Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

ARAITH AR AN GEN TEILIWR.

BREUDDWYD TEILIWR.

o Cynadledd yr Athrawon Cymreig.

I Nodion o'r Ddinas.

News
Cite
Share

I Nodion o'r Ddinas. [Gan CWILSYN.] DA genyf ddeall oddiwrth lythyr gohebydd mewn colofn arall fod cerddorfa Gymreig ar gael ei sef- ydlu yn y ddinas. Bu llawer o dro i dro yn eym- hell hyn, yn neillduol arweinwyr ein cymanfaoedd canu, ac y mae'n wir hyfrydwch genyf fod y cym- helliad ar fedr cael ei sylweddoli. —o— Tipyn o waradwydd ar Gymry ieuainc cerddgar y ddinas ydyw eu bod wedi aros hyd yn hyn heb symud yn mlaen. Difaterwch yw'r unig esgusawd dros hyn. Mae eu gallu yn ddiamheuol, a digon o fanteision yn eu cyrhaedd i berffeithio yn y gelf, ae eto bron na theimlid anhawsder mewn rhai addol- dai i gael chwareuwyr cymliwys i arwain y mawl. Gellir disgwyl diwygiad bellach, a gobeitbiaf y bydd cerddorfa Gymreig Lerpwl yn llwyddiant. -0- Hydref 28, bydd y Parch D. Adams, B.A. (Hawen), Bethesda, yn cael ei sefydlu yn weinidog eglwys Grove Street. Bydd ei ddyfodiad yn ychwanegiad pwysig at bwlpud y ddinas. Saif ar ei ben ei hun fel pregethwr ac nid oes neb hyd yma wedi anturio cymaint ag ef i ddadrys y cwes- tiwn gwyddonol dyrys o ddadblygiad-cwestiwn yn ddiau sydd i gael mwy o sylw yn y dyfodol rag mewn dyddiau fu. Mae ganddo feddwl coeth a diwylliedig, teimladau tyner a llawn o brofiadau dwysion, ac y mae'n sicr yn meddu cymhwysderau arbenig i arwain a chyfarwyddo pobl ieuainc mewn dinas fel hon. Daw i lanw lie pwysig, ond fel y dywedai rhywun yn ddiweddar-" Mae yr hwn all ddal ei dir yn mhlith chwarelwyr goleuedig Arfon yn sicr o ddal ei dir yn mhlith unrhyw ddosbarth arall o'r genedl," ac nid oes amheuaeth genyf na cheir y dyn priodol i'w le priodol pan ddaw Mr Adams yma. -0- Nos Fercher nesaf, cynelir cyfarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas yn Nghapel Chatham Street. Eleni ceir clywed y dirprwywr newydd, sef y Parch D. C. Edwards, M.A,, Merthyr. Y mae ef yn fab i'r diweddar Ddr Edwards y Bala—y gwr a'r nefoedd yn ei wyneb," fel y galwai Huw Myfyr ef, ac felly yn frawd i'r Prifathraw T. Charles Ed- wards, D.D. Efe sydd wedi ei benodi yn olynydd i Dr Dickens Lewis-gwr wnaeth lawer dros y gymdeithas hyd nes y diffygiodd ei nerth ar y tfordd ac y gorfu iddo roddi y gwaith i fynu. -0- Yn Nghymru, mae cyfarfod y Feibl Gymdeithas bob amser yn hynod boblogaidd. Ceir yr hon enwadau, ac Eglwys Loegr hefyd, yn ymuno i'w gynal, a bodola teimlad rhagorol ynddo. Ond rhaid I i mi ddweyd mai dyma'r cyfarfod mwyaf gwywedig ei wedd yn mhlith Cymry Lerpwl. Ni cheir ond cynulliad bychanlllddo er's blynyddau, ac y mae rhai o'r gweinidogion wedi bod yn amlwg trwy eu habsenoldeb. Haedda'r gymdeithas well cefnog- aeth gan ein harweinwyr crelyddol; dylent gofio fod eu presenoldeb yn cario dylanwad ar yr aelod- au, ac yn lie tori eu cyhoeddiad bob blwyddyn yn y cyfarfod hwn, dylent ymdrechu gwneud a allant i gynorthwyo cymdeithas mor ragorol. Yr ydych chwi, weinidogion, yn cymhell eich aelodau i ddi- wygio-caniatewch i aelod eich cymhell chwithau i wneud yn gyffelyb. --(1- Nos Fercher, yn ysgoldy capel Anfield Road, cynaliodd y merched gyfarfod dirwestol dan lyw- yddiaeth Mrs T. C. Jones. Caed cryn hwyl ynddo, yn neillduol pan oedd y meibion yn myned dan feirniadaeth y merched. Anturiodd amryw ohon- ynt i gystadleuaeth, ac ar air a chydwybod y Misses Harris a Jones, Rockfield Road, barnwyd y Mri Ernest Hughes, J. Jones Williams, a H. Lloyd Jones yn teilyngu y rhosynau gynygid yn wobrwy- on. Cafwyd papyr dyddorol hefyd gan Miss M. C. Jones, a chan swynol gan Miss Harris. -0- Hysbysir fod y Barwn de Worms, yr A.S. dros Ddwyreinbarth Toxteth, wedi ei ddyrchafu i'r ben- defigaeth. Cymer ei le yn Nhy'r Arglwyddi ar agoriad y Senedd. Dywedir ihai Mr Austin Taylor fydd yr ymgeisydd Ceidwadol, ond hyd yma nid oes un Rhyddfrydwr wedi ei enwi.

-0--Dynladdiad honedig ger…

[No title]

Priodasau.

Tri Thywysog Pwlpud Cymru.

[No title]

Advertising

Syffryn Clwyd.

-:0-Ymosod ar ddyn gyda phigfforch…

Advertising

Cynddelw a'r c Hen Deiliwr.1