Hide Articles List

8 articles on this Page

Undeb y Bedyddwyr Cymreig.I

DYDD MERCHER.

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. Yn y cwrdd cyntaf heddyw, darllenwyd pellebyr oddiwrth y Parch D. M. Jenkins llywydd yr Undeb Cynulleidfaol, vn amlygu teimladau goreu yr enwad hwnw at y Bedyddwyr.—Cyflwynwvd y Parch Isaac Thomas, Glandwr, i'r cyfarfod fel y llywydd ethcledig,a chynvgiodd bleidlais o ddiolch- N garwch a'r Parch, A. J. Parry am ei wasanaeth yn y gadair. Eiliwyd gan Dr Gomer Lewis, a mab- wysiadwyd gyda brwdfrydedd.—Rhoed derbyniad Qaredig i'r ymwelwyr o'r America.—Penderfynwvd yftiUno a'r Cynghrair Ymneillduol ar gynygiad Dr OWen Davies, Caernarfon.—Btholwyd Mr Roberts- Jones, Caerdydd, yn gyfreithiwr yr Undeb,- darllenwyd yr adroddiad blynyddol gan y Parch W. Morris. Dangosai fod yr enwad yn llwyddo —yr aelodau'n cynyddu a'r casgliadau yn dangos i'aelioni mawr. Yn Mghwm Rhondda'n unig ceir 40 o eglwysi, a 16 yn Nghaerdydd. Gwnaed cyfeir. iad tyner at y brodyr ymadawedig, sef y Parchn E. Davies, Llandegifan T. Richards. Pontlottyn E. Jones, Birmingham J. John, Blaenavon J. 8. Hopkin, Caerphi'i; Dr Gethin Davies; R. Jones, Llanllyfni; J. Williams, Ynysddu; .T. Jenkins, Trefdraeth T. Hughes, Llanddona T. J. Roberts, Abermaw; P. P. Thomas, Llangyn- deyrn D. Matthias, Sirhowy; Rees Price, Cilfor- wyn a J. Edwards, Ffynon. Gwnaed cyfeiriad y cais i uno'r colegau, a theimlid anhawsder i aelllais yr eglwysi gyda hyn. Rhaid oedd hefyd i'r enwad wrthsefvll yr ymgyrch i Babeiddio Cym- ru, a sefyll yn gadarn dros ei egwyddorion. Parch A. J. Parry a draddododd ei anerchiad o'r gadair. Olrhemiodd ddechreuad yr enwad, gan ?oddi crvnodeb o'r egwyddorion a bleidiodd o saf- £ Wynt yr hanesvdd, a chredai fod safle yr enwad "eddyw yn uwch nag a gyrhaeddodd mewn un- Thyw gvfnod blaenorol. TSfallai nad oedd gan- ^dyut yn awr bregethwyr fel Christmas Evans, ond J1 chymeryd y weinidogaeth yn ei chyfanrwvdd, ni erioed mor feddylaar, ac ni welodd uchelgais "rioed mor anrhydeddus am ragori yn v pwlpud. Nid oedd raid i'w gweinidogion ieuainc ofni'r Ilwehfeirniaid,, ga.n fod llawer ohonynt yn meddu <*ys £ a chrefyddolder ysbryd, ac nid oeddynt yn ddiffygioi mewn parch at yr Hen Lyfr. Er hvnv, nId da myned a gormod o'r uwch feirmadaetb i'r Pwlpud tra yr oedd syniadaeth mor anaddfed Dv- lid eu cadw yn y fyfyrgell. Gofidiai fod cymaint o'n '°jyfyrwyr goreu yn myned drosodd i Loegr. Dylent mwy dros wlad eu tadau. Er cefnogaeth Jddynt gallai ddwved fod Cymru'n baradwys i regethwyr. Efallai na chaent ynddi gyflogau 'lDa.;vrion, safleoedd uchel a chymdeithas foneddig Qa caent gynulleidfaoedd mawr, calonau pwresog, gwerthfawrogiad cywir o'r Efengyl. Yr oedd yn da, ganddo weled arwyddion o ddwylliant yn y a'r cam cyntaf yn y cyfeiriad hwn ? f r=wyn eu colegau i gyffvrddiad agosach a nolegau'r prifysgollon. Byddai nno eu tri oholeg enwadol yn fantais fawr i ddiwvlliant pellach ^nd hoffent weled yr eglwysi yn addfetach eu barn dift peQ<3erfynu yn derfynol. Gofynai at nid y ffaith fod colegau Cymru yn cael n mlaen ar linellau Seisnig ? oedd am Qab r<{!v0 ^wybodaeth o'r Saesneg Yr oedd cyd- I, J ^diaeth 3,'r llenyddiaeth ardderchog yn han- ^odol We^n^°§'on Cymreig, ond nid oedd vn han- diwvH" ^yn ar draul y Gymraeg. Byddai Qvtnrei8 yn ychwanegiad pwysig at Cvmr 1 rwy^d pwlpud Cymru a phregethu mewn i>r j)y3e^ a phur oedd wedi bod o fendith fwyaf Rhai^Wyj yn nyddiau aur ei gweinidogaeth. ^radrt^r p/ bresenol o bregethwyr i&dol o 1F trwy weinidogaeth nodwedd- iadol (,, Ytnreig, oblegyd dyma'r unig ffordd i'r pwl- Brwn 1 j j ar Y g^lon Gvmreig. *eglWvs- ganddo weled aelodau diwylliedig o'r Hid oedrl ^o'r ysgol Sul; i wella hvn iaut yn y j cynllun gwell na sicrhau diwyll- Yn nghyfarfod y Gymdeithas Ddirwestol, dewis- wyd y swyddogion a ganlyn :-Llywydd, Mr R. Williams, Garn is-lywydd, Parch W. Williams, Mountain Ash ysgrifenydd, Parch J. Griffiths, Llanfairfechan; trysorydd, Mr Ellis, Llanfair; arolygydd, Mr T. Edmunds, Mountain Ash. Dar- llenwyd papyr ar Win y Cymundeb gan Mr E D. Jones, prifathraw Ysgol Ganolradd Abermaw. Treuliwyd dydd lau i bregethu, pan y gweinydd- wyd gan y Parchn Dr J. Morris, Aberystwyth Dr Owen Davies, Caernarfon Dr Gomer Lewis, H. C. Williams, Corwen D. Williams, Llangollen E. Mitchell, Poncie B. Thomas, Treherbert; W. P. Williams, Isaac Thomas, W. Samuel, Lerpwl Idwal Jones, Llanelli; R. B. Jones, etc H.Jones, Blaenywaen J. L. Davies, Brynaman W. Rees, W. E. Watkins, Pembre A. Morgan, W. S. Jones, 0. M. Pritchard, E. Evans, Bangor ac A.J. Parry. Pregethwyd yn Saesneg gan y Parchn J. Thomas, Myrtle Street, Lerpwl D. Davies, Brighton; J. F. Mills, Caerfyrddin a T. E. Williams, Dref- newydd.

--0-rawiroichion.

IGWYLIAU HAF.

Llenyddiaeth.j

Ebion o Nant Conwy.

YFWYR TE-DALIWCH SYLW.

Advertising