Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

-:0:-CWRS Y BYD

Cytfredinol.

Ffestiniog.I

News
Cite
Share

DYMUNA Eisteddfod wyr y Pentref dan y Ffestiniog. I Moelwyn" anfon anercb at y Cwilsyn i attolygn arno i dywallt gweddillion pbiol ei chsverwedd i Gamlas Manceinion. Gan fod yr Archdderwydd wedi cyhoeddi Heddwcb bied i'r fwyell gael ei chladdu a chym'dogaeth dda gael ei badferu. Hyderaf y bydd Dirprwyaeth Lerpwl yn Eis- teddfod Llandudno yn rhoddi cefnogaeth wresog i Wyl y Pentref yma, a gallaf sicrhau pobl eich dinas na byddwn ninnau yn ol i dalu'r pwyth adref pan ddaw cyfleusdra, yr hwn a obeithaf fydd yn y flwyddyn 1900. Ni roddwyd idrigol- ion y "pentref" dalentau goruwcb preswylwyr dinasoedd a threfydd mawrion, ond ni roddwn ein cap i lawr i dref na dinas am frwdfrydedd cenedlaetbol nag am ein heiddigedd dros yr hen I In sefydliad, ac hwyrach, gan nad ydym uweblaw cymeryd gair o gynghor, na bydd Eisteddfodwyr profiadol Lerpwl yn ol o xoddi awgrym caredig yn awr ac eilwaith er sicrhau llwyddiant yr Wyl. Da genyf ddeall fod y rhai nad oeddyat oer na brwd o blaid y symndiad ar y cyntif yn gwresogi i'r gwaith, ac odid nad hwy a fyddant yn mhlith ei hyrwyddwyr mwyaf tanbaid cyn penblwyddyn. Y mae yn ravs-* y dosbarth hwn luaws o rai pwyllog a phrofiadol, a llawer yn wyr o ddylanwad mewn byd ac eglwys. DiaD. y croesiwir hwy i'r rhengau gan y rhai sydd eisoes ar y mass, ac y bydd iddynt ym- daflu i gydweithio i sicrhau llwyddiant yr Eis teddfod. Cynaliai yr Annibynwyr eu cymanfa flynydd- ol yma nos Wener, dydd Sadwrn, a dydd Sol diweddaf, ac yn mysg yr enwogion a wahodd- wyd o gyrau eithaf y Dywysogaeth, yr oedd mwy nag un bardd cadeiriol, heblaw amryw lenorion adnabyddus ar y maes Eisteddfodol. Wrth ddychwelyd o'r seiat gyflredinol brydnawn Sadwrn daethum ar draws un o'r frawdoliaeth, ac wedi cyfarch gwell aeth yn sgwrs am Eis- teddfod 1898. Llongyfarchai yr ardal ar Iwyddiant y cÚs yn Llandudno ac wedt pro- phwydo yn wybodus am Iwyddiant yr Eistedd- fod. trodd ar ei sawdl yn sydyn a gofvnodd, Be chi am neud a'r surplus, facbal1 ?" Ed- rycbais vn syn ar y b'-awd, ac ar y cyntaf tvb- iais ei fod heb golli dyianwadau lloerigol y gwisgoedd barddol. Wrth weled y benbleth yr oeddwn ynddi trugarbaodd wrtbyf, ac eglurodd ei fod rredi cael ar ddeall fo 1 cylch mewnol y pwyllgor lleol wedi penderfynu arbed yr holl gostau afreidiol yn nglyn ag arweinyddion. beirniaid barddonol, <bc., y rnae Eisteddfodau yr oesau wedi myned iddynt trwy benodi un ohonynt eu hunain i ymgymeryd a'r gwaith. Os synais o'r blaen. rbyfeddais yn awr, ac am ysbaid ymaflai fy nhafod yn nhaflod fy ngenau ond daeth cyfaiil a wrandawai yr ymdrafodaeth yn mlaen, a chyda wine hynod o awgrymiadol, dywedodd mai wedi treulio awr ddyddan yn nghwmni rhai o gocosfeirdd y fro yr oedd —— ac er holl fuddugoliaethau Eisteddfodol yr olaf prin v pasiai Safon 1. yn Nbanygrisian yma, ac ymddengys nad ydyw erioed wedi deall mai "nid wrth ei bicf y, mae prynu cyff'logya Deallaf fod v brodvr Annibynol w icli cael cymanfa odidog ac er fod y mwyafrif o'r ped- war c(mad ar ddeg yn adnabyddus, cafwyd cyn- ulleidfaoedd enfawr ac odfeuon grymus. leu- iawn ,) ainc iawn oedd y gweinidogion at ou gilydd- nid oedd yr bynaf ohonynt, sef y Parch D. S. Davies, Caerfyrddin, ond yn anterth ei ddydd- iau, tra yr oedd amryw yn edrych flwyddi lawer ya ienengach. Prawf y derbyniad a'r gwran- dawiafl gawsant nad ydyw y weinidogaeth yn mysg yr enwad yn dirvwio. Cafwyd seiat gyff- redinol gamp is nawn Sadwrn yn Jerusalem, dan lywvddiaeth y Parch R. Talfor Phillips, Llan, a chvmerwyd rhan yndrJi gan y Parchn T. T. Phillips, B.D., Bala E. Richards, Totivpaticiv; Hywel Edwards. Birmingham J. Davies, Wern D. S Davies, Caerfyrddin a J. Charles, Dinbych. BAKLWYD. o j

OwibnoclioH o Ddyffryn MaeSor.

Cohebiaethau.

[No title]

BWRDD CANOLOC ADDYSC CYMRU.