Hide Articles List

8 articles on this Page

« Nodion o'r Ddinas

Herwhelwyr ffyrnig ger Rhiwabon.

Diffyg Arianol Eisteddfod…

[No title]

Eisteddfod Gadeiriol Gorwen.I

Mwngloddiau Cogiedd Cymru.

News
Cite
Share

Mwngloddiau Cogiedd Cymru. Y MAE adroddiad blynyddol Henry Hall, arol- ygydd mwngloddiau yn nosbarth Lerpwl, yr hwn a gynwysa orllewin sir Lancaster a Gogledd Cymru, wedi ei gyhoeddi. 0 berthynas i feus- ydd glo Cymru, hysbysir fod sir Ddinbych yn 1895 wedi cynyrchu 2,206,993 tunell olo, 46,835 tunell o glai tan, a 69 tunell o geryg haiarn a sir Fflint wedi cynyrchu 641,079 tunell o lo, 9,568 o dunelli o glai tan, a 917 tunell o oilshale. Y mae cynyrch siroedd Gogledd Cymrn yn dan- gos colled o 314,605 tunell g, ferbyn a'r flwyddyn gynt—cyfartaledd cyffelyb i'r golled yn sir Lan- caster. Yn Mon, ni weithiwyd unrhyw glodd- feydd a ddosbertbir o dan Ddeddf Rheoleiddiad Pyllau Glo ond cred yr arolygydd fod chwilio am lo ar fedr cael ei gychwyn yn yr ynys..Nifer y tunelli a godwyd ar gyfer pob person a gyf- logir oedd 272 yn 1894 a 259 yn 1895, ffaith a ddynoda waith mwy annghysou yn ystod y flwyddyn 1895, Rhoddir cyfartaledd gwerth y cynyrch wrth y pwll yn 1895 yn 6s 3c y dunell, sef 3c y dunell yn llai nag yu 1894. Ymddengys yr ystadegau canlynol yn y daflen :—Personau a weithient yn y pyllau ac o'u hamgylch, 12,236; tunelli o fwn a weithiwyd, alo, 2,848,072; clai t&n, 56,403 haiarn-faen, 69 cleifaen, 917 cyfanswm, 2,905,461 bywydau a gollwyd, 20 nifer y personau a gyflogir am bob un a ladd- wyd, 611 swm y mwn a godwyd am bob bywyd a gollwyd, 145,273 tunell nifer y mwnglodd- iau, 61. (o)

Dyffryn Clwyd.

Advertising