Hide Articles List

8 articles on this Page

Undeb y Bedyddwyr Cymreig.I

DYDD MERCHER.

--0-rawiroichion.

News
Cite
Share

--0-- rawiroichion. II Y MAE yr hen John Lewis ar y telerau goreu a'r hen fyd trwy ei oes, er fod yr hen fyd yn ei drin yn arw rai prydiau. Rywffordd neu gilydd,' ebe hen grydd o gymydog iddo, does neb yn amheu crefydd Sion; ond er ei fod brou yn wastad ta,n ddwr, bydio byth yn meddwl fod angau ya y ty pm fydd y bwm beili i mewn-y mae pethau yn dwad yn rhyfedd wed'yn, wedi ei gael allan,' H Un o fil ydyw John Lewis, Y mae y bwm wedi bod yn angeu i lawer cyn hyn. IT Y ffact am dani,' chwedl Nathan, 'peidio talu ei flordd ydyw pechod parod yr hen John, er ei fod yn treio ei oreu i ymddangos yn grefyddol; a phan ddttw y bwm i'w dy ma-e yn cysuro ei hun trwy ddweyd, 'Er gwaetha'r byd mae y Brenin Mawr yn rhoi cysur cryf i mi pan mae o'n deyd Dy fara a dw'r sydd sicr i ti." IT Os darfu i chwi sylwi mae peidio tillu ffordd wedi myued yn hen gast yn y dyddiau yma,' meddai John Jones. ac ychwanega 'doedd yn ddim byd gan yr hen bobl er's talwm roi benthyg 30p i gvm- ydog ar gyfer rhent, neu arall, heb yr un 1 0 U 4a dim dangosiad, ac fe fyddai gair yn ddigon. ond yn awr allwch chi ddim rhoi benthyg canwyll ddime heb ddangosiad.' IF A rhyddid ci i enaid cath ddarllenai yr hen Thelwall am ryddid cu i enaid caeth,' ac yr oedd v darlleniad yn bur naturiol a barnu oddiwrth ddigwyddiad gymerodd le yn ddiweddar yn eglwys Jansenville-pan ar gaool y bregeth neidiodd cath ddu y person ar y Beibl o'i flaen, pryd y rhoddodd ei sancteiddrwydd lempen iddi nes oedd yn disgyn yn gryno mewn gardd flodau oedd gan fonecidiges eisteddai o flaen y pwlpud ar ei phen, er dychryn dirfawr i'r gath, a difyrwch nid bychan i'r gynull-. eidfa. IT Wrth son am gathod—bu farw hoff gath i foneddiges urddasol yr wythnos o'r blaen, a,galwyd am vr undertaker i diefnu ar gyfer ei chladdedigaeth vn deilwng o safle urddasol y foneddiges alarus. Cafodd arch dderw, &c., ac ar blat goreuredig vr oedd vn gerfiedig fod Paul wedi bod yn gath ffyddlon a gonest i Miss ac yr oedd blodeu- glwm drndfawr ar yr arch Y lolen wirion. IF Y mae yr hen ddiareb '0 myni glod, bydd farw,' yn ateb i gathod hefyd, vn ol yr hdnes yma. Pwv erioed welodd gath ffyddlon, ac yn arbenig gath onest ? Heblaw hyny, pwy ond hen ferch fuasai yn insultio Paul trwy roi ei enw ar ei chath ? Y mae pobl od yn yr hen fyd yma. IF Yr oedd Mrs Stevens wedi bod am wythnos ar lan y mor, a phan y daeth adref un o'r pethau cyntaf ddywedodd Jac bach wrthi oedd Mae gan y nhad idea ryfedd am y nefoedd, yn 'does?' Na, tvdw i ddim yn gwybocI, Jac,' ebe v fam, 'beth sydd vn gwneud i ti fed^wl?' Wel,' ebe y bvchan, mi clywis o yn deyd fod yr wythos fuoch chi yn Rhvl wedi bod fel nefoedd iddo fo.' Dyna asgwrn i'w hel i'r fam, onide ? IF Titfor tat. '.Wn i ar v ddaear pam yr ydech chwi yn gwisgo llewis mor fawr pan nad oes gen- ych ddim digon i'w llenwi,' ebe'r gwr, mewn smal- dod, pan oeddynt yn cychwyn i'r eglwys foreu Sul, ond atebodd v wraig yn surllyd, Ydech chi yn llenwi vch het silc, ys gwn i ? IF Y mae gwahaniaeth rhwng pecharlur a drwg- weithreclwr,' ebe vr athr,,iwes -n v dosbarth, 'pe buasech chwi wedi dweyd anwiredd, chwi fuasech yn becbaduriaid, ond pe buasech chwi wedi dwyn basgedaid o fefus, vna be fuasech chwi ?' pryd yr atebodd crutyn, I Sal am wsnos. mam IF Gwyddel ydyw ef o hyd. Gyrodd v Dr Patsy j ei was i'r ors vf i edrych pa bryd yr oedd y tren olaf vn myn'd i Dublin, ac vn mhen v chwe awr daeth Patsy yn ol. pryd y gofvnodd y Dr, Beth vn y byd aleb. cadwodd vr holl amser V ac yr atebodd v crwas Ddaru chi ddim y ngyru i wel'd pryd yr oedd y tren ola yn mvn'd, syr, a sut y gallwn i ddwad yn ol cyn ei gwel'd hi'n mynVl ?' IF Y mae Nathan wedi svlwi ei bod yn gyffredin iawn y dvddian yma i weled personiaid a phregeth- wyr yn dyfod i'w cyhoeddiadau ar eu deurodau (bicycles), ac ychwanega yn bur speitlyd, y bydd mor weddaidd ar y mvnvddopdd vw traei y rhai sydd yn efengylu wedi m<ln'd yn ddiystvr yn fua,n iawn. Mae rhywbeth yn hyny—y mae yr efenoyl- wyr i bregethu a'u traed, a phant ant i arbed eu traed. y ma,e yn arddangos llaerwvdd sel yn y gwaith, onid ydyw ? CYFARWYDD. -0-

IGWYLIAU HAF.

Llenyddiaeth.j

Ebion o Nant Conwy.

YFWYR TE-DALIWCH SYLW.

Advertising