymledodd allan Yn ddyn y cewri, heb nawdd nac arian Aiiwvlai'i genedl mewn hwyliog a,nia,n, A nawn ei fywyd ddaeth arno'n fuan Ond awen gafodd, a'r byd yn gyfan A'i hanrhydedda, werinwr diddan Rheda'r gwir o hyd drwy'i gAn,-bai-dd natur Barha'n siriolbur yw Burns yr Alban. Dinbych. TKEHOH ALKD. "GWEN DEG A GWENWYN DANI." Ryw adeg annedwydd yn banes y byd, Aeth Die hell a Chelwydd i ymdaith yn nghyd Ond trodd y briodas yn hynod ddihedd, Am fod y ddau ellyll mor hagr eu gwedd. Anhwylus druenus fu undeb eu serch, 'Roedd Celwydd mor blagus nes ganwyd eu merch; Miss Gwen Deg a. Gwenwyn Dani oedd hon, Ac ni fu 'run plentyn yn edrych mor lion. Ei mham fu'n ei maethu ar fronan 0 frad, A thyfodd i fynu yn eilun ei thad Fel aeres y teulu, aeth allan i'r byd, Yn fedrus i wenn-a gwanu 'run ptyd. Aetb Gwen Deg a, Gwenwyn Dani i'r daith, A'r diafol i'w chanlyn yn llywydd y gwaith 'Roedd hithau, fel diafol, yn gwylio y gwan, Ac yn hollbrefcenol, fel yntau, 'n mhob man. Nid oes 'run hanesydd yn gwybod pa bryd Y daeth dros y Werydd i Gymru fach glyd Mae yma er's oeeoedd, ond md yw yn hen, Mae p\\ ysau blynyddoedd yn gloewi ei gwen. Yn awr mae yn unol a ffasiwn yr oes I wenu'n rhagrithiol a meddwl yn groes Yn gochl barchedig i guddio y blaidd, Ceir gweniaeth fonheddig a brad wrth ei gwraidd. Yn nghylchoedd uwchafiaeth mae gweniaeth mor [fwyn, Yn toddi dynoliaeth fel cwyr dan ei swyn Ae o dan ddylanwad hudoles mor gall, Mae llawer yn siarad fel pe baent yn ddall. Ai teg ydyw tybied fod brad dan ei chroen ? Mae'11 edrych mor ddeled, mor fwyned a'r oen Rhag ini ddifenwi hudoles mor lap, Caiff tystion ei phrofi cyn gorphen y gan. 11 Bu genyf gymydog yn wen hyd ei droed A chyfaill mor serchog ni welsoch erioed Dadlenais gyfiimon fy nghalon i gyd I gyfaill mor dirion, heb feddwl dim byd. Ond clywais yn fuan ystori fach ddel Fy irod yn ddi-arian—yn byw fel ar fel, Fy mod rhy sigledig a llawer rhy wan Fol aelod eglwysig mewn capel na llan. Aeth Gwen Deg yn dirion at feistr y tir, A d'wedodd y straeon 'run ffunud a gwir Ce's rybudd i gychwyn na wyddwn i b'le, Daeth Gwen Deg â Gwenwyn i fyw yn fy lie. Mae Gwen Deg a Gwenwyn o Dani 'mhob oes Y n cynllwyn yn erbyn anrhydedd a moes Hiid-d(lenet,'r torwynig brydweddol a I)htir I Iwybrau twylledig gofidiau a chur Svrth rhywun o rengau moesoldeb o hyd Yn aberth i wenau Judasiaeth y byd. GWAENF.VH. YR ORSEDD YN NGHORWEN. ErN Gorsedd anrhydeddwn,—yn dda feirdd Ei hardd Faen a barchwn Er ein taeru anturiwn Ddymuno hedd y Maen hwn. Y rhawg awenwyr Gwynedd—am ein Maen Emynant mewn ceinedd; Is anwyl swyn wele sedd- Grisialog eursail Gorsedd. Goroesodd noi ein Gorsedd ni—erys Yn iraidd i weini; A mwyn, wen oes ddymunwn i Hwfa Moii hefo'i meini. Hen Orsedd, a'th gledd, cei glod A nawdd Ian y gan ddi-lyth, Dy hardd Faen adrodda fod Vr Hwfa fawr i fyw fyth ELFYN. _I r.

IRHAGFARN.

CATRIN PRISIARD