Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE BEST TEA IS I lit &i ilb ead F*eket "ALADDIVS MAGtC 2/- & 2/6 per Pound ALADDIN'S MAGIC TEA. RICH, LUSCIOUS FLAVOUR. Wholesale only of W. Williams A: Co., Tea Merchants, 5, Button Street, Liverpool. 0 SWYDDFA'R "CYMRO," CYFRSS Y CEINION. Pris Swllt. Trwy y Post, Is. Ic. 1. Helyntion Bywyd Hen Deiliwr. 2. Llythyrau yr Hen Ffarmwr. 3. Cyfrinach yr Aelwyd. Gan y Parch. W. REES, D.D. Y Tri Llyfr wedieu rhwymoyn nghydmewn Llian. Pris 4s, 4. Gardd Eifion sef Barddoniaeth ROBERT AB GWILYM DDU 0 EIFION. 5. Goronwy Owen. Holl Waith Barddonol. 6. Gwaith Beirdd Mon: sef, LEWIS MORYS Y BARDD COCH (Hugh Hughes), a ROBIN DDU 0 FON. 7. John Blackwell. Ei Waith Barddonol. Y pedwar llyfr uchod wedi eu cydrwymo mewc llian. Pris 5s' 8. Yr hen Bererinion sef, Hanes Bywyd RICHARD JONES, Llwyngwril; RHYS DAFIS (y GLUN BREN), ac EDMUND JONES o Bontypwl. 9 ac ii. Pigion Englynion fy Ngwlad, yn cynwys 2,000 o Englynion goreu'r Iaith. Detholedig gan EIFIONYDD. 10. Diliau Barddas sef, Cyfansoddiadau Barddonol BARDD NANTGLYN. 12. Rheinalltab Gruffydd. Gan LLYFRBRYF. 13. Gweledigaethau y Bardd Cwsg. Gan ELIS WYN ° LASYNYS. 14.—"Christmasia," gan DAVID OWEN (Brutus 'Bywgraffiad campus o'r enwogCHRISTMAS Evmw tan ysgrifenydd doniol a'i hadwaenai yn dda. 15.—J. Ceiriog Hughes: Ei Fywyd ei Athry lith a'i Waith. (Gyda Darlun cywir ohono ac o Benybryn, Dyffryn Ceiriog, lie ganwyd ef). Gan y LLYFRBRYF. 16.-Yr Oriau Olaf: gan JOHN CEIRIOG HUGHES, sef Caneuon, Rhiangerddi, &c., na chy. hoeddwyd o;r baaen, ac wedi eu cymeryd o law- ysgrifau y Bardd. Y DDAU LYFR UCHOD. wedi eu rhwymo ynnghyd mewn Llian. Pris 2s 6ch. 17.—Llyfr y Tri Aderyn. Dirgelwch i rai i'w ddirnad ac i eraill i'w watwar. Gan MORGAN LLWYD 0 WYNFCDD. Un o'r llyfrau hynotaf yn yr iaith Gymraeg Gyda NODIADAU AR FYWYD YR AWDWR, gan y Parch OWEN JONES, B.A., Lerpwl. Argraphiad Newydd. 18-LIythyrau Goronwy Owen. Wedi eu manwl gydmaru a choplau mewn ysgrif, yn ngnyda rhai llythyrau nad oeddynt mewn casgliadau blaen- orol, ac ychydig eraill wedi eu cymeryd o ysgrif- lyfrau. TREBOR MAI, Prif Englyniwr Cymru—Ei Waitb Barddonol; yn cynwys ei Englynion, Caneuon Cywyddau, &c., hefyd Darlun cywir ohono,a'i Fyw. graphiad. Pris, 5s DAFYDD AB GWILYM,—Ei Waith Barddo nol yn cynwys rhai cywyddau na chyhoeddwyd O'I blaen, cyfieithiadau i'r Saesonaeg o rai o'r darnau goreu; a bywgraphiad o'r Bardd yn Nghymrag ac yc Saesneg. Tan olygiad CYNDDELW. Pris, 10/6. YMABINOGION CYMREIG, sef Chwedlau Y Rhamantus yr Hen Gymry (fel yr ysgrifenwyd hwynt-yn yr Hen Gymraeg, ac mewn Cymraeg di weddar). Wedi ei rwymo mewn llian hardd, 17s. ANEW (fac-simile) Edition of the Renowned Work IOLO MANUSCRIPTS, being a selection oi Ancient Welsh Manuscripts, in prose and Verse, from the collection made byEDW ARD WILLIAMS (lolc Morganwg) and intended by him as materials for a New History of Wales. With ENGLISH TRANSLA- TIONSand Notes by his son, TALIESIN WILLIAMS Ab lolo, o Merthyr Tydfil Price, 2is » —— Trwy Post ar dderbyniad LB. lic. "CANIADAU ELFED." All, Argraphiad yn awr yn barod. JONES'S GREAT HOLIDAY BARGAINS- SEND EARLY. 59, 61, 63, BRUNSWICK OAD, LIVERPOOL. 500 pieces Dark Navy and Butcher Blue Prints, 2id per yard (very Special). Patterns Lent on Application. 200 pieces Light Ground prints for Servants Dresses, 3id, 4fd, 51d. Plain Zephyr Ginghams in Pink, Pale Blue and Red, 2fd, 31d per yard. 200 pieces Fancy Crepons for Blouses (Newest Goods), 4fd, 6Jd, 7!d per yard. Immense Variety of Oxford Shirtings (splendid patterns), 2fd, 3id, 4Jd. Jones's Noted Double Warp Shirtings for Dresses, 5id, 6id, 7id, New Patterns. 50 Dozen Loom Damask Table Cloths (large size, all Linen), 1/2,1/64. 100 pairs Twilled Bolton Sheets (very special value), 1/11, 2/6, 2/11. 1000 pairs Long Curtains, Taped Borders (exceptional bargain), 8id per pair. 500 pairs Lace Curtains, 3 yards long, 48 inches wide, Taped Border, 1/9! per pair. 250 pairs Lace fitirtains, 3 yards long, 52 inches wide, Tape Border, 1/111 per pair. Large purchase Madras Muslins for Curtains, 48 inches wide, 8fd, 101d per yard. Immense Stock of Oilcloths, Carpets, Skin Rugs, and Linoleums. 200 Boxes New Beaded Gimps (splendid assortment), from Id to 5/11 per yard Special purchase Ladies Leather Belts (Swiss patterns), in Tans, 6fd, worth 1/6. Splendid assortment of Ornaments, Buttons for Blouses, and Fancy Trimmings. Grand selection of Fancy Ribbons (now most fashionable for Millinery). Thousands of Straw Hats, most fashionable shapes, 3id to 4/11 each. New delivery of Ladies Umbrellas (Beautiful Handles), from 1/11 to 21/- each. 50 Dozen Ladies Plain and Ribbed Cashmere Hosiery (special), 6id to 2/11 per pair. 20 Dozen Ladies Indiana Silk Hose (Black only), splendid wear, 1/3i per pair. 50 Dozen Ladies Beautiful Embroidered Hose from 6fd to 2/11 per pair. New Laces in Cream, Whitt Black Silk, Fancy Fall Nets, Lace Collars and Silk St irfs. Fashionable Udine Silk for Blouses, 1/4. Chene Silks, various patterns, 1/61. 20 Dozen Ladies Cashmere Lined Jerseys, un and Braided from 1/11 J. Special 24 inch Black and Coloured Velveteen all New Shades, 1/- per yard. 50 pieces New Check Tweeds. Double width, Special, 6id per yard. Splendid Assortment of Black Crepons (now much worn), 1/- to 2/11 per yard. Grand Stock of New Shot Alpacas, Soliel Cloths, and Satin Cloths, all shades. Double width Melton Cloths, Useful shades, 6id (special value). Black Figured Alpaca, IOid. All Wool Foule, new shades, 1/- per yard. New stock of Ladies Capes, Mantles, Jackets, and Skirts. Splendid Stock of Ladies Underclothing, Corsets, and Fancy Aprons. 50 Dozen Special Ladies Short Hipped Corsets, 1flli, good value, usual price, 2/11. 20 Dozen Ladies Washing Skirts in Pink and Pale Blue Stripes, 1/6i. 200 Dozen Ladies 4 Button Kid Gloves (very special), 2/- per pair. Dent's make. Each Button has our Stamp, B.H. Try a pair, Tan, Brown & Black. 20 Cases Ladies Taffeta Silk Gloves, all shades and Black, from 4fd per pair. Send for our Noted Ladies Driving Gloves, splendid wear, Tan only, 2/3. New Stock of Ladies Fancy Cotton and Silk Vests for Summer wear. 20 Dozen Special Line Ladies White Calico Knickers, trimmed, 110ft. 20 Dozen Ladies White Calico Chemise, Trimmed Needlework, 1/6!. Grand Stock of Gents Hosiery, Gloves, Umbrellas, Silk Ties, &c. Dressmakers can be supplied with Smallwares, Trimmings, Buttons, at Wholesale Prices (send for quotations). POST ORDERS A SPECIALITY & SENT BY RETURN. JONES'S, NOTED CASH DRAPERS, 59, 61, 63, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. Ask your Crocer for Vft a n CORN UBI A BISCUITS All articles ued in the manufacture of the note CORNUBIA BISCUIT are of the best quality, the milk and butter used are supplied from the sManu- facturer' own Dairy Farm. ALSO FOR CORNUBIA (PATENT) Self-Raising Flour, FOR PASTRY, CAKES, PIES, PUDDINGS, &c. Acknowledged to be Superior to anything of the kind hitherto produced. Packed in 1, 2, and 31b. Bags Recipes on each Bag. WHOLESALE AGENTS Messrs. MORRIS & JONES, Sir Thomas Street, Liverpool. R. CLAMP & SON, Portmanteau, Bag, and Truqk laqufacturers, 37, 39, 41, Dale Street, ) » "2, Lord Street, ). LIVERPOOL. 8, Parker Street. ) !7 WILLIAMS & HUGHES, TAILORS & DRAPERS, 21, Brunswick Road, Liverpool. Larue Selection of the Best and Latest Materials. ESTABLISHED 1876. J. HENRY JONES (Late Saunders & Roberts) TAILOR & DRAPER. 19, CABLE STREET, LIVERPOOL Late Cutter at F. S. Lowy, London. Excellent New Stock for Selection. (*1 ELIAS & OWEN, Paint Manufacturers & Oil Merchants. OFFICE—18, GOREE PIAZZAS. IFORKS-DUTTON STREET, LIVERPOOL Telegrams— Caradoy, Liverpool. Telephone 6970 EDWARD JONES, Decorative Painter and Paperhanger, 44, CHATHAM STREET, LIVERPOOL. PLUMBING, BELLHANGING, GAS PITTING, SLATING, PLASTERING, BRICKLAYING, DRAINING, &c ALL SANITARY ARRANGEMENTS On the mest Reasonable Terms. Estimates given for all kind of Repairs to Property. Tdlephone No. 8573. ROY AL COURT THEATRE CLOSED FOR THE SUMilEii