Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Barddoniaeth.I

News
Cite
Share

Barddoniaeth. I YR AWDL ORSEDD. (0 litwyxgrijcn JOHN CKTRIOG HUGHES.) (Llais Udgyrn).—Adroddavxl. Ai gwaedd uwch adwaedd yw ? Udgana'n uwch, O Gorn fy Ngwlad. [ Udgorn eto Mae'n dweyd fod Cymru eto'n fyw, A'i hen ddefodau mewn parhad. GWEDDI'R OKSEPI),—Adroddaivd. Duw, rho nerth Ac o nerth, pwyll; Ac o bwyll, gwybod Ac o wybod, y cyfiawn Ac o'r cyfiawn, ei garu Ac o garu, caru pobpeth Ac yn ngharu pobpeth, earn Duw. Cydgan neu Bedivarawd. Teyrn mawreddog llu y ne, Anfeidrol Haul wyt Ti; Gorllewin, gagledd, dwyrain, de, Mae'th bresenoldeb yn mhob lie Lie traidd ein llyerad ni, Yn dweyd o hyd Mae'th wyneb pryd, Y Gwir yn erbyn Byd." PENCEBTJD (LOLO). 0 bob cym'dogaeth dan y ser A edwyn lais cerddoriaeth ber, 0, dowch i Gyleh anrhydedd Ac yn lie bod ar daen, 0, denwch yn mlaen, Dilynwch fi i'r Orsedd 0 un i un, Bob mab a mun, Os am fraint gradd y mae eich bryd, Dyma Faen y prawf yn eich gwahodd i gyd. BARDD (Geraint). Paid di, Bencerdd, bod ar frys, I'r Bardd mae liefyd wa'dd a gwys, A gradd yn 01 teilyngdod Mae awen yn y byd yn bod, Heblaw Cerddoriaeth fawr ei chlod, 1 dderbyn nawdd Eisteddfod. [Enter Telynor neu Delynorion Bys ar dant sy'n codi'r galon, Ac yn gyru gofid draw Dere Delyn Telynorion; Dere, 'r awenyddol law. [Tclpn neqt Delynav. yn chwareu Dos i fynu, 'r cryfa'i waed, Ac i ddyfnder mawr ei serch; O mae canu yn ein traed— Delyn Cymru nefol ferch. BABPDONES. Ai'r hwn a wnaeth ein Gorsedd ni Sydd heddyw i'w wahardd Rhag derbyn o'i hanrhydedd hi ? 'Rwy'n galw'n mlaen y Bardd-y Bardd Y BARDD. 0 dowch i'r Orsedd uchel fri, Feirdd a Llenorion, gyda fi. CE-KDDORES. Cerddoriaeth oedd y gyntaf un O'r holl awenan gafodd dyn Bu'r ser yn canu n web y byd Pan oedd Barddoniaeth fechan, fud • Cerddorol sain i'r byd. a roed Cyn bod ar lafar nac ar lythyr air eriaed. BABDDONES. Yr holl fydoedd fry sy'n teithio trwy Gylchrodau byw Eangder Duw— EKE a'i Air a'u creodd hwy. OKYDIVION.—Cydgan. Rhwng y Cerddorion ar un llaw, Ac ar y llall Brydyddion Yn mlaen yn ostyngedig daw Dorfeydd o bur Ofyddion, Cofiwch am nod ein Gorsedd ni- 'Ry'm yn un o'r pelydrau yn y tri. DKRWYDD. Noeth arf i'th erbyn nid oes un, 0 doed Gwyddonau'r byd yn un I wyneb haul a 11 ygad dydd, I feithrin pob gwybodaeth a ddaeth i ddyn Mae'r Orsedd heddyw'n rhydd—yn rhydd. CYDGAN DDWBL. Mynyddau'r wlad yn adsain sydd 0 graig i graig, 0 aig i aig, Mae'r Orsedd heddyw'n rhydd—yn rhydd SUON SERCH. An riniog drws fy nghalon Y saif colomen wen, A thalaith o freuddwvdion Fel blodau gylch ei phen. Daeth yma'n ddystaw-ofnus, Heb imi anfon cais, Ond O mae'm calon glwyfus Yn hoffi awn ei llais. Wrth wrando dy gyfrinach, Fy mwyn golomen dlos, Mae'r nef i gyd yn lasach, A chan ar wefus nos. Lliw dydcliau di-gysgodion Sydd ar dy esgyll aur A'th lygaid sydd yn loewon Fel llewyrch Gobaith claer. O dywed imi, wenfron, Paham 'rwvt ti fan hvn'! Pwy blethodd y breuddwydion 0 gylch dy wddw gwyn ? Paham yr wyt yn trydar ? Oes hiraeth yn dy fron ? Oes genyt tithau gydmar Yn mhell tuhwnt i'r don ? Myfi yw lla.ttai'r galon, Ac anfonedig Serch," Ac 0 'r golomen dirion Oedd ysbryd gwyn fy merch. 0 fewn fy mynwes mwyach Colomen wen sy'n byw A swn ei llais sydd fwynach Nag angel-gan i'm clyw. O. CAERWYN ROBERTS. COFFADWRIAETH Y CYFIAWN. YN William Roberts* y gwelem rabbi, A llawn wr i-iniawn- lienor o yni Bu'n sant disorod isod tra'n oesi— Tuedd ei enaid oedd at ddaioni Y doethaf frawd aeth i fri-yr eiloes, O i weithgar einioes aeth i'w goroni. T. L. AP GWILYM. [ t O 49, Claribel Street, Lerpwl. vr hwn a fu farw Gorph. 27, 1895 ] CADEIRIAD Y PARCH BEN DAVIES YN t LLANDUDNO. 0 WYDD y byd ehedodd Ben-Davies I'r dwyfol di-niwlen Cyffyrddodd Haw ei awen Dant aur llu Tuhwnt i'r lien-" Elftn.

--0--Cohebiaethau.

--0-Argyfwng y Cia. Z2

Tan yn Nghaergybi.

[No title]

Advertising