Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Yr Undeb Cynulleidfaol,

News
Cite
Share

Yr Undeb Cynulleidfaol, CVNALIWYD uchel wyl Annibynia yn Mhenybont yr wythnos ddiweddaf. Fel pobpeth arall o'i blaen hi, a aeth heibio. Bu llawer smradwr yn pryderu, erbyn hyn mae'r pryder cyn siarad drosodd a'r benyd wedi siarad yn aros. mwy o Hinder wedi siarad yn anil nag o brj er cyn hyny. Dywedwyd rhai pethau yn dusau y btiasai yn well myned heibio lddvnt heb son am danynt, a ruwy na tbebyg genym fad ambeli gyffyrddiad o edifeirwch yn n^baion rtiai llei- arwyr pan y maent heno'n adolygu eu gwaith yn unigedd myfyrgell. Campus oedd anerchiad y Cadeirydd. Cad- wodd rhag eithafion sydd mor due-ddol o gael sylw ar adeg o'r fath. Anerchiad teg, cy riwn, boneddigaidd, yn Hawn meddwl a ehenadwrl, yn cael ei ddarllen heb un methiant ar frawddeg na gair, mor fwyn ag awel Mehefin, mor llixtirig a threigliad nant y ffynon rhwng y bryniau. oicr genyrn y teimlai y canoedu pregetnwyr oedd yno'n gwrando fwy o awydd nag erioed i ym- gvsegru i waith yr efengyl, ac i ymdrecbu mwy am dayfod i linell uniousyth pob goleuni. JNid wyf yn credu i'r ymdrafodaeth ar gyfrifoldeb yr eglwysi yn nglyn a chodi pregeth wyr ddatguddio yr un weledigaeth i neb, Darllenwyd papyr da ar y pwnc—a siaradodd gweiuidog a lleygwr wrth gynyg ac eilio penderfyniad ar y cwestiwn siaradodd y naill a'r Hall ohonynt yn cida doigon, ond nj ddaetb y weledigaetii, er y gall daioni ddeilliaw wedi'rcwbl o'r ffaith fod y cwestiwn yn cael sylw. Cafwyd papyr da, cynwysfawr yn y cyfarfod cenhadol,-ac areithiau gan genbadon, ond gwelsom y brwdfryderid cenhadol yn codi yn uwch. Mae mwy o weitbio wedi body ddwy flynedd ddiweddaf o blaid y genhadaeth nag a fu erioed. Ni a hyderwn fod y brwdfrydedd oedd yn Nghaerclyd(I a Blaenllecbau wedi ei droi i fewn i waith y presenol. Toddedig a ehalon rwygol oedd gweled y Parch W. Owen, gollodd ei iechyd—ei briod hoff, a'i gysuron bydol oil yn China,—wedi dycbwelyd i fethu siaract Galwyd ef i'r Ilwyfan yn y cyfarfod cenhadol ond nis gallodd siarad, yrngrymodd i'r dorf mewn cydnabyddiaeth o'r derbyniad croesawgar a gaffai-ac eisteddodd i lawr i wylo a r cadacn ymyl dn yn gorchuddio ei wyneb, ac wylodd y dorf, Cafwyd amrywiaeth doniau yn y cyfarfod cyhoeddus, a gwnaeth y tri areitbiwr eu gwaitn yn hollol fel hwy eu hunain—fel hwy eu hunain ar eu goreu, a mwynliawyd eu hareithiau yn ddirfawr. H wn mi goeliaf, oedd y cyfarfod llawnaf o frwdfrydedd o'r holl gyfarfodydd. Dywedwyd ynddo rai pethau eithafol yn ddiau, ond yn wir y mae ambell air eitbafol yn faddeu- adwy iawn ar adeg o'r fath, yn nghanol y fath donau o frwdfrydedd. Synwn ni ddim nad oedd rhai o'r areithwyr yn dywedyd rhai pethau nad oeddynt wedi feddwl. 'Roedd y dyrfa fyw yn tywallt syniadau at eu traed, ac yr oedd yn anba^rdd peidio gafael mewn rhai ohonynt, ond fel rheol syniadau heb sicrwydd am eu priodoIdeb yw y rhai ddeuant at y llefarwr o ganol brwdfrydedd cynulleidfa, ar adegau eraill y mae eu tuedd i dinystrio'r holl waith. Rhaid wrth farn gywir, gyflym iawn, i benderfynu beth i'w dderbyn a pheth i'w wrthod pan yn siarad uwch cynulleidfa'n berwi. Cofia rhai, a llawer, yn hir am bregethau'r Undeb nos Fawrth. Dwy bregeth yn gweddu yn rhagorol ar adeg o'r fath, yn ddigon gwahanol i'w gilydd, eto y naill a'r Hall ar faterion pwysicaf bywyd, Ni bu y Cyfarfod Dirwestol yn ol i ddim fu yn flaenorol yn nalyn a'r Undeb ar y pwnc. Cafwyd tair wraith gref a llawer o newydd-deb. Dywedwyd rhai petbau mwy newydd yn y cyfarfod hwn nag yn yr un o'r lleill, a dywedwyd ynddo lawn eymaint o bethau hen hefyd-. Bu amryw bync- Jat yn cael sylw y cynhadleddau, y pwysicaf fe ddlchon ydoedd pwnc y gronfa. Mabwysiadwyd egwyddor y cynllun gydag unfrydedd. Ymddir- iedir y gwaith o dynu allan y maa re dau i bwyllgor. YrnddirieJi" y casglu hefyd i bersonau o ddylanwa'! yn lie a Gogledd. Bwriedir cael c'onf<i o ugain mil o bunau o leiaf. Haw-id lawn y gall yr Annibvnwyr wneud byn ond iddynt fod yn unol. Cafwyd arvyyddion fod y gweiniaogion ac amryw ddiaconiaid a ddifrif am gael y symudiad yn llwyddiant. Bwriedir caso,lu'rarianmewnpi)m mlynedd, a chyfrifir eleni fel y gyntaf. Cafodd y ddirprwyaeth oddiwrth Gymanfa'r Methodistiaid, ac eiddo gweinidogion y dref dderbyniad calonog-siar- adwyd yn ddifyr iawn o bob tu—'roedd hen Fethodistiaid yn Annibynwyr, a heD Annibyn- wyr ya Fethodistiaid a'r gweinidogion lleol gyda breichiau agored yn derbyn yr Undeb i'w plith. Cyflwynwyd dydd Iriu i bregethu, gan ddecbreu am saith y boreu, a dal ati hyd yr hwyr. Ymadawai'r ymwelwyr gyda phob tren ddydd Iau, ac erbyn -hed iyw mae r canoedd I cyfeiilion wedi myned i'w gwahanol gylchoedd a bydd llawer gwyneb wedi ei golli erbyn yr j Undeb nesaf. Hyfryd oedd ysgwyd Haw a. I ffryndiau, a gweled hen wynebau, ond ni cbaf- wyd gorphen ymgom a neb. Yr oedd llaw neu 11 wyneb newydd yn tori ar yr ymddiddan ac yn I dyrysu pob cyfrinach. Achwynai rhai fod y dyrysu pob cyfrinach. Achwynai rhai fod y cvfarfodydd yn myned yn rhy feithion—llifai'r naill i'r llall bron o hyd, gwaith anhawdd i lawer un yw tewi. Mae siarad yn beth anhawdd yn sicr, ond y mae tewi ar yr adeg briodol yn an- hawddach. Ble'r oedd y gloch eleni 1 Rhaid ei cfaael yn ol. I Lerpwl y daw'r Undeb y flwjrddyn resaf, lie y ceir digonedd o adeiladau cyfleus—sicrhaer cloch. Etholwyd y Parch R. S. Williams yn Gadeirydd gydag unfrydedd rnawr. Mae efe wedi gweithio'n hir a chaled. Nid yw wedi ysgrifenu nemawr, ond y mae wedi pregethu a siarad yn ddibaid er's degau o fiyn- yddoedd, ac yn hollol adnabyddus draws Gog- ledd a De. SOUTHMAN. -0- Mae Tywysoges Cymru wedi bod yn ddigon grasol i dder byn copiau o Alawon fy Ngwlad ac wedi diolch i'r casglydd, Mr Nicholas Bennett, am danynt.. Mae Cwmni Nwy a lJwfr Gogledd Cymru wedi prynu amryw weithfeydd nwy a dwfr, a'r prisiau am danynt wedi gostwng mewn llawer lie.

PWLPUOAU CYMREIG, Awst 2.

Advertising

ICHESHIRE LINES.

Advertising

CRONFA COFf ADWRIiETHOL DANIEL…

Advertising

Family Notices