Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

D. R. JONES & Co., PIANOFORTE. ORGAN. HARMONIUM & MUSIC SELLERS 106, HOLT ROAD. LIVERPOOL. Tuning & Repairing a Speciality Music sent by Post cannot be exchanged, MASNACHDY CERDDOROL Y CYMRY gCedwir Stock helaeth o bob math o offerynau Cerdd. PIANOS o 10s. 6ch. y mis ac uchod, nan v -wneuthurwyr goreu bob amser ar law Broadwood Brinsmead, Collard, ^eumeyer, Ward, Monington & Weston, Justin Brown, &c. AMERICAN ORGANS, 5s. y mis, &c. Mason & Hamlin, Bell & Co., Smith, Story & Clark, &c., &c, HARMONIUMS, 4s. y mis, &c. 0 waith Trayser, Christophe, Alexander, &c., &c. VOICE TRAINING, &c., &c. SCHOOL OF MUSIC. Prospectus on application. NOW IN STOCK PIRSTCLASS SECOND-HAND HARP By the Celebrated Maker, ERARD. T E L Y N WIR DDA. D. R. JONES & Co., 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL, F CONCERT AGKNTS. &c- Eto ar y Blaen. r'"ERWERIN, « TE A CHOFFI PUR. Gwerthiant yn cynyddu bob wythnos o gan pwys i dunelli. PORE WATEII IS ESSFXTIAL- TDJHIAITII." THE New Aerated Beverage aqd Buffet Co., Ltd,. Wrextiam, Manufacturers and. Proprietors of HIGHEST AWARD HIGHEST AWARD SILVER MEDAL A W lqomm- GOLD MEDAL 1881. NEW YORK, 1882. THE RENOWNED NON-ALCOROTJIC BEVERAGE. Also Manufacturers of High-Class Mineral Waters, Cordials, &c., &c. PRICE LI3T AND TESTIMONIALS SENT ON APPLICATION. EISTEDDFOD GADEIRIOL CORWEN, Dydd LIun (Gwyl y Banc), Awst 3, i896. LLYWYDDION: "Proffeswr KUNO MEYER, Llynlleifiad. THOMAS JOtfES, Ysw., Y.H., Bryn Melyn. Colonel PARR-LYNES, Garthmeilio. RHAG-OLY G-ON YSPLENYDD. 11 o Awdlau ar destvn y Gadair. S o Gorau Mawr. 3 ar yr Ail Gystadleuath. 6 o Gorau Meibion, a phedwar o Gorau Plant. DATGEINIAID Soprano—Miss MAGGIE DAVIES (Prif Soprano Eisteddfod Genedlaethol Llandudno). Tenor—Mr MALDWYN HUMPHREYS. Bass—Mr EMLYN DAVIES. HUGH MORRIS, Ysgnfenydd. LONDON. I r QUASLYN HOUSE. • TEMPERANCE HOTEL, |J| 9, Euston Square, London, N.W. Y mwyaf canolog i bob rhan 0 Lundain. Yn agos i Station Euston (L. & N.W. Ry.). Dwy fynyd o gerdded o Stations St, Puncras (Midland Ry), neu King's Cross (G,N. Ry). Dee mynyd o dren o Paddinarton (G.W. Ry.) gyda'r Metropolitan Ry. i Station Gower Street, yna ymofyner am Euston Square. D. EVANS. Perchenog. Elfenau Athroniaeth Foesol, GAN Y Parch, JOHN JONES, Tuebrook, Y mae ychydig gopiau o'r llyfr uchod ar law ac i'w cael am SWLLT yr un, o Swyddfa'r Gymro, 8, Paradise Street. RICHARD E. EVANS, House and Estate Agent, Opposite la, PRESTON STREET ( PP Courts )> LIVERPOOL, And 2, TREGANNA TERRACE, LISCARD ROAD, LISCARD. ESTATES CAREFULLY MANAGED. RENTS COLLECTED PROPERTY BOUGHT, SOLD, OR LET MORTGAGES EFFECTED. CHESHIRE LINES. GWIBDEITHIAU GWYL Y BANC 0 ORSAF GANOL LLYNLLEIFIAD. Arddangosfa Amaethyddol Frenhinol Sir Lancaster yn y Deheuborth. Bydd TOCYNAU RHAD o ORSAF GANOL LLYNLLEIFIAD i'r DEHEUBORTH fel y canlyn:— boreu boreu nawn nawn nawn Gwener, 21ain, am 9 0 10 5 12 20 1 33 Sadwrn, 22ain, am 9 0 10 5 12 20 1 25 1 33 Llun (Gwyl y Bane), Bob haner awr o 9 0 boreu hyd Awst 3ydd. J 2 20 nawn. Y Tocynau yn agored i ddychwelyd ar y dydd y codir hwy yn unig. Atdyniadau Arbenig yn Ngerddi Belle Vue, Manceinion. GOLYGFA YSPLENYDD AR FRWYDR YR ALMA- Seindyrf i Ddawnsio. Cychod ar y Llynoedd. Casgliad mawr o Anifeiliaid. YMDRECHFEYDD CRICKET PWYSIG YN OLD TRAFFORD. Bydd TOCYNAU RHAD o ORSAF GANOL LLYNLLEIFIAD i FANCEINION fel y canlyn:- SADWRN. Awst laf, am 1, 2, neu 3 diwrnod, gyda THRENAU CYFLYM, boreu nawn Am 8 30 9 30 12 30 1 30 a 2 30, ac Ar WYL Y BANC, Llun, Awst 3ydd, Am 8 30 9 30 10 30 110 1130 12 30 130 2 30 Am 1 dydd yn unig. Am fanylionGwibdeithiau eraill i Matlock, Buxton, Worksop, Cleethorpes, a gorsafoedd ar y Cyffiniau Dwyreiniol, hefyd i Lundain a De a Gorllewin Lloegr, gweler tafleni yn y gorsafoedd. DAVID MELDRUM, Goruchwyliwr. Gorsaf Ganol, Lerpwl, Grorph., 1896. T)IOS JONES& Co. Ltd TIME-TESTED TEAS @ 1/3, 1/7, and 2/- per Th. SPECIAL VALUE. Parcels of Tea value 20/- and upwards sent carriage paid by Rail when remittance is sent with the order. SAMPLES FREE ON APPLICATION. TJiOS. JONES & Co. Ltd. Tea & Coffee Importers, 9, PARKER STREET, LIVERPOOL. Y CYMRO: Danfonir UN copi yn ddidraul trwy y Post Am 12 mis, 5/6 Am 6 mis, 3/0 ) Am 3 mis, 1/6 Telerau Hysbysiadau Yn ol 3/- y fodfedd, neu 13 gwaith am 19/6. -0- At Ein Cohebwyr. Dylai pob gohebiaeth ein cyrhaedd fan bellaf fore dydd Llun a phob newydd a hysbysiad erbyn bore ddydd Mercher. John Jones.-Maen annichonadwy gwnead na "rbych na gwellt" o'ch llythyr ar Gyfarfod Misol Lerpwl." Yn nghvimni natur a'i phlant.—Yn ein nesaf. Pregeth o Bwlpud Huu: Llwyd.—Dylai fod cywil- ydd arnoch alw hen wemidog parchus gyda dau enwad o leiaf yn "olygydd wedi ei witsio." Ni chymerem blwy Llanrwst am gyhoeddi eich pregeth." Ac nid iawngwyr- droi'r Ysgrythyr fel y gwnewch gyda'ch testyn o cofiwch wraig Lot" i cofiwch lot o wragedd."

A CEIR UNDEB?

---0---Diddymu Rheol y Tair…

---0--Dyn annynol yn Mangor.

,0 Lladrad honedig yn Llanfairfechan.

o Lleol.

"(o) J Gyffredinol.