Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

0 Fin y Llyn.

News
Cite
Share

0 Fin y Llyn. Su-t mae'r Frenhines, dywed?" gofynai ben amaethwr dyddan elai a'i yd i'r odyn i mi'r bore yma. O¡R 2&1008 Pa'm y poenwch yn nghylch iechyd hono 1" Wel mi dd'yda iti," meddai gan dynu bet lia feddai ruban na haner cantal oddiam ei ben. Mi dd'yda iti, disgwl clywed ei bod hi wedi marw—myn'd at ei gwobr oddiwrth ei gwaitb, rydw i." Un go dda ydi hi 'nte ? "Ie, ie, mae hi'n well na'i gwaeth. Ond yma ti, chawn i ddim etholiad am chweblynedd, ond tae hi'n myn'd i'r nefoedd, wst, caem lecsiwn yn syth, a throi'r Toriaid allan. Yna deuai Dad- gysylltiad, Bil Tir, a Horn Rwl. Diaist rhaid i mi redeg ar ol y drol." A rhedeg wnaeth. Ni welais ond ei gefn a gwadnau ei esgidiau yn troi'r gornel ar ol ei wedd. —o— Mae gormod o naw tafarn eto yn y Bala, ond bu yno saith ar hugain dro yn ol. Tynwyd trwydded ty y dydd o'r blaen er holl nerth yr Eglwys a'i harddercbog lu. Syn gweled yr Eglwys yn Nghymru eto cyn iseled a hyn, ond er Eglwys, tafarn, a rhagrithwyr, Meirion yw y sobraf o siroedd Cymru. Ond mae gan Feirion I&n eto le i fod yn lanach. —o— Cyn hir bydd organ anferth tu'n ol i bwlpud crwn capel mawr y Bala. Taag at hyn yr elai lw'r gyngberdd ddifyr gynaiiwyd yno nos Wener. 0 Lanfyllin gan fwyaf y deuai'r dat- ganwyr, a chynorthwyid hwy gan gantorion lleol, ac yn eu mysg Miss Augusta Jones, Mount I z!1 Place. Cafwyd elw da-daeth yr arian, daw yr organ. —o— Cryn anturiaeth gymer W. T. Stead arno ei hun i gyhoeddi can' mil o waith Bardd Cymreig: ond fe fydd yn gaffaeliad mawr i'r werin gael gwaith bardd fel Ceiriog am geiniog. Prin y disgwyliem aberth gymaint oddiar law Sais. Pa'm mae'r cyhoeddwyr Cymreig mor ddi-enaid a chysglyd ? -0- Cynllun arall all droi'n fenditb o'i eiddo yw y Llyfrgell Symudol" sydd ganddo. Mae tri- gain o wahanol lyfrau mewn gwahanol focsns, ac anfona hwy ar delerau hynod resymol i unrhyw dref, Han, neu bers>n. Bydd ganddo foes o lyfrau Cymraeg hefyd-gwelais dy-nu rbestr ohonynt. Mewn lleoedd heb fabwysiadu Deddf y Llyfrgelloedd bydd hyn yn gryn gaffaeliad. -0- Oafodd Methodistiaid Llanuwchllyn gyfarfod pregethu hynod wlithog a chysurus nos Fercher a dydd lau diweddaf. Nid yn fuan y cyll y pwlpud ei ddylanwad yn Nghymru, ac mae ei ddylanwad yn cynyddu, os modd, yn Mhenllyn. Y Parchn. John Hughes, Carneddau R. H. Morgan, Porthaethwy, a John Hughes, Lerpwl, oedd y pregethwyr. —o— Mae seindorf yn codi yn Llan- Nid peth bach i ddyn-faint bynag yw swm y gerddor- iaeth fydd yn ei feddiant, yw gwrando ar fechgyn a lyngs fel megin gof yn chwythu'r cyrn y tro pyntaf. A yw y Cynghor Plwyf yn rhy brysur i^gymeryd sylw o hyn ? Cerbyd i'w cario i Bont OWm Bydew i bracteisio fase'n eitbaf peth. Caf lonydd i gysgu felly. ONOMATO. -0-

Nodion o'r Rhos.

Advertising

O'r De.

-:0;-Cwibnodion o Ddyffryn…

Advertising