Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ESTABLISHED 1853. OWEN ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netherfield Road South, Has large and small Dwelling-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Have Cottages to LET various parts of the o .qu, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of ares. Also larger houses at higher rents. (F H Q E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT, HAS large andsmallHous To Let in various parts of the city and suburbs. Houses bought and sold. Mortgages arranged, ttc. (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes of House and Shop Property carefully and ec- nomically managed. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insuances effected. (F HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 117, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected. Mortgages Arranged. TELEPHONE No. 1779. W. H. 14EVANAS & Co. AUCTIONEERS & VALUERS, 384a, 386, & 388, Stanley Roai, Kirkdale. HOUSEHOLD SALES conducted on Owner's JTTL Premises at fair and reasonable Terms. Valua- tions made for Probate Transfers, etc. References given. W. H. NEVANAS buy for prompt Cash whole or part of Household Furniture. Best prices given. The Liverpool Land Company, Limited. TO BUILDERS, &c.-To be Sold, Freehold and 999 ears' Leasehold LAND, in lots to suit purchasers, in Garston, Kirkdale, Walton, Bootle, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all the ,I)Calities.-Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. 0. & D. WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES lis STOCK, Tool Makers, &0. METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works-TAYLOR STREE i2, Office and :8ocs-402 &; 404, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Ovep, Stocks, Confectioners' Ovens, Chaffers, Boxes, Fire Bars, &c.; al sizes of Gate Runners, &c. -0_- TRADE MARK. 8s' £ 9i aaaaisioaa YFeMygipetii FawrGymreig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWOa PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Ysgrifena y Parch. E. W. DA VIBS. Ton tre, yn ddiweddar Gallaf ddwyn tvstiolaeth glir i boblogrwydd mawr HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE, ac idderbyniad Iles neill- duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- yddiad ohono, ac hefyd 'w werth yr adeg hon gyda'r haint Influenza.' Llanber's, Jan. 27, 1886. Dywed y Parch..T. E. OWEN 6 Y raae hen wraig yn Pentraeth. Sir Fon, yn dueddol iawn i beswdl ciled vn enwedig ar amserau rb"wl!yd._ Nid oes dim yn y ffordd o feddygi'daeth yn ei lleshau g"tal a'eh 'COUGH MIXTTTRF, Ei hunig gvsnr ar y ddaear, ebe hi. yw y Beibl a DAVIES'S ComJH MIXTURE.' Dywed Y Parch LL. B. ROBERTS, Caernarfon -Dan oc'Hain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lis? weithredu Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes 0 iechyd ddi-besychu Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- Anwvl Syr,-Cef;tis rldwy botel 0 DAVIES'S ItF COUGR MIXTURE gan Mr. flushes, Druggist, yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am dano. Yr oeddwn vn dioddef er's misoedd oddiwrth Beswch a Diffyg Gwynt. ac wediti-eio pob moddion, ond vn aflwyddianus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth apffael,edig wedi cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgyfaint.' Dywed Mr J. E. EDWARDS, Groes, Rhiwabon: Anfonwch botelaid o'ch Co ITOH MIXTURE ar unwaith. Da genyf eich hysbysu fod y botel- aid flaeuorol wedi gwneud lles mawr. PAROTOEDIG GAN HUGH DA.YIES, Chemist, H[HCHYNLlETH. Liverpool Agents -Williains, Chemis xxeyworth Street; Williams, Chemist, Granby Street Wynne Thomas, Chem- st, Keusingwa Wrextiam-Ur Hugh ^nwlands, Bridge Street. s nj Messrs GRIFFITHS & DAVIES; 398, SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liverpool, are now concentrating all their attention to the following Departments, viz. :— Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery. Hosiery. Mantles. Boys Clothing. Paperhanging. Uncier cloth i ng. Burs. —AND— Millinei y. In all these Departments will b, >nd the Newest and most Stylish Goods of the S n at moderate prices. yGRfFFfTHS & DAVIES, 393, Scotland Road. F XTEILWNG 0 SYLW PAWB. y CWYNIONY CLAF. J\ PA Beth yw ASTHMA Anadliad byr, brysiosr a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes. dan—un yn barhaul, a'r Hall y 1 dyfod yn mlaen ar adegau. Celwir., cyntnf ya continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a dirwasgiad y pibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwynt. i'r ysjryfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan aneirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bron- chitis, Peswch, Anwyd, E-iffyg Anadl, a'r Crygni ? BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai oerfel ac anwyd ydyw dechreuol achos pob clefyd yn mron, a diddadl fod miloedd yn myned t'r bedd yc anamserol o eisiau cael meddyginiaeth bwrpasol a phrydlawn Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddisymwth a lleidr yn y nos, nes yn rnron ymdori gan beswch yn ddibaid, Lel) ond ychydig orhpwysdra, nes yr oeddwn %edt ciredu fy mod wedi fy nal gan y darfodedigaeth ac yn nghanol y boen dirdynol oedc: trwy fy nghyfansoddiad anfo ais am botelaid 0 'BALSAM OF HONEY" TUHOR WILLIAMS a chymerais tua llonaid llwy gawl ar unwaith, sef chwaneg na'r cvfarwyddjd oedd ar y botel a chyn tri munyri yr oedd y peswch wedi peidio i raddau annghyffredin. Cymerais yr oil o gynwysiad y botel, ac erbyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. i Bum yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd wrth gaethdra, peswch, poeri gwaed. a tizyridra y frest: bum hefyd am bum' mlynedd yn cae] anhawsiier dirfawr i syrnuo o amgylch, ni allaswn gysgll na gnrwedd i lawr y nos laa'r dydd. Bum o -'an driniaeth feddygol am un mlynedd ai ddeg hefyd, bmll o dan driniaeth yn Yspyttai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedood y meddygou wrthyf na allvswn ddisgwyl gwellhad, gan fy mod yn 64ain mlwyd,l oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am 'BALSAM OF HO>IEr T7DOE WILLIAMS rhoddais brawf arno, ac er fy gyndod da-fu i'r dogn cj-dtef- roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadiu. r oedd poeri y gwaed o'r ysgyfaint yn Ueihau. Diflanodd y caethdra, fel Swyni gyfaredd, i bed«Tar gwynt y nefoedd, ac yn inhen ychydif wythnosau. drwy ddefnyddiad parhaus 'Balsam if rJ oney Tudor Williams, adferwydfl i fy iechyd daatfe (0,1 Ystyriwy! hi yn ddyledswydd arnaf i anfon i chw' y dystiola,eth hUII.- Yr eiddoch yn ddiffuant, Mrs EMEREV, 19 Coningsby Street, Hereford, 1Sfai 25ain, 1S90." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laetl O'r Croup, Bronchitis, a'r Pâs, wedi pobpe-h arall fethu Y ffordd i brofi y peth ydyw profi drosoch eich hunain. 01 "¡.yna sydd yn feridigedig ni chewch eich siojBBji. Gwerthir 'BALSAM OF HONEY' TUDOR \VI:.J gan bob Kferyllydd drwy yr boll fyd. 1,1-wn costrelau, 2s 9c, neu trwy y llythyrdy YI1 rliad am Is 3c a 3s. Perch D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S. Medical Hall, Aberdare. A A ii IPAPAYASNI STEAMSHIP 03MPAN*. LARGE AND POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVANT, BLACK SEA, KGTPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterranean Ports, taking the following two routes alternately (1) MALTA, SYR A.SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESSA. Calling ofte on the return journey at sevtral Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea, Greece, and Srain (2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPRi- BEYROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasionally on the homeward voyage at Spanish Ports. No over-crowding. Superior accommodation. Lofty well ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess carried. Safety. Home comforts. Good and liberal table. Modeiate fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers aking a trip by this Line » ill and it most enjoyable and interesting. For further partit; ars, apply to fAPAYANNI & CO., Fenwick Chambers, Liverpoo asig; LLINELL Y WHITE STAH. ROYAL MAIL STEAMERS. ROYAL MAIL STEAMERS. LF5RPWL I NEW YORK via QUEENSTOWN, EO DYDD MERCHER:— *MAJESTIC Hydref 2 GERMANIC Hydref 9 Ni chludir cotwm ar yr un agerddlong ag ymdeithwyr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y fordaith Pr\ y cludiad ydyw £7 ac £ 8. Y mae y Llongau rhago»ol hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf 0 ran cynllun a threfniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni cheh well cyfleasdra i fordatctiwyr. Am fanylion, ymofyner a R. Owen, Ship & In perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchnad Caernarfon; neu a. R. Roberts, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, ( wyddelen; David Rowlands, Penygraig W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Llangefni R. G. Roberts, Rock Cottage, Craigiau Mawr, Ta ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch W. O. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R. C Evans, 1, Minafon, Dolgelly; neu lg ISMAY Implk & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.G., a Water Street, Lerpwl, 0 I I$i SERGE JACKETS 4/6* s"

Helyqtion Bywyd Hen Deiliwr

Cynddelw a'r c Hen Deiliwr.1