Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Eisteddfod Cadeiriol Cwynedd.

DYDD IAU.

News
Cite
Share

DYDD IAU. Llywyddwyd gan Mr. R. Thomas, Y.H., Cric- cieth, ac wedi cael anerchiad ganddo aed drwy y rhaglen ganlynol:— Cân wynol gan Miss Gertrude Hughes. Amwisg weuedig Mary J. Williams, Pwllheli. Darlun o olygfa Gymreig Owen Jones, Criccieth, ac efe enillodd hefyd am y darlun o geffylgwedd. Cwpbwrdd tridarn: John Roberts, Llanys- tumdwy. Cyfarchiad barddonol gan Dyfed. Chwareu ar y berdoneg Robert P. Jones, Tal- sarn. Unawd contralto Catherine Price, Llandegai. Tair can at wasanaeth morwyr Beren, Pwllheli. Pedwarawd Mrs Henderson Jones, Penygroes, a'i pharti. Traithawd "Cestyll Cymru": Alfred Ivor Parry, Pwllheli. Cystadleuaeth corau meibion—' Milwyr y Groes a 'Nos Ystorm,' gwobr 15p. Ymgeisiai corau Llanberis, Nantlle, Ffestiniog, a Meibion Llifon (Groeslon, Arfon). Cor Ffestiniog, dan arweiniad Mr. Cadwaladr Roberts, yn oreu. Ni theilyngai neb y wobr gyntaf am wawl-lunio, ac ni atebodd yr ail a'r trydydd i'w henwau. Cyfarfod y Prydnawn. Llywyddwyd gin y Mil. O. J. Lloyd-Evans. Wedi cael anerchiadau'r beirdd, aed drwy y gwaith a ganlyn:— Rhiangerdd, "Meinir Meredydd." Rhoed y wobr o bed ,ir gini i Hywel Tudur, Clynnog. Cerfio ar bren W. E. Edwards, Caernarfon. Ni theilyngai neb y wobr am gyfaddasu yr enw Pwllheli i'r Saesneg, er fod 96 wedi ymgeisio, a rhai ohonynt wedi danfon enwau gwreiddiol iawn i mewn. Unawd baritone Alexander Henderson, Peny- groes. Traithawd ar "SaBe yr iaith Gymraeg yn addysg y genedl." Enillwyd y wobr o 5p 5s gan y Parch William Williams (Gwilym ab Gwilym). Deuawd Y Morwyr Richard Jones, Llan- frothen, a Gutyn Eifion, Lerpwl. Cystadleuaeth y Seindyrf, Gems of Cambria." Gwobr laf, 15p. 15s; ail, 5p. Ymgeisiai deg o seindyrf, ond enillwyd y wobr gyntaf gan Seindorf Gwirfoddolwyr siroedd Arfon a Chaer, a rhanwyd yr ail wobr rhwng seindyrf Colwyn a Dolyddelen. Pryddest, "Llwybrau Cyfiawnder Gwili, Coleg Bangor, gafodd y 7p 7s a'r bathodyn aur. Traithawd hanesyddol ar Ynys Eulli Glan Menai, Llanfairfechan. Yn nghyngherdd yr hwyr eymerodd y brif gystadleuaeth gorawl le, pan gynygid gwobr o 60p i'r c6r ganai oreu "We never will bow down a "Deisyfiad am y wawr." Cor Tanygrisiau, dan arweiniad Mr Cadwaladr Roberts, yn unig ddaeth yn mlaen, a chwbl deilyngent y wobr. Cymerwyd rhan hefyd gan Miss M. E. Jones, Miss Gertrude Hughes, Mr John Henry, Mr David Hughes, Mr Herbert Emlyn, a'r ymgeiswyr buddugol. Hys- byswyd mai Harry Williams, Trefor, oedd y goreu, a Thomas Evans, Trefor, yn ail am hollti llechi. Llywyddwyd gan Mr. Richard Roberts.

DYDD GWENER.

[No title]

Cynghrair Llandrindod.

o Byffryn Clwyd.

[No title]

Lleol

Advertising

Family Notices