Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

----.----_-O'r De.

-:0:-Y Chwarelwyr a u Cyflogau.

News
Cite
Share

-:0:- Y Chwarelwyr a u Cyflogau. PRYDNAWN Sadwrn, cynaliwyd cyfarfod o chwar- elwyr ar y mynydd rhwng Bethesda a Llandinorwig. Nid oedd y cynulliad ond bychan—o tan dri chant, tra y disgwylid y buasai yno chwech neu saith mil. Canwyd yr emyn arferedig ar achlysuron o'r fath- "0 Arglwydd Dduw Rhagluniaeth," ac yna tra- 11 ddododd Mr J. W. Thomas, llywydd Undeb y Chwarelwyr, yr hwn a lywyddai'r cyfarfod, an. erchiad ar amcan y cynulliad, sef vmgyfamodi er ceisio cael eu hiawnderau fel gweithwyr.—Mr W. R. Jones, Llanfrothen, a draddododd araith effro ar ddyledswydd y chwarelwyr i ofalu am eu budd- ianau, trwy gael Undeb cryf er sicrhau sliding scale i enill y cyflog uwchaf oedd yn bosibl.—Mr W. W. Jones, Llanllyfni, a dybiai mai camgymeriad oedd i chwarelwyr Dinorwig ofyn i'r Anrhyd. W. Vivian am godiad yn eu cyflogau cyn i'r chwarelwyr eraill benderfynu gwneud yr un peth.-Mr W. Williams, Ffestiniog, a ddywedai pan aethant hwy at eu meistri i ofyn am godiad yn sir Feirionydd, yr ateb a gawsant oedd fod chwarelwyr sir Gaernarfon yn gweithio'n is na hwy o tua 20 y cant. Apeliai ef atynt i fynu cyfiawnder, ac ymddwyn yn gyfiawn tuag at eu cydweithwyr trwy beidio gweithio tan bris. Apeliai atynt hefyd i ymuno a'r Undeb.— Ar gynygiad Mr W. J. Williams, Ysgrifenydd yr Undeb, pasiwyd y penderfyniad a ganIyn Fod y cyfarfod hwn o chwarelwyr Arfon o'r farn fod cyflog y chwarelwyr fel gweithwyr yn llawer rhy isel, pan gymerir i ystyriaeth y galw mawr sydd am lechi, a'r pris uchel a geir am danynt; ein bod yn parchus apelio at berchenogion chwarelau i benodi dirprwy i gyfarfod y dynion er ystyried yr apeliad, ac felly rhoddi cyfle ini wyneb yn wyneb egluro pethau iddynt; ein bod ni hefyd o'r farn nas gallwn ddyfod i gyd-ddealltwriaeth boddhaol hyd nes y caffom safon cyflog a gydnabyddir gan y meistr a'r gweithiwr." Dywedai Mr Williams fod, Pris y llechi y fath fel y dylai'r chwarelwyr enill 7s lc yn y dydd. Er mis Mai y mae pris liechi wedi codi 10 y cant., -Mabwysiadwyd y pender- fyniad yn unfrydol.

o Ewyllys Boneddwr o Fon.

[No title]

Cymanfa Methodistiaid Seisnig…

-0-Gohebiaethau.

CYFARFOD MISOL LIVERPOOL A…

Afiechyd difrifol, y Parch…

Advertising