Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

John Ambrose Lloyd,

Y Meddyg Brenhinoi,

Damwain Angeuol yn Mhenmaenmawr.

-0--Newyddion Cymreig.

News
Cite
Share

-0-- Newyddion Cymreig. BEIRNIAID CERDDOROL PWLLHELI.Doedd gan Un ddim Cymraeg, y llall ddim sens, a'r nesaf yr un o'r ddau. --Cynt yther tro. Mae'r Parch Dr Herber Evans wedi derbyn gwahoddiad i ymweled a'r eglwysi Cymreig yn America a Canada yn ystod y flwyddyn ddyfodol. Trodd Eisteddfod Gadeiriol Gwynedd, gynal- iwyd yn Mhwllheli, yn fethiant mewn ystyr arianol, gan fod 60p mwy o gostau nag o dderbyniadau. Mewn cyfarfod o Eglwyswyr Llanelwy yr wyth- nos ddiweddaf, pasiwyd penderfyniad yn galw ar y gwarcheidwaid i roddi addysg grefyddol i'r plant yn ol credo eu rhieni. Yn ynadlys Caerwys, ddydd Llun, cyhuddwyd John Robinson, Sportsman Hotel, Afonwen, o fygwth ?ymeryd ymaifch fywyd y wraig. Yn ol y dystiolaeth, yr oedd y ddau yn cweryla ac yn caru bob yn ail, a thaflwyd yr achos allan. Mae'r Llefarydd wedi penodi Syr Geo. Osborne Morgan yn un o'r pump aelod seneddol i gyflawni clyledswyddau y L'efarydd pe digwyddai i'r bon- eddwr hwnw farw, rhoddi ei sedd i fynu, neu fod -tuallan i'r deyrnas. Wrth geisio morio bywydfad Llandudno ddydd Gwener, bu agos i ddyn o'r enw Edward Davies gyfarfod a'i ddiwedd, gan i'r ceffyl a farchogai syrthio yn y mor, a thrwy ymdrech fawr yr achub- wyd ef. Bu pymtheg cant o Babyddion Lerpwl ar berer- indod yn Nhreffynon ddydd Llun er gweled ffynon y gwyrthiau. Aethant drwy amryw ddefodau, megys cusanu delw'r Santes Gwenfrewi, ac y mae'n amlwg fod mwy o sel yn eu calon nag o synwyr yn eu pen. « Beth ydyw'r enw ?" ebe'r ffeiriad, gan ddal y dvn bach yn ei freichiau. "George Augustus Beaconsfield Alexander Boniparte Richelieu Jones," ebe'r tad. Yr argian fawr ?" ebe'r person wrth y clochydd, chwaneg o ddw'r, os gwelwch chi'r dda." Yn adroddiad blynyddol Cyngrair Rhyddfrydol y De gyhoeddwyd yn ddiweddar, priodolir af- Iwyddiant y Rhyddfrydwyr yn yr etholiad di- weddaf i ddiffyg trefniadau a diffyg edrych ar ol y cofrestrau. Argymhellir Rhyddfrydwyr i wella hyn rhagblaen. Yn ynadlys Llandudno, ddydd Llun, anfonwyd Elizabeth Jones, morwyn, i garchar am fis gyda llafur caled am ladrata 3p oddiar ei chydforwyn, Mary Maxwell, yn Bodnant TIouse.-Hefyd, caed bachgen deg oed o'r enw Charles Helstrip yn eaog o ladrata. oriawr a chadwyn gwerth 4p. Rhwym- wyd ef i ymddwyn yn well rhagllaw. Fel adfyd mae Cymry Fydd yn gwneud cyd- Welyddion rhyfedd. Yr wythnos diweddaf, cysgai yn yr un gwely yn Gwalia, Llandrindod, y Parch Aaron Davies, Pontlottyn, a'r Parch Moses Walters, Coed-duon. Barn Mr Jenkins ydyw na fu Moses ac Aaron ddim yn cysgu hefo'u gilydd o'r blaen er's 5,000 o flynyddoedd Yn Llys Cofrestru Dinbych, ddydd LInn, gwrth- wynebai y Toriaid i Mr Herbert Lewis, A.S., gael pleidlais ar y tir nad oedd wedi byw ddigon hir yn Pen Uchaf, Caerwys, i'w wneud yn gymhwys i gael yr anrhydedd. Tystiodd Mr Owen Williams, Glan Clwyd, nad gwir hyn, a chaniatawyd y bleid- ais, gan orchymyn i'r gwrthwynebwyr dalu 3s (ich i Mr Owen Williams at ei gostau. Yn mhlith dyledion Syr W. Davies, diweddar A.S. tros sir Benfro. ceir y canlynol :-Cronfa Ysgoloriaeth Bedyddwyr Hwlffordd, 120p 14s 7c Capel Bedyddwyr Bethesda, Hwlffordd, 389p 3s 9c; Cenadaeth Dramor y Bedyddwyr, 863p 17a 5c Cronfa Gweinidogion Tlawd Bedyddwyr Penfro, 861p 8s 10c, heblaw symiau eraill i bersonau preifat. Oyfanswm y dyledion yw 67,406p 10s.

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

--0--Eglwys y Plwyf a Rhaith…

[No title]

--------= TCofadail Llywelyn.

-0--Qamwain Angeuol i Weinidog…

--0-Gwyl Cerddorol Caerdydd-

[No title]

Nodion o'r Ddinas.

Eisteddfod Lerpwl.